Uzdravení chromozomálních onemocnění včetně Downova syndromu

30.11.2014 17:38

Margaret Weishuhn

 

Každoroční konference JGLM, 2014


 

Margaret Weishuhn je vedoucí Týmu Života JGLM. Se svým týmem se modlí za děti s chromozomovými onemocněními (včetně Downova syndromu). Stala se už svědkem mnohých ohromných změn v dětech, za které se modlí ona i rodiče dětí, kteří prošli vyučováním v Týmu Života JGLM.


Jmenuji se Margareta. Nazývám se bojovnicí za svobodu. V průběhu mého vyprávění pochopíte proč.

Je to už 24 let, co jsem se vdala za svého milovaného. I když můj muž teď tady není se mnou, skrze všechno, o čem dnes budu vyprávět, jsme procházeli společně. A vždy budeme dělat práci pro Pána spolu. Máme pět skvělých dětí, máme s nimi skvělé vztahy.

Byla jsem pozvána mluvit na této konferenci, protože máme Tým Života a dobyli jsme už nějaké výsledky v oblasti uzdravování vrozených defektů. Budete velmi povzbuzeni, když uslyšíte o tom, co děláme. Ale mé poselství není o Týmu Života nebo o mně, ale o Ježíši. Mé poselství je o věřících, kteří se probouzí a zaujímají své zákonné místo na planetě Zemi, začínají se projevovat jako Boží synové a dcery.

Když jsme se s manželem dověděli, že naše páté dítě má vrozený defekt, Downův syndrom, začala jsem hledat pravdu. V době hledání jsem narazila na biblický postoj JGLM k uzdravení a byla to „zlatá žíla“. Bezplatné semináře Curry Blaka na youtubu „Technika Božského uzdravení“ a „Nový člověk“ se mně zdají být nejjednodušším biblickým vyučováním o uzdravení.

Členové našeho týmu prohlašují toto:

Ranami Ježíše je mé dítě uzdraveno. Proto, co bylo Kristem uděláno, když Ho bičovali, žádný defekt nebo nedostatek nemůže zůstávat v těle mého dítěte. Mám autoritu nad veškerou mocí nepřítele. Říkám ďáblu, co musí udělat a on poslouchá. On nemá právo dotýkat se mého dítěte, protože mu to ve jménu Ježíše zakazuji dělat. Mé dítě obklopují a ochraňují andělé. Pán Bůh, Všemohoucí je jeho štítem a ochranou. Každá buňka v těle mého dítěte je naplněna životem. Ten život teče z mého ducha, kde přebývá Boží Duch. Řeky živé vody tekou ze mne do mého dítěte. Ježíš je Pán mého dítěte. Ježíš je Pán každého chromozomu a každé buňky v těle mého dítěte. Mozek mého dítěte se stává dokonalým, protože to Ježíš pro něj udělal, když Ho bičovali. Vnější výraz mého dítěte se stává dokonalým, protože to pro něj udělal Ježíš svou obětí. Mé dítě se dokonale rozvíjí, protože Ježíš za něho zaplatil. Chromozomy mého dítěte jsou dokonalé, protože Ježíš za to zaplatil svou obětí. Kosti, řeč, orgány a veškeré funkce těla mého dítěte jsou dokonalé, protože Ježíš za to zaplatil. Znám tyto pravdy a všechno, co brání této dokonalosti, všechno, co je zjevným porušením Božího zákona, musí zmizet přímo teď, ve jménu Ježíš! Sláva Tobě, Ježíši!“

Poslouchali jsme semináře: „Technika Božského uzdravení“, „Nový člověk“, „Nový člověk v Božím Království“, „Důkazy Božského uzdravení“, „Různé jazyky“, „Dva druhy spravedlnosti“ a teď studujeme „Pravdy o uzdravení, které rozbíjí tradice“. Máme také to, co nazývám „modlitební přátelé“. Každá rodina Týmu Života se modlí týden za dítě jiného člena Týmu. Základem je princip – miluj svého bližního. Lidé se modlí za toto dítě, jako by to bylo jejich dítě a další týden se vybírá pro modlitbu jiné dítě.

Teď vám budu vyprávět o zázracích, které se dějí v našem Týmu. Máme lékaři potvrzené uzdravení jednoho dítěte, které se už neopožďuje v rozumovém rozvoji. Také se úplně uzdravil devítiměsíční chlapec z Filipín, jeho rozvoj plně odpovídá jeho věku. Viděli jsme jeho fotografii, vypadá úplně normálně. Před dvěma týdny ošetřující lékař tohoto dítěte řekl, že u něj nevidí žádné příznaky Downova syndromu. Máme svědectví o uzdravení desetiměsíčního děvčátka z Kanady – odpovídá všem věkovým ukazatelům a vypadá nádherně. V rysech jejího obličeje nejsou vidět žádné příznaky Downova syndromu. U dítěte ze Severní Karoliny se změnil tvar nosu, očí a čelisti, a také tvar lebky (už není taková kulatá, ale oválná). Když se narodilo, mělo nízko posazené uši, teď je už má stejné, jako normální děti.

Modlíme se za tříleté děvčátko s diagnózou Downova syndromu, které chodí do obyčejné mateřské školy. Její vychovatelka řekla, že nevidí žádnou potřebu nějaké doplňující terapie. Dívka, pět let s diagnózou Downova syndromu, která také chodí do obyčejné mateřské školy, byla v minulém roce druhá v rychlosti čtení mezi svými vrstevníky.

Měli jsme případ, kdy jeden z rodičů 20 minut přikazoval uchu dcery přemístit se a být v normální pozici a ono se přemístilo na správné místo.

U všech dětí, za které se modlíme, probíhají rozumové a fyzické změny. Chci ještě říct o změnách, které se staly s Doroty (dcera Margarety). Zmizely linie kolem jejich vrchních víček, její čelist mění tvar a také jsou viditelné změny lícních kostí. Dřív byl její obličej plochý, teď se objevují oční důlky. Její svaly jsou napjaté. Obličej se prodlužuje. Uši mají správný tvar a polohu. Její oči se přemístily do normální polohy. Prsty na rukou a na nohou mají správnou délku. Obvod hlavy, váha a výška odpovídají věku. Tuková tkáň na krku se značně zmenšila. Ona je chytrá. Jak ustupuje vrozená vada u mého dítěte, tak se začíná projevovat její skutečná krása.

I když jsou tyto změny neuvěřitelné a hodné pozornosti, a já jsem ještě nemluvila o mnoha dalších, ony jsou nedostatečné, pokud naše děti nebudou úplně takové, jaké mají být – dokonalé.

Když se v roce 2009 narodila naše dcera Doroty, oddala jsem se hledání v oblasti uzdravení. Mojí motivací byla dvacetiletá praxe v boji s nemocemi, které vtrhly do našeho života a mučily mé děti, mého muže a manželství. Tady je seznam nemocí, které napadly velkou část těla mého manžela: artritida, erythema nodosum, osteopenie, vysoký krevní tlak, selhání jater, ulcerózní kolitida, divertikulóza tlustého střeva, gangréna (nekróza), která se šířila po celém těle, anémie, selhání ledvin – byla potřeba transplantace, rakovina kostí v posledním stadiu. Dnes je můj manžel živý a zdravý, protože pravda nás osvobodila.

Vrátím se k listopadu roku 2009 – měla jsem jen jeden cíl – poznat biblickou pravdu o uzdravení. V prosinci 2013 jsem našla to, co věřím, že je nejlepší vyučování o uzdravení – semináře „Technika Božského uzdravení“ a „Nový člověk“. Dověděla jsem se o tom, kdo jsme v Kristu. Můžete se podívat na tyto semináře na youtubu.

Jestli jsi věřící, tak nejsi prostě jen obyčejný muž nebo žena. Když rozumíš tomu, kdo jsi v Kristu a víš o tom, co ti po právu patří, pak nejsi jen obyčejný člověk. MY JSME PROBUZENÍ. My jsme ti, na koho tak dlouho čekala tato planeta. Ti, kteří mají přivést všechno do pořádku. Ti, kteří uskuteční, aby se vůle Otce děla na zemi tak, jako v nebi. My jsme živé schrány úmluvy. Věřící – to jsou ti, v kom je Boží moc a osvobozují lidi od otroctví nemoci.

Dnes chci mluvit ke čtyřem skupinám lidí. Nejspíš většina z vás patří do čtvrté skupiny, ke skupině věřících, kteří chodí v Boží moci a síle. Ale mohou mě slyšet i představitelé jiných skupin, a moje poselství by nebylo úplné, kdybych se k nim neobrátila s výzvou.

První část poselství

Nejdřív se obracím ke skupině lidí, kteří pracují pro nepřítele a démony. Jejich skutečným cílem je zastavit náš pochod svobody proti vrozeným vadám. Vy se snažíte zastavit Boží vůli – uzdravení Downova syndromu a jiných vrozených vad. Obracím se k vám s tímto poselstvím: „Svazuji všechny síly temnoty, démony a vědmy, všechno, co stojí proti našemu Týmu života a proti mým bratrům a sestrám, kteří spolu s námi osvobozují zajaté.

Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží.
Lukáš 10:19

Je psáno, že mám autoritu nad veškerou silou nepřítele! Je psáno: všechno, co svážu na zemi, bude svázáno i v nebi.

Buďte bezmocní proti Božímu pochodu svobody proti vrozeným vadám. Svazuji vaše jednání a nazývám vaše útoky neúspěšné, ve jménu Ježíše. Tečka!“ Tím končí mé první poselství.

Druhá část poselství

Druhá skupina lidí, ke kterým bych se chtěla obrátit, jsou rodiče dětí s jakýmikoli vrozenými vadami. Chci se podívat na hranice v oblasti uzdravení chromozomálních onemocnění. Nejdřív označíme hranice a pak se podíváme, odkud začneme.

Nejdřív potřebujeme definovat, co je to nemoc, potom budeme používat Downův syndrom, který nejvíc znám, jako příklad vrozené vady. Nejdříve se podíváme na to, jestli je Downův syndrom nemoc.

Syndrom – (z řeckého syndromem. – nahromadění) – přírodní kombinace symptomů způsobené společnou patogenezí. Je považován za samostatné onemocnění (např., Menierův syndrom) nebo jako stádium (forma) jakýchkoli onemocnění (např., Nefrotický syndrom, chronický zánět ledvin – urémie). Definice je dána encyklopedickým slovníkem. Downův syndrom – je nemoc. Ježíš nosí na svých zádech jizvy, které na sebe vzal dobrovolně za všechny nemoci a choroby. Vaše dítě nebo jakýkoli jiný člověk s diagnózou Downova syndromu nebo s jakoukoli jinou vrozenou vadou, je v otroctví a to není Boží vůle. Tělo Kristovo má odpovědnost osvobodit je. Jsem tady proto, abych vám řekla, že je to možné.

A vy, rodiče, jestli jste věřící, tak to můžete udělat. Pokud vašemu dítěti byla diagnostikována vrozená vada, tak vaše dítě je v otroctví toho a Bůh v tom není vinen. Ježíš přišel proto, aby vaše dítě mělo život a dokonce víc než to – hojnost života. Důvod, proč je to možné, a říkám to se stoprocentní jistotou, je v tom, že to UŽ BYLO UDĚLÁNO.

Dřív jsem tak nepřemýšlela. Chci to vysvětlit těm rodičům, kterým to, možná, zní divně. Prověřte, jestli je skutečně pravda to, co říkám. Podíváme se do Božího slova. Veškeré Písmo je inspirováno Bohem a je tu proto, abychom se naučili.

1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? 2 Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. 3 Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – proč bychom si ho všímali? 4 Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. 5 On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! 6 My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. 7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. 8 Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. 9 Ač měl být pohřben se zločinci, ocitl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. 10 Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. 11 Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. 12 A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.
Izaiáš 53:1-12 (Bible 21)

Protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky, On to byl, kdo nesl hřích mnohých“ – na tomto místě je použito stejné slovo, které bylo použito ve 4. verši pro slovo „nesl“ – nasa. On nesl hříchy mnohých a za viníky se postavil. Všimněte si, že to, co udělal s vašimi hříchy, udělal také s chorobami a nemocemi, včetně té vaší. Už jsem vysvětlila, že chromozomové vady jsou také nemoc. Nemůžete věřit, že Ježíš nesl vaše hříchy a popírat, že nesl trest za naše nemoci na pranýři. On udělal obojí. Nemůžeme postavit svou zkušenost výš než Boží slovo, není to chyba Boha, je to naše chyba. Bůh už svoji část udělal. A záleží jen na nás, jestli přivedeme k naplnění to, co udělal Ježíš. On nám dal autoritu. On nám dovolil vládnout na této planetě. Musíme být těmi, kdo se projeví a odstraní ten problém. Ty děti s diagnózou Downova syndromu jsou v otroctví a náš úkol je osvobodit je.

V 1. kapitole Efezským se Pavel modlil za věřící:

a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly.
Efezským 1:19

Jedna z částí jeho modlitby zní takto: „jak nesmírná je velikost Jeho moci vůči nám, kteří věříme“ a ta veliká, nesmírná moc je přesně ta moc, kterou jednal v Kristu, když Ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebi,

vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.
Efezským 1:21-23

Je psáno, že Ježíš sedí vysoko nad každou vládou i autoritou i mocností i panstvem a nad každým jménem, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. V 22. a v 23. verši se říká, že Bůh vše položil pod Jeho nohy a Jeho udělal hlavou Církve, která je Jeho tělem. Věřící jsou Jeho tělem a jsou s Ním posazeni v autoritě.

i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni – a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši,
Efezským 2:5-6

Podívejte se na 5. a 6. verš 2. kapitoly Efezským: „i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni – a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“. My sedíme spolu s Ním, vysoko nad každou vládou i autoritou, mocností i panstvem, a nad každým jménem. Patříme do Jeho těla a jsme posazeni s Ním v nebesích. Máme stejnou moc a autoritu jako On. Stejná moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, žije v nás, věřících. Je to ta stejná Boží moc vzkříšení, která tě vzkřísila, když jsi byl mrtvý ve svých hříších a vinách. V tu chvíli, když jsi vyznal Ježíše Krista Pánem svého života, stejná moc tě znovuzrodila do podoby samotného Boha.

Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření.
2. Korintským 5:17-18
Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v království Nebes je větší než on.
Matouš 11:11

Proč? Protože máme ducha živého Boha, který žije v nás!

Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů
Římanům 8:19
Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch.
1. Korintským 6:17

V 1. kapitole knihy Genesis se mluví o tom, že Bůh dal člověku k dispozici zemi, aby na ní lidé vládli a spravovali ji.

Nebesa, nebesa patří Hospodinu, ale zemi dal synům lidským.
Žalm 115:16

Je to naše planeta, my máme za ni zodpovědnost. Jestliže Bůh chce něco dělat s jakoukoli vrozenou vadou nebo Downovým syndromem, On to bude dělat skrze Tělo Kristovo, to znamená skrze nás, skrze ty, kdo nesou odpovědnost za zemi.

Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království Nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují.
Matouš 11:12

Musíme se probudit a být jako skuteční synové a dcery Boha. Musíme uvidět, že ti, které nepřítel okradl, by mohli být otci, matkami, vědci, evangelisty, učiteli. Nepřítel ukradl osobnost těchto dětí a my musíme jít najít tyto zajatce a vysvobodit je.

Myslím si, že je to hanba – stát před Ježíšem a děkovat Mu za Downův syndrom, když On nosí na sobě jizvy, které na Něm zůstaly po bičování. On tam dobrovolně nesl na sobě ty nemoci, proto, aby je ty děti nemusely nést. Je to náš úkol, nám byla dána autorita, abychom to změnili.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci.
Žalm 103:2-3

Je to Boží přirozenost uzdravovat nemoci. Jeho vůle se projevovala skrze život Ježíše. Ježíš chodil činil dobře a uzdravoval každou nemoc a chorobu.

Ježíš nás učil, jak se modlit: Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi (Matouš 6:10). Ať se stane Tvá vůle! A v nebi nejsou vrozené vady.

Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch.
1. Korintským 6:17
V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
1. Janova 4:17
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.
Jan 14:12
budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.
Marek 16:18

Svět nemá zůstat stejný, když žijeme v něm. Problém je v tom, že vrozené vady byly velmi přehlíženy, ale nastal čas, aby věřící začali aplikovat Boží slovo a očekávat, že se projeví na jejich dětech.

Podíváme se, co Bible říká o autoritě, která je nám dána:

Kdy jsi naposled použil klíče Království? Byly ti dány samotným Ježíšem.

A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.
Matouš 16:19

(poznámka překladatele – v anglickém překladu je místo slova „cokoli“ použito slovo „vše“.)

Všechno znamená všechno!

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost.
Jan 10:10

Tady se říká, že nepřítel přišel proto, aby kradl, zabíjel a hubil. Proto svazujeme všechno, co se nepřítel snaží použít při svém pokusu krást a ničit naše děti. Je to velmi jednoduché.

Podělím se s vámi o informaci, jak a proč můžete sloužit svému dítěti.

V Genesis 1:26 je napsáno, že Bůh nám dal zemi, abychom na ní vládli.

I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.
Genesis 1:26
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28 Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.
Genesis 1:27-28

Narazila jsem na tyto verše ihned poté, co se narodila naše Doroty. Našla jsem je v době, kdy na našem dvoře bylo mnoho červených mravenců, zrovna tam, kde si hrály děti. Rozhodla jsem se, že jestli je Boží slovo pravdivé, tak mohu přikázat těmto červeným mravencům, protože Bůh mi nad nimi dal autoritu a oni budou muset udělat to, co jim řeknu, protože to říká Boží slovo. Proto jsem šla k mraveništi, naklonila jsem se a řekla jsem jim, že je zde víc nechci vidět a že v Genesis 1:26 se říká, že nad nimi vládnu. Řekla jsem jim, aby odešli na jiný dvůr. Za několik dnů mraveniště zůstalo, ale úplně prázdné, všichni mravenci odešli. Řekla jsem o tom svým dětem a ukázala jim, co je potřeba udělat i s ostatními mraveništi na dvoře. Také jsem je poprosila, aby o tom nikomu neříkaly. Jedno z mých dětí mi navrhlo začít byznys hubení hmyzu, protože budeme mít stále příliv klientů. Potom jsem si uvědomila, že se to vztahuje také k bakteriím a k virům, protože oni jsou také živí tvorové. A to je to, jak měníme chromozomy. Říkáme jim, co chceme, aby dělaly.

Rodiče, kteří teprve začínáte svou cestu v oblasti uzdravení, nebo jste v procesu – chci vás upozornit, že vaše vítězství může být ukradeno!

1 Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. 2 I shromáždily se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. 3 A pověděl jim mnoho v podobenstvích: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. 4 A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. 5 Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země, a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. 6 Když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. 7 Jiná padla do trní; a trní vzešlo a udusilo je. 8 Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. 9 Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá! “ 10 Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11 On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. 12 Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. 13 Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. 14 Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. 15 Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a je neuzdravil.‘ 16 Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. 17 Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. 18 Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévači. 19 Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. 20 Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo Slovo slyší a hned je s radostí přijímá, 21 nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadá. 22 Zasetý do trní, to je ten, kdo Slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství Slovo dusí, a tak se stává neplodným. 23 Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí mu; ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou.“
Matouš 13:1-23

Když přijmeš Boží slovo, na sto procent přijde nepřítel a bude se snažit ti ho ukrást. Jak můžeš zabránit takové situaci? Je potřeba znát, že se to děje. Znát, že pronásledování a strádání – to je taktika nepřítele, aby ti ukradl tvé vítězství. Starosti, bohatství, všechno, co tě rozptyluje, ti může ukrást Slovo. To znamená, že tvé vítězství může být ukradeno!

Co je tím „semenem“ v oblasti uzdravení chromozomových a vrozených vad?

1. Petrova 2:24 – Jeho ranami jsme byli uzdraveni.

Všimněte si, že sloveso je v minulém čase.

Slovo Boha (když mu lidé věří) má schopnost vytvořit velké probuzení uzdravení, jaké tento svět ještě neviděl.

Slovo pro vás, rodiče: Ježíš už uzdravil vrozené vady a každou nemoc a bolest.

Věřící nejen že má autoritu a moc zničit všechno, co přinesla nemoc, je to naše předurčení a dluh dělat to. Věřící je předurčen být podobný Ježíši.

Mnozí rodiče říkají, že hřích nebo hříchy jejich praotců jsou příčinou toho, že se jejich dítě narodilo s vrozenou vadou. Kdysi jsem tomu také věřila. Ale není to vaše vina! Neudělali jste takový hřích a ani to není vina praotců. Boží slovo jasně říká, co se stalo s trestem za hřích. Ve 2. kapitole Kolosským je napsáno:

On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,
Kolosským 2:13-15

A tak tady se mluví o tom, že trest, který přichází s každým hříchem, byl přibit ke kříži. Jestliže byl i nějaký trest za jakýkoli hřích, tak Ježíš ho už odstranil. A v 3. kapitole Galatským se říká:

Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘
Galatským 3:13

Nedovolte nikomu říkat, že jste v něčem zhřešili a to, že se vaše dítě narodilo s vrozenou vadou, je trest za tento hřích.

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost.
Jan 10:10

Tím končí druhá část mého poselství.

Třetí část poselství

Chci se obrátit k třetí skupině lidí. Je to poselství pro pozorovatele a diváky. Byla jsem kdysi také jednou z vás a dokonce jsem to ani nechápala. V každé bitvě nebo válce jsou pozorovatelé. Pozorovatel je ten, kdo se jen dívá a pozoruje.

Ve významné bitvě u Bull Rane v roce 1861 se toto projevilo v krajnosti. Četla jsem následující v časopise o občanské válce: „V červenci roku 1861 šlo bezpočetné množství občanů s košíky na piknik z Washingtonu za armádou jen proto, aby se podívali na to, co se všem zdálo, že bude průlomovou bitvou krátkého povstání“. Britský korespondent časopisu The Times, William Govard popisuje, co se dělo: „Na kopci z boku ode mne byla skupina lidí. Někteří z nich byli na koních, jiní v různých druzích transportu s několika představitelkami slabšího, ale krásného pohlaví... Všichni pozorovatelé byli velmi vzrušeni, dáma vedle mě byla úplně bez sebe, když neobyčejně těžký výbuch střely vehnal adrenalin do její krve. – „To je prostě velkolepé, můj Bože! Copak to není první výstřel? Myslím si, že budeme zítra v Richmondu“. Rusel byl podrážděný, protože ho neustále prosila, aby jí půjčil brýle, rozhodl se projít. Poté přijel důstojník a křikl na vzrušený dav: „Rozbili jsme je ve všech směrech“.

Muži opustili své ženy a děti a bojovali v bitvě za svobodu. Ti vojáci byli na bitevním poli, umírali za svobodu, ale ženy s piknikovými košíky jedly a dívaly se na to všechno s radostí ve stejnou dobu, kdy byla prolévána před jejich očima něčí krev. Podle mne to není správné.

Jsem přesvědčená, že to je skvělé sdílet se svědectvími o tom, jak kosti v těle mění tvar, jak se uzdravuje mozek, ale vždyť to je práce každého věřícího. Tvoje práce, tvé předurčení, tvůj dluh – být podobným obrazu Ježíše.

Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími;
Římanům 8:29

Ježíš mluví o těch, kteří budou věřit a o tom, čeho dosáhnou. On řekl, že my budeme dělat ještě větší skutky než On. Ježíš řekl, že budeme vkládat ruce ne nemocné a oni budou uzdraveni.

Jestli ještě nevypadáš jako Ježíš, tak je v tobě ještě příliš mnoho samotného tebe.

Jednou přijdeš domů, budeš stát před Bohem a zodpovídat se za svůj život ...

Dnes běžím svůj běh. Je to těžké, někdy jsem sama. Bude tě to stát všechno. Dokonce, když skončíš, tak nebudeš vypadat jako ty, ale budeš vypadat jako Ježíš. To musí být tvým předurčením. Tvé předurčení není v tom, abys byl nejlepším, jakým jen můžeš být v očích světa. Tvé předurčení je připodobnit se obrazu Ježíše. Když se díváš do zrcadla, musíš vidět Jeho. Tvým povoláním je osvobozovat lidi. V Bibli je napsáno, že všechno stvoření se mučí a očekává zjevení Božích synů. Vyzývám vás, abyste vyšli ze zóny sebeuspokojení a blahobytu, přestali se snažit zalíbit světu. Povolávám vás do Boží armády. On tě povolává opustit roli pozorovatele a stát se tím, kdo mění svět.

V Listu Timoteovi Pavel popisuje, jací budou lidé v posledních dnech:

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.
2. Timoteovi 3:1-5

Musíme chodit v Boží moci. Každý věřící má schopnost chodit v Boží moci. Jestliže nechodíš v Boží moci, tak příčina je v tom, že nevíš, kdo jsi. Můžeš říkat, že víš, že jsi chrám Ducha Svatého, můžeš citovat Písmo dokonce lépe než já, možná, že jsi velmi vlivný člověk, ale můžeš udělat to, že odejde nachlazení? Můžeš zastavit infarkt? Můžeš říct mravenci, aby přenesl své mraveniště a on to udělá?

Máš schopnost všechno toto dělat, protože jsi věřící. Jestli to nemůžeš udělat, tak je to jenom proto, že tvůj rozum není ještě obnoven.

Pavel varoval před lidmi, kteří mají vnější formu zbožnosti, ale kteří nemají moc. Oni se budou nějakým způsobem snažit představovat Boha, ale budou popírat Jeho skutečnou moc.

Aby ses mohl pohybovat v Boží moci, potřebuješ smělost. To, co nejvíc ze všeho bolí – být odmítnutý lidmi. Ale nemusíš se tím znepokojovat, protože Bible říká, že jestli tak jednali s Ježíšem, tak také s tebou tak budou jednat, nebo se aspoň o to pokusí. Já se dívám na opozici jako na určitý barometr. Jestliže není žádná opozice, tak pravděpodobně něco dělám nesprávně.

Buď tím, kdo přináší změny. Pomáhej rozšiřovat Království, jehož občanem jsi. Zanechej svým dětem dědictví, které změní směr jejich života, díky tomu, že ty zemřeš sobě a budeš se proměňovat do obrazu Krista. A to je rozhodnutí.

Nemusíme se znepokojovat ohledně toho, co si o nás myslí jiní. To je past. V podstatě lidé ani nemají vidět nás, ale Někoho jiného – Ježíše. Přišel ten čas, dnes je den spasení! Boží slovo říká, že jestli nejsi s Ním, tak jsi proti Němu. To jsou slova Boha, a ne moje.

Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.
Zjevení 3:16

Přišel váš čas, diváci, abyste se stali částí hry. Tím končí třetí část mého poselství.

Čtvrtá část poselství

Ve čtvrté části mé řeči se chci obrátit k těm, kteří znají, že tento svět se mění k lepšímu, protože vy jste v něm. Toto poselství je adresováno těm věřícím, kteří chodí v autoritě jako zjevení synové Boží, děti Stvořitele všeho viditelného i neviditelného. Věřím, že probuzení je tam, kde Boží přítomnost se zjevně projevuje. Vím, že rozumíte, o čem mluvím, protože vy zjevujete Jeho přítomnost.

Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii – prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. I vy jste v něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci.
Kolosským 2:6-10

Jsem tady, abych vás sjednotila. To je výzva k bitvě!

Nejdříve mi dovolte popsat to, čím prochází dítě, kterému diagnostikovali Downův syndrom.

Přibližně 92% žen, kterým sdělí, že se jim narodí dítě s Downovým syndromem, jde na potrat. (zdroj Brian Skotko)

Pro ty rodiče, jejichž dítě se narodilo s Downovým syndromem, existuje velké množství knih, které mluví o tom, jak se dál „radovat ze života“. Existují knihy pro děti nebo dospívající, kteří mají bratra nebo sestru s touto diagnózou. Jsou knihy pro lékaře a zdravotní sestry, ve kterých učí, jak říct rodičům, že jejich dítě má Downův syndrom.

Následující informaci dala klinika Maio.

U dětí s Downovým syndromem se mohou objevit různé komplikace, některé se projeví s věkem jako například srdeční nedostatečnost. Asi polovina dětí s Downovým syndromem se rodí s různými vadami srdce. Tyto vady mohou ohrožovat život a vyžadují chirurgický zákrok už v raném věku.

Leukemie: děti s Downovým syndromem jsou rizikovou skupinou pro toto onemocnění.

Infekční onemocnění: v důsledku anomálií na straně imunitního systému, ti, kteří trpí Downovým syndromem jsou náchylnější k infekčním nemocem, jako je zápal plic.

Demence: lidé s Downovým syndromem jsou v riziku vzniku demence, tyto projevy začínají ve věku 50 let. Ti, kteří jsou dementní, často trpí záchvaty. Tento syndrom také zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

Apnoe: vzhledem k tomu, že u lidí s tímto syndromem měkké tkáně, stejně jako je současně různě narušen skelet, což vede k obstrukci dýchacích cest, děti i dospělí s tímto syndromem jsou ohroženi obstrukční spánkovou apnoí.

Obezita: lidé s Downovým syndromem mají větší sklon k obezitě ve srovnání s většinou lidí.

Downův syndrom může být spojen ještě i s jinými problémy se zdravím, včetně neprůchodnosti žaludku a střev, problémy se štítnou žlázou, předčasnou menopauzou, křečemi, ztrátou sluchu, problémy s kůží, jako je lupenka, problémy s kostmi a zhoršeným zrakem.

Průměrná délka života lidí s Downovým syndromem se dramaticky zvýšila. Děti, které se narodily v roce 1910 s Downovým syndromem, často nežily déle než 10 dnů. Dnes mnozí žijí s Downovým syndromem do 60 let a více, v závislosti od zdravotních komplikací. "

Jak vidíte, Downův syndrom je nemoc a to velmi špatná nemoc. Krade člověku vnější podobu, inteligenci, dlouhověkost, ve většině případů zrak, sluch, a jiné tělesné funkce.

tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.
Římanům 12:5
A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,
Kolosským 1:18

Lidé s vrozenými vadami potřebují pomoc. Ty jsi řešením tohoto problému.

Obyčejně si nemyslíš, že člověk s Downovým syndromem by mohl být otcem nebo matkou tvých dětí. Také si nemůžeš představit takového člověka jako učitele, který učí tvé děti číst, vyučuje matematiku. Nemůžeš si ani představit, že by řídil auto, nebo byl zubním lékařem nebo porodní asistentkou. Nemyslíš si, že by takový člověk mohl být prezidentem tvé země nebo řidičem autobusu. A co je nejhorší, lidé přirozeně nemohou nic s tímto syndromem udělat, uzdravit takového člověka, proto se o to ani nesnaží. Ale Ježíš nesl i tuto nemoc.

Chci, abyste věděli o taktikách boje, které nepřítel používá proti rodičům dětí s vrozenými vadami, kteří upřímně chtějí a slouží svým dětem uzdravením.

Jedné matce lékař řekl, že musí své dítě dát do speciální školy, jinak to nahlásí na zodpovědné úřady. Znám některé rodiče, kteří když přišli do své církve a poprosili služebníky pomodlit se za jejich dítě za osvobození od Downova syndromu, oni se na ně podívali a řekli, že se pomodlí. Po modlitbě jim dali příručku o tom, jak žít s dítětem s Downovým syndromem.

Mně osobně říkali, že já jsem divná a vadná, když chci, aby se mé dítě uzdravilo. Říkali mi, že jestli nepřijmu svou dceru takovou, jaká je, tak vyzvou odpovídající službu a vezmou mi mé dítě a dají je tomu, kdo je přijme takové, jaké je. Oklamání je v tom, že svět se dívá na diagnózy jako Downův syndrom a jiné vrozené vady jako na něco, co má místo být na tomto světě.

Dítě s Downovým syndromem nebo s jinou vrozenou vadou, s autismem, nemůže úplně naplnit své předurčení, své povolání. Boží slovo říká, že jsme jedno Tělo. Proto také vy nemůžete úplně naplnit své povolání, jestli něco v Těle nepracuje tak, jak má. Děti s vrozenými vadami mají vliv na efektivnost a výkon celého Těla Kristova, protože my jsme jedno Tělo.

Mé poselství k vám je velmi jednoduché – potřebujeme podporu. My jsme pěchota, která útočí na „štáb“, odkud nepřítel vede svůj útok. Moje mise, jako toho, kdo stojí v čele „speciálního oddílu“ rodičů je v tom, abychom osvobozovali zajaté s Downovým syndromem a jinými vrozenými vadami a dál povzbuzovali rodiče, aby se nevzdávali a udrželi víru.

Řeknu to ještě jinak: jestliže by vašemu dítěti diagnostikovali rakovinu, tak se najdou lékaři, kteří udělají všechno proto, aby dítě uzdravili. Vaše rodina, přátelé, církev, sousedé, učitelé – všichni budou říkat: ano, slyšeli jsme, že z rakoviny je možné se uzdravit. Mnozí říkají: „Ano, Bůh uzdravuje rakovinu, ale ne Downův syndrom!“

Ale vzpomeňte si, syndrom – to je nemoc, Downův syndrom je nemoc. Uvádím ho jako příklad vrozené vady, protože ho nejvíc znám. Osobnost dítěte se stává takovou, jaká je nemoc. Mnozí si neuvědomují, že Downův syndrom je nemoc. Ježíš nosí na svém těle jizvy po ranách, které na sebe vzal dobrovolně za každou nemoc a chorobu. Vaše dítě nebo jakýkoli člověk, kterému diagnostikovali Downův syndrom nebo jakoukoli jinou vrozenou vadu, je v zajetí nemoci, která není Boží vůlí! Naše zodpovědnost jako Těla Kristova je osvobodit je. Jestli Bůh bude něco na zemi dělat s vrozenými vadami nebo s Downovým syndromem, tak to bude dělat skrze svou přítomnost – On žije uvnitř každého věřícího.

Ve válce je jedinou zaručenou ochranou útok. Efektivita jakéhokoli útoku závisí na postoji vítězství zúčastněných vojáků.

Nebudeme mluvit o obtížnosti léčení genetických a chromozomových poruch. Ježíš už byl bičován, nesl naše nemoci, proto se už tyto děti nemusí trápit. Ježíš žije v každém věřícím, my jsme živé, chodící schrány úmluvy. My jsme představitelé Boha na zemi. My jsme odpovědí na problémy, vyvolané vrozenými vadami i autismem. Bůh už tento problém vyřešil a my musíme přivést toto řešení k naplnění. Není to složité. Prostě se nemůžeme zastavit, dokud nedovedeme dílo do konce. Ježíš vždy uzdravoval na 100%, nezastavil se na půli cesty.

Vyzývám vás, abyste milovali svého bližního, jako sami sebe. Vy jste ta chybějící část v uzdravování chromozomálních onemocnění. Vy jste probuzení! Rozšiřuji a prosazuji Boží Království na zemi díky tomu, že vás beru do „služby“ do armády, která jde a bojuje proti vrozeným vadám. Už vidíme výsledky, ale stále je ještě potřeba zničit každé semeno, které nepřítel zasel do těl těchto dětí. S pomocí moci Ducha svatého a autority, která nám náleží, to uděláme.

Budeš milovat svého bližního? Budeš milovat svého bližního jako sebe samého a posvětíš svůj život prosazování Božího Království? Budeš přikazovat tělům těchto dětí, aby přišla do souladu s Božím slovem? Budeš uvolňovat život do těchto drahocenných dětí? Budeš stát v průlomu se mnou? Budeš tím, kdo bude měnit?

Před tím, než odpovíš, věz, že tě to bude něco stát. Je to jen pro posvěcené věřící, pro ty, kdo jsou připraveni modlit se a vzít silou to, za co už bylo zaplacenou krví Ježíše.

Přišel čas vyjít a začít prosazovat Boží Království v oblasti vrozených vad. Celý svět na to čeká. Svět čeká, kdy Boží synové a dcery budou projevovat Boží přítomnost na zemi.

Pamatujte si: „A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra“.