Srpen 2012 na Ukrajině

06.12.2012 18:13

Larisa

Larisa je velmi známou osobou na našem sídlišti. Mnoho let byla závislá na alkoholu, posledních 15 let se válela opilá na různých místech sídliště. Před rokem v srpnu ji opilou brutálně napadl jeden bezdomovec a téměř ji utloukl želenou tyčí. V domě, kde bydlela, lidé začali vybírat peníze na její pohřeb, nikdo si nemyslel, že by takový útok mohla přežít. Larisa žije v domě, kde bydlí také Lena z naší církve. Duch Svatý nám dal na srdce navštívit Larisu v nemocnici a modlit se za její uzdravení. Bůh velmi rychle Larisu uzdravil, dokonce i modřiny byly do dvou týdnů pryč. Po návratu z nemocnice ale Larisa začala znovu pít. Po roce, v letos v srpnu byla slavně spasena a  poté, když se dověděla, že ten starý člověk, který se opíjel, už prostě není, byla okamžitě bez jakékoli modlitby vysvobozena s dlouholeté silné alkoholové závislosti. Boží Slovo je mocné a přináší lidem svobodu. Každý den přichází k Leně na vyučování Božího Slova, poznané pravdy Božího Slova ihned uvádí do svého života. Boží Slovo před očima mění tuto drahocenou ženu. Dříve byla neštˇastná, často plakala, dnes je štˇaatná, radostná, směje se. Změny přichází i do její rodiny. Manžel ji přestal bít, atmosféra v rodině se uklidnila, synové jsou štˇastní  ze své  „nové matky“. Larisa byla naplněna Duchem Svatým a 22.8. pokřtěna ve vodě.

Mám také velkou radost z Leny, která velmi vyrostla v Duchu a dělá učedníky. Je to žena víry a lásky, byly jsme spolu dvakrát sloužit v naší církvi v Irkleji. Byla to  mocná shromáždění, Duch Svatý mocně proudil skrze Lenu, byla to průlomová shromáždění, kde Duch Svatý ukazoval zásadní věci. Jsou k dispozici v ruštině. Jsem ráda, že tu mám někoho, kdo se může postarat o církev v době, kdy potřebuji někam odjet.

Od 17. do 23. srpna  byl na Ukrajině Tomáš Petřina. 18. a 19. sprna jsme měli požehnaná shromáždění v církvi v Irklejevě. Záznam těchto shromáždění bude zveřejněn na internetu.

18. srpna  jsme šli na procházku, cestou jsme potkali mladého hocha, který poprvé mluvil s cizinci. Dostal čisté Evangelium, byl zasažen Božím Slovem,  Ještě jsme kázali dalším mladým lidem u hospody. Duch Svatý nám dal setkání s ženou, kterou jsem měla už někollik dnů na srdci. Lejsa - žena závislá na alkoholu byla spasená, po modlitbě se její obličej úplně rozzářil.

20. srpna  Tomáš Petřina kázal v romské církvi Romani Bach, bylo to velmi požehnané shromáždění. V této církvi jsme byli ještě ve středu 22. srpna na modlitebním shromáždění, nakonec z toho bylo nádherné mocné uctívací shromáždění, kde Duch Svatý mocně jednal.