Jsme misionáři v Oděsse. Milujeme Boha a mnoho let žijeme s Ním. Toužíme vidět živou Církev, která zachraňuje lidi a dělá skutky Ježíše Krista. Vždyť Ježíš nezemřel proto, abychom šli jednou nebo vícekrát týdně do církve a jinak si žili po svém, trápeni problémy tohoto světa a nemocemi. Toužíme, aby lidé přijímali od Ježíše spasení a život v hojnosti, aby poznali Boží lásku a dávali ji dál.

Naše vize:

  • kázat Evangelium po celé Ukrajině a modlit se za nemocné
  • vyučovat čisté a nekompromisní Boží Slovo, dělat učedníky, zakládat církve
  • vydávat materiály s vyučováním v ruském i českém jazyce, šířit vyučování po internetu, skrze tištěné materiály a cd
  • zakládat "Místa obnovy"  - místa pomoci pro ženy alkoholiků a oběti domácího násilí

 

Naděžda a Ivo Novákovi