Bůh vybírá partnera - 4. Randění a církev - pokračování 3

10.10.2015 15:44

Cena poslušnosti

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. 16 Neboť všechno, co je ve světě -- žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života -- není z Otce, ale ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost.

Dítky, uchraňte se model! Amen (Drahé děti, chraňte se všeho, co může zaujmout místo Boha ve vašem srdci – současný ruský překlad) 1. Jan 2:15-17, 5:21)

Existuje cena za následování Ježíše. Nepřítel je rychlý k tomu, aby vám ukázal cenu poslušnosti a zveličil, jak je to těžké, nemožné, nepohodlné, strašné a bolestné poslouchat. Nepřítel bude vytrvale říkat: „Nestojí to za to. To nemůže být od Boha, vyber si lehčí cestu, nepotřebuješ v životě takové trápení“ a tak dále.

Nepřítel před vámi rychle skrývá cenu za neposlušnost, negativní důsledky které vás zasáhnou, ale i lidi, kteří jsou kolem vás, vaši budoucnost a kariéru i to, že neposlušnost okrádá vás i vaše děti o požehnání a zbožné dědictví. Chce vás svázat a udělat všechno pro to, abyste ztratili Boží nejlepší; když budete souhlasit s dobrým, to vás okrade o možnost vidět zázraky Božího jednání.

Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Galatským 6:7).

V podstatě to, jestli budeme klamat Boha a jiné lidi, od nás neodejde. Cokoli bychom dělali, dřív nebo později nás dostihne. Neposlušnost platí mnohem vyšší cenu a způsobuje mnohem větší ztrátu.

Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy“ (1. Petr 4:12-13).

Jen proto, že je to obtížné, neznamená, že to není Boží vůle pro vás, abyste tam byli. Když procházíte peklem, prostě tím projděte a nezastavujte se. Nezůstaňte tam. Bylo nám přikázáno, abychom se radovali (Fil. 4:4). Radost vám dá nadpřirozenou sílu, abyste prošli peklem, stejně jako narkóza před operací.

Když se budete chtít vyhnout těžkostem vždy, když budete prožívat těžké časy, bude vás to držet od zralosti a získání požehnání a slávy, která se má zjevit poté, co jste prošli pokušením. Nikdy neprovádějte uspěchaná rozhodnutí, když jste uprostřed zkoušek. To znamená, když vás vaše tělo začíná tlačit, aby ovlivnilo vaše rozhodnutí. Prostě zůstaňte zaměřeni na Boha a neztrácejte ze zřetele skutečnost, že Bůh se snaží vás přes to přenést a přinést do vašeho života dobré věci. Poslouchejte Boha, dokonce i když se to zdá být nemožné a v tu chvíli bolestivé. Poté, jak všechno skončí, dostanete svou zaslouženou odměnu a pomyslíte si: „Pane, jsem připraven na další věci“.