Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba - dokončení

08.11.2015 19:11

To, jak se vidíte, určí, s kým vstoupíte do manželství

vy jste v Něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci“ (Koloským 2:1).

Jestliže nedovolíte Bohu, aby vám On vybral manželského partnera, tak to, jak se vidíte, určí, s kým vstoupíte do manželství. Jestliže máte nízké sebevědomí, nedíváte se na sebe pozitivně a zdravě, budete souhlasit s každým, kdo vám projeví jakoukoli náklonnost. Ale takové myšlení je nebezpečné a může vás přivést do nepříjemností. Bůh je Král králů a my jsme Jeho královské děti. Jako královské Boží děti nejsme prostě jen nějaké děti z ulice. Bůh s námi zachází jinak než s těmi, kteří nejsou Jeho. Má pro nás velké plány a zaslíbení, vybírá nejlepší pro své Království.

Musíme se vidět jako Boží královské děti s velmi vysokými standardy, ne jako sirotci, kteří hladoví po lásce a náklonnosti někoho. Sirotci mají nízké standardy, protože ještě nikdy nezažili pocit sounáležitosti. Ale my patříme do nejbohatší a nejvznešenější rodiny – Boží rodiny. Proto musíme držet vysoké standardy a nikdy nedělat kompromisy v zájmu někoho jiného. Místo toho abychom si sami vybírali, máme být spokojeni s tím, co náš nebeský Otec pro nás vybral a zorganizoval.

Rodičovská odpovědnost

Rodiče mají významnou odpovědnost – v první řadě vidět, že jejich děti jsou celistvé a kompletní v Bohu, pokud ještě nejsou v manželství a připravit je k naplnění Božího povolání a celkově k životu. Mladí lidé jsou přirozeně plní energie a vášní. Hledají, čím se zabývat, něco, čemu dát svou lásku, oddanost, službu nebo dokonce i život. Hluboce uvnitř děti volají: jaký je důvod? Je něco v tomto životě, něco víc, než to, co vidím a chápu, součástí čeho mohu nějakým způsobem být? Jaký je můj cíl tady na zemi?

Je to velmi důležitá doba v jejich životě, doba velkého osobního růstu a rozvoje, a rodiče jim mohou pomoct najít odpovědi, pokud budou s nimi, motivovat je a dávat jim zbožnou (ne světskou) moudrost a vedení. Kromě toho je rodiče mohou zapojit ve službě, která bude velmi užitečná pro jejich povolání a dary. Mládež potřebuje rodiče, kteří budou směrovat jejich energii a vášeň k Bohu a k Jeho Království, aby jim pomohli najít své místo a předurčení v Něm, pomoci jim udržet jejich pozornost jenom na Něm.

Ale místo toho, aby rodiče vybavili své děti charakterem, vzděláním a zkušenostmi, které jsou potřebné pro naplnění Božích cílů v jejich životě, mnozí rodiče dovolují svým dětem rozptylovat se randěním. Rodiče mají držet dál od svých dětí všechno, co odvádí jejich pozornost od Boha, dokonce i to, co se může zdát dobré a neškodné. Rodiče mají stát v průlomu za své děti a říct: „Všechno, co odvádí děti od Boha, zmizni a drž se daleko!“

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle je modlitba za budoucnost každého dítěte a jeho osud v Bohu. Ať už je manželství součástí jejich života nebo ne, modlit se za Boží vůli v jejich životě a pokrývat modlitbou jejich budoucího životního partnera je to nejlepší co mohou rodiče dělat – začít s tím, když se děti narodí. Rodiče nepotřebují čekat, aby se začali modlit za své děti a jejich budoucího partnera do doby, až budou děti dospívat nebo dokončí střední školu.

Jestli jste rodičem a chcete, aby vaše děti směřovaly k Božímu nejlepšímu v životě i v manželství, ukažte jim, jak to funguje vám. Ať váš život a manželství ustanoví normy, buďte takovými rodiči, jakými by se děti chtěly stát. Děti zraňuje, když vidí své rodiče, jak se bouří proti Bohu, žijí v kompromisech a pokrytectví nebo spolu bojují a hrubě se k sobě chovají. Ale když je doma pokoj, radost, láska, harmonie, respekt a hlavně Boží bázeň a Boží vědomí, cítí se v bezpečí. Musíte je učit vlastním příkladem. Ukažte jim a naučte je obětavosti a nezištné lásce, svatosti, sebekontrole, respektu, poslušnosti Bohu na vlastním životě. Tak se děti učí.

Je také důležité naučit je poddat se Božímu způsobu navázání vztahů, čekat na Boží nejlepší a důvěřovat Mu jako Jedinému, kdo ideálně ví kdo, kdy a jak. Udělejte si čas, abyste vštípili tyto pravdy svým dětem – v každodenním životě, při přípravě jídla, umývání auta, nakupování nebo když si hrajete. Je potřeba na základě Bible vysvětlit, jaké Bůh určil manželství, aby pochopily Boží plán tak, aby když začínají přemýšlet o manželství, chtěly, aby jejich život a cíle odpovídaly Božímu záměru. Když budou starší, budou potřebovat zbožné rady a doporučení ke správným rozhodnutím. Je nutné investovat do dětí čas již dnes, vždyť ony nebudou věčně mladé. Později se budete radovat, když uvidíte jejich požehnané a úspěšné manželství s tím, koho Bůh pro ně vybral.

Pokud jde o mladé lidi a jejich vzbouřené hormony, dát jim příliš mnoho svobody na randění je nerozumné a nebezpečné, zvláště pak dovolit jim chodit ven samotným. Proto je lepší úplně opustit randění. Varujte je před mnohými nebezpečnými důsledky randění. Pokud jste rodiče, je lehké obvinit děti v tom, že jsou vzpurné a rozbité kvůli hloupým rozhodnutím, která udělaly. Tak nepocítíte zodpovědnost. Ale pravda je ta, že jste vinni, protože jste si nenašli čas naučit své děti a vysvětlit jim, že Bůh má lepší využití jejich energie a vášně v Jeho Království, které neohrozí jejich čistotu a standardy. Jste zodpovědní za jejich naučení a za to, abyste je ochránili od nesprávných věcí a bolesti.

Pokud jste udělali v životě chybu ve vztazích a v manželství, tak máte ještě větší důvod varovat a vychovávat své děti. Jestliže nic nevíte o zdravých a zbožných vztazích, tak to studujte. Najděte odpovídající materiály. Věnujte čas tomu, abyste pomáhali, učili a vedli své děti Boží cestou.

Když se vaše děti stanou teenagery, budete muset změnit svůj přístup k učení. Pokud byl založen v raném dětství správný základ, bude lehčí je směrovat, když povyrostou. Jestliže tomu u vás doma tak není, je lépe začít okamžitě. Proste Boha o sílu, milost a moudrost, aby vám pomohl bránit svá měřítka pod silným tlakem, když vaše děti souhlasí s méně než Božím nejlepším pro ně. Můžete se obrátit o pomoc k pastorům, ale odpovědnost leží na vás.

Nebuďte „kamarádem“ v jejich randění a vztazích. To, co dospívající skutečně potřebují – to jsou milující rodiče, kteří je budou učit a směřovat je dělat dobré věci. Jako rodiče ztrácíte svou autoritu, pokud jste jejich „kamarádem“ – ztratíte je jako své děti, pokud půjdete v rozporu se svou základní povinností a odpovědností ukazovat jim Boha a používat Bohem danou autoritu. Rodiče prokazují svým dětem medvědí službu tím, že vytvoří falešný obraz Boha a Jeho autority tím, že je budou formovat bez pocitu bezpečí, stability a zodpovědnosti.

Poznámka: pokud jsi sám a tví rodiče jsou nevěřící, najdi duchovně silný, zralý, moudrý pár, aby tě nasměrovával, radil, učil a vedl k zodpovědnosti. Nedělej chybu – nezačínej cestu vztahů. Kromě nalezení zralých dospělých křesťanů čti knihy a jiné materiály o zbožných vztazích ještě před tím, než se pokusíš vstoupit do nějakého vztahu.

Nerozvíjej špatný zvyk chodit na rande a potom se divit, proč to není tak, jak jsi očekával nebo jak jsi viděl v kině. Uč se z pravdy a jenom z pravdy, kterou je Boží slovo.