Bůh vybírá partnera - 4. Randění a církev - pokračování

08.10.2015 22:52

Nesprávné páry

Znala jsem dívku, která hořela pro Boha. Měla velkou touhu jet do cizích zemí a sloužit sirotkům a dětem, které prožívaly násilí. Potom potkala člověka, který měl břemeno za Ameriku. Vzali se, narodily se jim děti a slouží jako pastoři v USA. Myslím si, že každý měl jiné povolání a vizi, ale ona obětovala svou vizi od Boha, aby naplnila vizi svého manžela. I když jí možná bylo s tímto člověkem dobře, pravděpodobně to nebyla nejlepší volba od Boha.

Tento příběh je jenom jedním z mnoha o těch lidem v církvi, kteří vstoupili do manželství z nesprávných důvodů. Vybrali si partnera bez ohledu na Boží plán a svou roli a odpovědnost v Božím království. Mnohé páry se obejdou bez Boží účasti až do samotného svatebního obřadu. Zdá se jim, že fyzická přitažlivost a romantika stačí. Ve většině církví je to norma a příčina, proč mají křesťané stejnou negativní statistiku ohledně manželství a rozvodů jako nevěřící.

Když Bůh v Bibli sjednocoval lidi, opíral se o cíle Království, dokonce i v případě původu Svého Syna Ježíše. Každý, kdo hrál hlavní roli, ovlivňoval Jeho finální plán a poselství pro Jeho děti. Je životně důležité pro ty, kdo věří, že manželství má správnou perspektivu. Manželé musí mít stejné povolání a osud. A pak se k sobě ideálně hodí i pro Boží království a cíle Boha.

Jediným způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle je umožnit Bohu, aby plně ovládal váš život. Přestaňte předbíhat a urychlovat události. Pokud nespouštíte z Boha oči, a když ten, koho On pro vás má, dělá to samé, nakonec se setkáte a budete spolu. V Božím království neexistuje "lov na partnera". Bůh to udělá tak, že všechno se stane podle Jeho plánu a ve své době. To je to, co se stalo s Davidem a se mnou (více o tom v kapitole 11).