Stručné ohlédnutí se za rokem 2012

07.01.2013 15:53

Rok 2012 byl pro mě rokem nových zjevení, nových věcí.

Počátkem března 2012 jsme založili církev v Irklejevě v Čerkaské oblasti, asi 800 - 1000 km od Oděssy. Od té doby jsem tam jezdila každý týden sloužit. Několik desítek lidí z okolních vesnic bylo v této církvi spaseno a přijalo své uzdravení, po okolí jsou rozesety desítky různých knížek s vyučováním. Zformovalo se jádro církve – lidé, kteří se pravidelně účastní shromáždění, někteří z nich přijíždí ze vzdálenosti 40 a 15 km, což bez auta v místních podmínkách není tak jednoduché.

V Oděsse jsme viděli také několik uzdravení a spasení několika lidí, z toho jedné ženy několik dnů před smrtí. Nejvíce se mně dotklo další uzdravení jednoho chlapce z Ruska z Uralu. Tento chlapec již několik let přijíždí do Oděssy, když přijel poprvé, nechodil, byl ochrnutý. Každý  rok vidíme část jeho uzdravení – už chodí, letos Duch Svatý uzdravil a vyrovnal zkřivenou tvář a jeho chůze a funkce rukou se opět viditelně zlepšily. Letos jsme měli v Oděsse dva vodní křty. Život jednoho muže, který se ocitl bez domova a práce v cizím městě, se pomalu viditelně mění. Je vidět práci Ducha Svatého v životě tohoto člověka, jak ho vyvádí krok za krokem z přirozeně neřešitelných situací.

Lena z oděsské církve v tomto roce začala sloužit lidem, dělat učedníky. Je velké požehnání poslouchat, jak káže, vyučuje a jedná s lidmi. Proudí skrze ni Boží láska. V době, kdy jsem byla v ČR, Lena převzala místo mne práci v církvích v Oděsse i v Irkleji. Po našem návratu na Ukrajinu Lena dál pokračuje, jednou v měsíci slouží v církvi v Irkleji.

V létě jsme mohli v našich církvích přivítat Ivo Nováka a Tomáše Petřinu, jejich služba byla pro nás velkým požehnáním. Také jsme několikrát sloužili Božím slovem v romské církvi Romani Bach v Oděsse.

Rok 2012 přinesl zásadní změnu do mého života – Bůh spojil můj život se životem Iva Nováka. Prožili jsme sérii Božího jednání, zázraků a zaopatření. Společně dál jako manželé pokračujeme v misionářské službě na Ukrajině.

Duch Svatý mně v tomto roce nadpřirozeně seznámil a spojil s mnohými lidmi z různých zemí, kromě jiného i s Ivanem Komarovem, kterého jsem později doprovázela a překládala mu na shromážděních v České republice.

Rok 2012 byl rokem mnohých změn, mocného Božího jednání a zázraků, ale hlavně hlubšího poznánní Boží lásky a dobroty.