Zamyšlení

09.03.2013 22:38

Již delší dobu jsem se chystala napsat srovnání shromáždění s Ivanem Komarovem v ČR a na Slovensku. Nedávno jsem dostala konkrétní údaje ze Slovenska, tak jsem se do toho pustila. Jsou tam napsány jen nejdůležitější svědectví, jak ze Slovenska, tak i z Berouna a okolí. Když jsem už měla toto zamyšlení napsáno, dostala jsem další dvě zprávy se svědectvími ze Slovenska - jeden muž byl v nemocnici uzdraven z leukemie a včera byla jedna žena uzdravena přímo v obchodě. Byla po autonehodě, měla bolesti, zlomená žebra. Byla okamžitě po modlitbě uzdravená. Taková svědectví ze Slovenska, ale i z Berouna a okolí jsem slyšela vždy několik týdně, věřím, že vás toto zamyšlení povzbudí k jednání na základě Marka 16.


V říjnu minulého roku jsem provázela kazatele Ivana Komarova po jeho cestě po Čechách a překládala mu. Byla jsem na každém shromáždění, viděla jsem reakce lidí a také jsem dostala několik zpráv jako reakci na tato shromáždění. Chtěla bych se s vámi o ně podělit a zároveň se zamyslet. .

Ivan Komarov začal svou sérii shromáždění v Brně. Shromáždění nepořádala žádná církev, ale skupina křesťanů, kteří do akce vložili spoustu svých peněz. Byly natištěny a rozdány stovky letáků. V pátek a v sobotu přišli na shromáždění především věřící. Nevěřících tam bylo poskrovnu, jen několik v doprovodu věřících. Všichni nevěřící byli uzdraveni a zasaženi Duchem Svatým. Křesťané čekali, co se bude dít. Byla nějaká uzdravení - především lidí, kteří nejsou vyučeni Božímu Slovu, kteří nechodí pravidelně do církve. Některé Boží děti nepochopily radikální poselství Evangelia a odešly zklamané, možná i naštvané. Celkově bylo cítit nedůvěru, nevíru a opatrnost. Často jsem slyšela po shromážděních na různých místech: „... bylo to dobré. Zajímavé. Dá se s tím souhlasit ...“, někdy taky: „... ale nic moc se nedělo ...“. V následujícím týdnu proběhly semináře, kde bratr Ivan vyučoval na různá témata. Navštěvovalo je kolem 30 lidí, všichni byli nadšení. Některých shromáždění se zúčastnili lidé ze Slovenska, byli zasaženi Boží dobrotou.

Další shromáždění byla v Olomouci, Jihlavě, Praze, Berouně a Teplicích. Celkově - hlavně zpočátku - bylo cítit nevíru a opatrnost, v některých církvích více a v jiných méně. Nehledě na to Duch Svatý dělal zázraky, hlavně v Berouně a v Teplicích. V Jihlavě byla jedna sestra uzdravena z Chronovy nemoci, dostala zjevení pravdy evangelia. V Praze na shromáždění byla uzdravena rakovina kostí, zasažena byla i část plic, po dlouhé době přestaly bolesti. Ženě, kterou bolely paty, bolest zmizela. Jiná žena v Brně dostala nové srdce, takže se s chutí proběhla. Její manžel rok a půl trpěl bolestmi v kotníku, které po modlitbě zmizely. V Teplicích měl někdo uzdravená kolena, zmizely váčky ze zubů, byla narovnána kyčel, u více lidí byly nataženy končetiny. Šátek naplněný Boží mocí dali nevěřící ženě, která měla problémy s alkoholem. Přestala pít, už jí alkohol nechutná.

V Berouně přijali křesťané poselství evangelia a sami začali dělat skutky Ježíše. Několik svědectví, která přišla krátce po odjezdu Ivana Komarova: „... Dneska jsem se modlil po telefonu za kluka, který měl pracovní úraz - tři obratle prasklé na hrudníku. Bolest okamžitě přestala a je uzdravený. Může zvednout své děti, to ještě ráno vůbec nemohl.

...Natalku bolelo v krku a okamžitě byla uzdravená, mozek nechápe, co se to kolem nás teď děje, je to všechno po tom shromku s Komarovem v Berouně...

...v pátek jsme byli na ulici a každý, za koho jsem se modlil, byl uzdraven – zuby, uši, rameno.

...Komarov byl naprosto zásadní akce !! Mám uzdravenou vyrážku!!! plus totální svobodu od viny a odsouzení !!! ke chvále a radování se z Ježíše!!! fakt síla, DÍKY BOHU !! “

Vím, že křesťané v Berouně se dál modlí na ulicích za nemocné, začali několik domácích církví, jezdí do nemocnic. Prožívají jak Duch Svatý uzdravuje, v nemocnicích i na ulicích. Téměř každý den mají svědectví o reálné Boží lásce a dobrotě, která uzdravuje a zachraňuje lidi. Vytvořili tým, který káže evangelium v Praze a uzdravuje nemocné.

 

Kateřina ze Slovenska byla na shromážděních s bratrem Komarovem v Brně. Duch Svatý se jí mocně dotkl a ona se rozhodla, že takové shromáždění zorganizuje i na Slovensku. Na celou organizaci shromáždění byla sama, investovala do toho své peníze. Nehledě na všechny překážky skvěle zorganizovala dvoutýdenní sérii shromáždění v Trnavě. Na první shromáždění přišlo sotva dvacet lidí, z toho mnozí nevěřící. Byli spaseni. Na další shromáždění přivedli i své nespasené příbuzné. Na každém dalším shromáždění byla více než polovina nespasených lidí, takže bratr Ivan neustále kázal základní poselství evangelia; k vyučování se vůbec nedostal. Spousta lidí se znovuzrodila, každý nespasený člověk tam přijal spasení. Přicházeli i křesťané z jiných církví, kteří na shromážděních pochopili, že žili náboženským životem bez Boží moci. Znovu se vydávali Ježíši pro nadpřirozený život s ním. Mezi těmito lidmi byli i pastoři, kteří navštívili několik shromáždění. Mnozí prožili obnovu. Někteří slovenští pastoři Apoštolské církve, Metodistů a dalších církví mají velký zájem o shromáždění s Ivanem Komarovem. Pastor Metodistické církve byl na jednom shromáždění, na další shromáždění přišel i s manželkou a se svým otcem a byli pokřtěni v Duchu Svatém.

Na shromážděních byly i okamžité zázraky: muž, který třicet let po úrazu neviděl na jedno oko po modlitbě začal vidět. Mnozí lidé měli uzdravenou páteř, dorůstaly nohy a ruce. Nějaký mladík byl uzdraven z schizofrenie. Normálně už pracuje. Jedna žena byla uzdravena z paradentózy, která ji trápila mnoho let. Dívka začala chodit bez berlí. Jiná žena byla vysvobozena z duchovních problémů (komunikovala s různými hlasy) - po modlitbě se jí vrátil „zdravý rozum“. Na shromážděních bylo uzdraveno a obnoveno několik manželství. Malé tříleté děvčátko bylo uzdraveno z těžké epilepsie, dřív se vůbec nemohlo hýbat ani chodit. Teď dělá velké pokroky, chodí, epilepsie zmizela, všechny výsledky vyšetření jsou negativní. Rodiče ještě věří za úplné uzdravení tohoto děvčátka ze slepoty. 85 procent lidí přijalo na shromážděních okamžitě uzdravení.

Především ale tato shromáždění vysvobodila lidi z náboženství - to byl snad největší zázrak. Mnoho dlouholetých křesťanů znovu začalo hořet pro Boha. Pochopili, že nemá smysl sedět a čekat. Přestalo je bavit sedět každou neděli v církvi jako v divadle, vyšli a začali naplňovat Marka 16.

Po shromážděních s Ivanem Komarovem požádal Katku vedoucí Domu modlitby v Bratislavě, aby řekla nějaká svědectví z těchto shromáždění. V tomto Domě modlitby se schází křesťané z různých církví. Po několika svědectvích vedoucí domu dovolil Katce modlit se za nemocné. Mnoho lidí prožilo uzdravení.

Největší věci se začaly dít až po Komarovově odjezdu. Když další den Katka přišla do obchodu, který jim patří, začali přicházet různí lidé s prosbou o modlitbu za uzdravení. Katka jim hned začala sloužit evangeliem a modlila se za jejich uzdravení. Všichni byli spaseni. Žena, která měla na vaječníku cystu, byla na místě uzdravená. Celá rodina přijala Ježíše. Její matka byla uzdravena z šedého zákalu a z onemocnění žaludku. Zatímco se Katka modlila za jednoho člověka, další lidé, kteří čekali na modlitbu, byli uzdravovaní. Přestala bolet kolena, ramena, zuby, hlavy. Po vesnici, kde je tento obchod se rozšířilo, že je tam člověk, který zná Boha. Lidé přicházeli s bolestmi nebo před operací, někdy přinášeli šátky. Mnozí byli uzdraveni těsně před operací. V této vesnici Katka uskuteční v nejbližších dnech uzdravující shromáždění. Více než dvacet křesťanů jí tu pomáhá s organizací. (Když Katka začala organizovat shromáždění s Ivanem Komarovem, její církev se postavila proti a vyloučila ji).

Jednou po cestě z práce promluvil Duch Svatý ke Katce, aby vzala stopaře, který ji bude zastavovat hned za vesnicí. Byl to mladý muž, satanista, zasvěcený od svých šesti let satanovi. Osobně se setkával se satanem, před několika dny přemýšlel o ukončení svého života. Za pomoci darů Ducha Svatého mu Katka sloužila, vnímal Boží přítomnost. Byl spasen a osvobozen.

Manželé, kteří mnoho let nemohli mít děti, měsíc po modlitbě čekají dítě. Duch Svatý dal tomuto muži nápad, po jeho uskutečnění se jeho příjmy dvojnásobně zvýšily.

Katka začala jezdit i do nemocnic modlit se za lidi, ti byli spasení i uzdravení.

Lidé, kteří přijali Ježíše, s vděčností přijímají vyučování – zatím různé knihy a CD. Něco nového se formuje, co teprve dostává svou podobu.

Katka je obyčejná žena, matka dvou malých synů. Nikdy před tím nesloužila. Jakmile začala jednat podle Božího Slova, Bůh ho mocně potvrdil.

Od shromáždění s Ivanem Komarovem do dnešního dne vznikla a začala pracovat Místnost uzdravení v Bratislavě. Katka zakládá také Místnosti uzdravení, i když celým svým životem každý den rozdává uzdravení všude, kam jde.

Stejný kazatel, podobné národy, stejní lidé, ale jiné výsledky...

Jsou místa, kde se lidé stále připravují, modlí se a čekají na zaslíbené vylití Ducha Svatého. Chtějí být připraveni, až TO přijde. Ale TO už přišlo!!!!

Proč se někde dějí zázraky, křesťané dělají skutky Ježíše a jinde je klid nebo jen přirozené dění? Proč se někde dějí ohromné věci, Duch Svatý mocně jedná a lidé dělají skutky Ježíše? A jinde to zůstalo stejné jako dřív - stále se čeká na vylití Ducha, na probuzení a pod? Samozřejmě, že si to můžeme různě zdůvodnit – je potřeba se připravovat, modlit, dělat jiné věci, mám spoustu útoků... Odpověď nechám na každém z nás.