Proroctví do roku 2013 (včetně)

28.01.2013 15:16

Bob Johnsen: Proroctví do 2013 roku včetně.

 

Do roku 2013 budou střediska probuzení, v roce 2013 se probuzení stane globálním. Celosvětové probuzení. (Vzpomeňte si na proroctví Tima Makklellana).

Na Tělo přichází soudy. Některé z nich nejsou pro nás, ale my musíme důvěřovat Bohu, jinak nás porazí. Ničivost mnohých jiných soudů můžeme zmírnit.

1. Vážné nepokoje — to se netýká nás, ale světa. My musíme dostat odpověď, abychom ji ukázali jiným lidem, kteří jsou velmi znepokojeni.

2. Strach - přichází proto, že lidé věří ve velkého ďábla a malého Boha. Lidé budou umírat kvůli nepokoji a strachu (například infarkty, sebevraždy a pod.) Naše víra musí být založena na Ježíši a ne na tom, co nám říkají komentátoři televizních novin.
3. Deprese a sebelítost - nemůžete jít svou vlastní cestou, Bůh má pro vás svou cestu. Překonejte se a začněte růst. Nežijte už v chudobě ducha.
4. Finanční krach.

5. Duch Mikulášenců - tento duch je odsouzen Pánem ve Zjevení 2:6 (církev v Efezu), a ve Zjevení 2:15 církev v (Pergamenská církev). Tento duch vítězíí a vládne nad lidmi, když pastor (a někdy i jiní vedoucí v církvi) jsou v jiné, ve vyšší pozici, než lidé. Pán říká ve Zjevení, že nenávidí tohoto ducha a vyzývá k pokání, jinak proti němu přijde s mečem svých úst. Vláda pastora se ve všech církvích blíží ke konci. Bude společenství věřících s různými dary, všichni budou důležití.

6. Na obiloviny přijdou epidemie. Bob viděl blechy, které napadly plody na Floridě a zničily úrodu. Budou nové viry a infekce, medicína si s nimi nebude vědět rady.  Tyto epidemie budou všude vyvolávat strach, ale my nemusíme být jim uloveni. Neproste Boha o pomoc. On nám už dal autoritu nad epidemiemi, ale my se musíme zvednout a používat ji. Bob uvedl jako příklad virus, který před několika lety napadl Severní a Jižní Karolinu. Zabil mnoho lidí a nebyl žádný lék, který by ho zastavil. Církev prosila Boha o pomoc. Tehdy Pán řekl Bobovi rozhněvaným hlasem, že nehodlá nic dělat s virem. On už dal církvi autoritu, aby to udělala ona. Tak Bob a Rick Johner šli proti viru ve jménu Ježíše a vyhnali toto prokletí nad dvěma státy. Poté ani jeden člověk na tento virus nezemřel.

Pozorujte Island.  Bůh před několika lety řekl Bobovi, že Island bude barometrem toho, co se děje a bude dít jak v USA, tak ve světě. Sopečná činnost na tom místě je znamením, že Bůh zakrývá světovou ekonomiku. Před třemi lety Island vyhlásil bankrot. Taková je i naše budoucnost, ale jak brzy se to stane, záleží na nás, křesťanech.

Zbavte se všeho, co není z Boha, tehdy může růst Kristus ve vás.

 

Toto proroctví je převzato a přeloženo z internetových stránek www.riverflow.ru/2012-1-BobJones-Prophecy.php