Bůh vybírá partnera, 9. kapitola

09.11.2015 23:07

9. Bůh vybírá partnera
Historie manželství

A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k člověku“. (Gen. 22:2). Od Genesis až po Zjevení od prvního jednání v Ráji do posledního na nebi je centrálním tématem lidské historie manželství. V tomto rozvíjejícím se dramatu Bůh není jen nějakým vzdáleným pozorovatelem. On iniciuje akci a přivádí ji k vyvrcholení. Od začátku až do konce se plně a osobně účastní manželství.

Za prvé, koncept manželství úplně pochází od Boha. Adam to nevymyslel. Nikoho nepotřeboval, netrápila ho osamělost, nemanipuloval Bohem, aby mu dal partnera. Ne Adam, ale Bůh rozhodl, že potřebuje ženu. On byl úplně spokojený v životě a se svým vztahem s Bohem.

Za druhé, Bůh stvořil pro Adama Evu. On jediný věděl, jakého pomocníka Adam potřebuje. Za třetí, Bůh představil Evu Adamovi. Adam ji nemusel hledat. A za čtvrté, Bůh rozhodl, jakým způsobem budou spolu Adam s Evou spojeni. Konečným cílem jejich vztahu byla dokonalá jednota: „Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo“ (Genesis 2:24).

Jestliže Boží vzor pro manželství zůstává i dnes pro křesťany neměnný, tak tyto čtyři výše uvedené pravdy platí i v našem životě. Co to znamená prakticky? Především to znamená, že křesťané nevstupují do manželství proto, že se tak rozhodli, ale proto, že je to Boží rozhodnutí. Nezanechal nám něco tak vážného, jako je manželství, abychom sami hledali, bez jakýchkoli instrukcí a principů, jak se v něm pohybovat. Takovým způsobem to nefunguje.

Věřím, že Bůh k nám může jasně mluvit o manželství a jak jít Jeho cestou. Jako křesťané jsme lidé, kteří – i když žijeme v tomto světě – nejsme z tohoto světa (Řím. 12:2; 2. Kor. 6:14-18.). Jsme děti Nejvyššího Boha a občané nebe. Musíme přizpůsobit náš způsob života tomu, co je biblické a má věčnou cenu. Jsme národ, oddělený pro Jeho cíle, ne pro naše. Důraz je zde na Jeho cíle.

Přemýšlejte o tom. Abyste dostali řidičský průkaz, je potřeba se učit a připravit. Tak proč tak málo a někdy vůbec není žádná příprava ke vztahům a manželství? Jaké požadavky mají být splněny před tím, než pár dostane oddací list? Abyste dostali řidičský průkaz, potřebujete minimálně udělat zkoušku ke zjištění určité míry znalostí, zkušeností a schopnosti řídit auto před tím, než pustí člověka samotného na silnici. Nicméně mnohé církve dnes pouští páry do společného života za „láskyplný dárek“ a podpis u soudu.

Poučení o manželství, které dostala většina lidí v manželství, přišlo jenom z pozorování jejich rodičů (ti se také učili od svých rodičů), z televize a z kina. S každou generací je stav manželství stále horší a horší, tak jak se naše společnost stále zhoršuje. Rodinné hodnoty jsou dnes podporovány méně, než před 40 lety. Hollywoodu je jedno, jestli spolu žijete dlouho šťastně až do smrti.

Chodili jsme do školy, abychom se naučili číst, psát, sčítat a odčítat. Ale v církvi jen zřídka bývají třídy nebo semináře, které učí lidi, jak se připravit na manželství a jak chápat své závazky a roli v souladu s Božím plánem. Příliš často se nikde neučí, co očekávat ve vztazích, jak se chovat, jak jednat s opačným pohlavím zbožným způsobem (aniž jsou dotčeny jejich standardy), jak čekat na Boží nejlepší a nesouhlasit s ničím menším, jak být zbožným mužem nebo ženou a zvláště pak co dělat, abyste uchránili vaše manželství, jestli se začne rozpadat.

Ve výsledku si nakonec mnozí křesťané vybírají své partnery z nesprávných příčin, vstupují do manželství s nesprávnými návyky, cíli a očekáváním. To je jednou z příčin velkého počtu nešťastných rodin. Pokud vaši rodiče byli z nevydařených rodin, tak nejspíš jejich rodiče také. Potřebujete se rozhodnout něco změnit ve svém životě, abyste zastavili tento ošklivý cyklus. Jedině krev Ježíše může přerušit tyto věci, aby se vás nedotkly a přinést odpuštění a obnovení.

Musíme zapomenout a odstranit všechny dysfunkční myšlenky, které nám byly předány. Je na čase, abychom se správným způsobem převychovali: díky Božímu vedení, Jeho způsobu výuky, týkající se zdravých a zbožných vztahů, a hledání lidí a materiálů, které nám pomohou dosáhnout vztahu a udržovat ho. Ale to se nestane, pokud tu není úsilí z vaší strany.

Bůh nabízí to, co bude představovat Krista ztracenému světu. Nabízí manželství s osudem a cíli, vzájemné spolupráce místo nadvlády (Gen. 1:28), abychom přiváděli na svět Boží potomky (Mal. 2:15) a zobrazit vztah Krista s Jeho nevěstou Církví (Efes. 5:23-33).