Duben 2013

05.05.2013 23:40

Duben byl ve znamení přípravy, pastorační činnosti a Božího Slova. Hodně jsme se věnovali vyučování, práci na internetových stránkách a také jsme napsali několik malých knížeček se základními informacemi o životě s Bohem.  Sami si je tiskneme a jsou určeny především pro rozdávání čerstvě spaseným lidem.

Největší množství času jsme věnovali pastorační činnosti, kdy sloužíme lidem Božím Slovem a modlitbou, ať už jsou to osobní rozhovory tady v Oděse nebo po telefonu v rámci Ukrajiny a po skype v různých zemích a městech (Rusko, Ukrajina, Bulharsko, ČR, Polsko, Německo). Je to drobná „mravenčí“ práce, kterou není hned vidět, ale přináší hojné ovoce v delším časovém období. Děláme ji rádi, protože tak Bohu rostou noví učedníci. To je směr, kterým nás Duch svatý vede stále důrazněji. Máme například velkou radost z toho, že mladí lidé z Ruska, (o kterých jsme psali minulý měsíc, že nám je Duch Svatý poslal do cesty a oni se vrátili zpět do Ruska jako nová stvoření), jsou s námi dál v kontaktu přes skype. Zatím ve svém městě neznají žádné křesťany; poslouchají vyučování, které jsme jim dali. Nemají ani internet, musí chodit do internetové kavárny, což je komplikovanější, ale přesto jsme ve spojení. Těší nás, že začali Bohu skládat a hrát chvály. Také pracují na změně svých záležitostí, takže je vidět základní ovoce jejich spasení. Už na ně čekáme, až znovu přijedou do Oděsy, tentokrát úplně jinak a jiní.

V církvi v Lipovém v Čerkaské oblasti dáváme víc prostoru a odpovědnosti manželům Sašovi a Věře. Celé čtyři hodiny jsme společně chodili po ulicích Lipového; prošli jsme za tu dobu jen asi polovinu vesnice. Kázali jsme lidem, které jsme po cestě potkali, mnozí byli zasaženi. Jedna stará žena přijala spasení. Druhou polovinu vesnice prošli manželé sami. Do Lipového teď už nebudeme jezdit každý týden, ale jen asi dvakrát měsíčně. Saša s Věrou už sami chodí evangelizovat a z velké části převzali práci. Telefonovali, že minulou sobotu nějaký muž přijal křest v Duchu Svatém.

 

 

Stará žena přijímá spasení

 

 

 

 

 

 

 

Lipové je vesnice na břehu Dněpru kterému říkají “říčka” a další nevelké řeky Suly. Ve vesnici jsou obrovské kontrasty — malé chaloupky s doškovou střechou, pak typické venkovské ukrajinské domky se studnou a dřevěným záchodem na dvoře a velké vily se zastřešenými bazény — “dači”, kam jezdí bohatí lidé na víkendy.

                                          

jedna z "dač"

"říčka" Dněpr                                                                                                                                      

 

Koncem dubna jsme začali chodit v Oděse téměř každý den kázat evangelium na ulici, která vede k moři. Je krásné počasí a mnoho lidí se tam prochází. Koupili jsme si skládací stoleček a máme na něm knížky, především Základy víry, které nabízíme lidem bezplatně. Měli jsme už spoustu dobrých rozhovorů, především s mladými lidmi. Plánujeme kázat na ulici celý květen, koncem května chceme přijet na tři týdny do ČR.