Bůh vybirá partnera - Úvod - dokončení

22.09.2015 19:54

Úvod 2

Jediný způsob jak najít správného člověka je především to, že jsi na správné cestě s Bohem a žiješ v centru Boží dokonalé vůle pro tebe. Boží požehnání a dárky je možné najít jenom v centru Jeho vůle. Nenajdeš správného partnera na nesprávné cestě. Nesprávný obrat tě nikdy nepřivede tam, kde chceš být. Ubezpeč se, že jsi tam, kde Bůh chce, abys byl. Pokud jsi na správné cestě, chápeš, že sám Pán je jedinou osobou, kterou opravdu potřebuješ. Nikdo a nic není jako On, On je jediný, kdo ti může dát plnost.

Kdo ví lépe než náš Bůh a Stvořitel, co opravdu potřebujeme? A čí srdce touží naplnit naše zájmy víc, než toho, kdo poslal svého Syna na smrt kvůli nám, aby nás přivedl do milujícího vztahu s Ním? Bůh je a vždy bude našim překrásným Průvodcem a tím, kdo nám vybírá partnera. Na rozdíl od světa, Jeho cesty a Jeho láska se nikdy nemění. On zůstává stejný.

Bůh zvedá laťku. Standart, který On ustanovil pro manželství, je vysoký, ale dosažitelný. Po celém světě jsou křesťané různých ras a původu, kteří mohou svědčit o tom, že Boží plán funguje. Jakýkoli křesťan, který je ochotný naplňovat Boží podmínky, může vidět Jeho práci ve svém životě. Já mohu skutečně říct s plnou jistotou, že mého muže Davida Bůh vybral pro mne podle své dokonalé vůle a je to nejlepší dárek pro mne. A David říká totéž o mně. Bohužel, ne každý ženatý člověk toto může s určitostí a absolutní důvěrou říct - obzvlášť, když se zrovna nachází v krizi, když je zavalen spoustou světských věcí a povinností, které vytlačily pocit romantiky v manželství.

Jak napsal Pavel v 1. Korintským 7:7, celibát i manželství jsou dary od Boha, to znamená, že Bůh je vybírá a dává. My si nemáme vybírat a potom chtít od Boha razítko potvrzení a souhlasu. V manželství jako i ve všech jiných etapách života nemáme přijímat lživá zobrazení hollywoodského života. Místo toho máme hledat mysl Kristovu, abychom nešli v nesprávném směru a neudělali nesprávné rozhodnutí.

Po spasení je ze všech rozhodnutí, která v životě přijímáme, nejdůležitější rozhodnutí s kým vejít do manželství. Toto rozhodnutí navždy změní náš svět, zasáhne nejen naši budoucnost, ale i život ještě nenarozené generace. Z tohoto důvodu to nemůžeme brát lehkomyslně a povrchně. Manželství je svatá smlouva a závazek. Jako děti Boží musíme chtít zbožné a požehnané manželství, víc než tento svět kdy viděl a poznal. Projděme tuto Boží cestu do konce bez spojení se se světem.

Modlím se, abyste otevřeli svá srdce, aby Bůh mohl mluvit do vašeho života v době, kdy jste svobodní, bude-li manželství součástí vašeho života nebo ne. Jestli má být manželství součástí vaší budoucnosti, ať vás Bůh nadpřirozeně přivede k sobě tak, jako to udělal pro Davida a pro mne. V průběhu celé knihy budu důkladně rozebírat lživé principy a nahrazovat je Božími principy. Boží principy pro vstup do manželství najdeme v Jeho Slově. I když aplikace těchto principů může být pro každého člověka různá, protože každá situace je individuální, Boží principy zůstávají stejné.

Pokud jste Jeho dítě, máte právo na Jeho nejlepší, nesouhlaste s ničím menším. On je zodpovědný za vás. Úplně Mu důvěřujte a On otevře pro vás dveře své vůle. On naplní všechny plány a cíle, které má pro váš život. Ale jako Jeho dítě nezapomínejte, že odteď už nepřijímáte svá vlastní rozhodnutí, jenom Jeho. Všichni máme svobodnou vůli, ale když poddáváme svou vůli Boží vůli, Jeho přání se stává našim přáním a Jeho volba naší volbou. Bůh dává to nejlepší těm, kdo nechá rozhodnutí na Něm.

Jeremiáš 29:11 nás učí, že Boží plány pro nás jsou dobré, neuškodí nám, protože On nás miluje. Málokdo z Jeho dětí skutečně chápe, co to znamená. Nepřítel úporně pracuje na tom, aby udržel Boží děti v nevědomosti ohledně Jeho lásky a v důsledku toho aby nedůvěřovaly nebeskému Otci (i ohledně své budoucnosti) a tak nedostaly to nejlepší, co Bůh pro ně má.

Jestliže je manželství součástí Božího plánu pro vás, tak můžete důvěřovat Bohu, že propracoval každý detail i pro vás i pro vašeho partnera, kterého On pro vás předurčil. Bez jakéhokoli úsilí z vaší strany, bez vás, bez toho, že byste se snažili přinutit věci, aby se staly, On vás přivede k člověku, který je přesně tím pravým pro vás. Takovým způsobem můžete udělat manželství takové, jak ho Bůh v počátku zamýšlel, mít vztah na mnohem vyšší úrovni, než o jaké svět sní.

Ale jestli manželství není součástí Božího plánu pro vás, On vám dá sílu a milost žít v celibátu v úplném uspokojení. On vám ukáže, jakým způsobem chce použít celibát pro Svoji slávu a jak v tom můžete mít plnost. Pokud nejste v manželství, nedovolte, aby to byl zbytečně ztracený čas. „Když ne vidění, lid je bez zábran, ale šťastný je ten, kdo zachovává zákon“ (Přísloví 29:18). Poznejte Boží plán ohledně vašeho života pokud ještě nejste v manželství, žijte vírou a nebudete padat a umírat na poušti.

Ať už je Božím plánem pro vás celibát nebo manželství, buďte si jistí, že je to pro vás to nejlepší a že v tomto plánu najdete největší plnost, uspokojení a plodnost. Dívejte se na tuto knihu ne jako na soupis pravidel jak dostihnout osobního štěstí, ale jako na příručku, která vám pomůže najít cestu k Božímu nejlepšímu, takže můžete být věčně požehnáni.