Září 2012

06.12.2012 18:56

Shromáždění v Irkleji
Na shromážděních v Irkleji jsme sloužili s Ivem Novákem. Vyučování bude zveřejněno na internetu. Na shromáždění 8. září Duch Svatý uzdravoval. Přišla jedna osmdesátiletá žena, která byla nadšená Božím Slovem a rozhodla se pravidelně navštěvovat shromáždění církve. Přijala také uzdravení a zmírnily se jí bolesti při chůzi.

Oděssa
Naše nová sestra Larisa  poprvé opilá v Duchu Svatém.

Larisa nás přivedla ke své kamarádce Galině, která umírala na rakovinu plic. Larisa sloužila Galině Božím Slovem a modlitbou. V posledních dnech svého života Galina přijala Ježíše jako svého Pána, byla spasena. Odešla domů bez bolestí ve spánku.

Lena dlouhodobě slouží jednomu muži, bývalému podnikateli, který o všechno přišel. Tento člověk přijal Ježíše a požádal o vodní křest. Jurij byl pokřtěn 11.září v moři, poté jsme udělali doma malou oslavu.

10. září jsme sloužili v romské církvi. Nádherné a mocné chvály vystřídalo vyučování o církvi. Duch Svatý mocně jednal a naplňoval  potřeby lidí. Každý člověk byl mocně zasažen Duchem Svatým. Jeden muž byl vysvobozen z dlouhodobé drogové závislosti. Shromáždění  ukončila radostná chvála Boha.

Muž v žlutočerné košili byl vysvobozen z drogové závislosti.

13. září jsem odjela na měsíc a půl z Ukrajiny, práci v Oděsse i Irkleji převzala Lena.

 

24.září 2012 jsme s Ivem vstoupili v Liberci do manželství. Oddával nás pastor Apoštolské církve Stanislav Hart.

Jak k tomu došlo: Pozvala jsem Iva na Ukrajinu, aby sloužil Božím Slovem. Když přijel do Užgorodu a pak ještě více v Oděsse, viděl, že ho Bůh povolává na misii. Pocítil, že Ukrajina je jeho domov. Třetí den Ivova pobytu na Ukrajině jsme se ráno společně modlili za Boží plán pro ten den. Při modlitbě nás naplnil Duch Svatý a řekl Ivovi, aby mě požádal o ruku. Ivo Ho poslechl.  Duch Svatý se mnou o tom mluvil celou předchozí noc, proto jsem řekla «ano». Chtěli jsme malou nenápadnou svatbu na úřadě koncem října po shromážděních s Komarovem. Duch Svatý mně ale upozornil, že jsme nesprávně zvolili termín svatby. Vzali jsme tedy kalendář a začali jsme se modlit. Bůh nám ukázal pondělí 24.září. Pak jsme hledali, který úřad by nás v tomto termínu mohl oddat. V Praze i v Brně byl nejbližšší volný termín v polovině října. Situaci také komplikoval můj pobyt na Ukrajině, zejména kvůli 30 denní lhůtě pro vyřízení formulářů. Věděli jsme, že když nám dal Duch Svatý termín, musí být i způsob, jak to uskutečnit. Dostali jsme na srdce církevní sňatek a požádali jsme pastora Harta, aby nás oddal. Byl ochotný přijet do Prahy, ale svatbu nebylo možné uskutečnit v Praze kvůli měsíční lhůtě pro vyřízení dokladů. V Liberci bylo možné vyřídit doklady během jednoho týdne. Začali jsme hledat místo pro svatbu. Malý penzion, který jsme si vybrali, měl místo inzerovaného salonku dětskou hernu. Nakonec z našeho výběru zbyl hotel Zlatý lev – nejlepší hotel v Liberci. Zde nám vyšli ochotně vstříc, pro svatební obřad jsme dostali zdarma salonek a krásné apartmá s velkou slevou. Z naší představy o malé, skromné nenápadné svatbě zbylo jen to, že byla malá. Bůh nám dal nad naše očekávání. I oddací list nám v Liberci vystavili na počkání, takže jsme si mohli hned druhý den vyřídit další doklady.

Koncem října odjedeme na Ukrajinu, kde budeme společně sloužit.