Bůh vybírá partnera - 4. Randění a církev - pokračování 2

10.10.2015 15:33

Důsledky tělesné touhy

Bible obsahuje četné příklady lidí, kteří se vzepřeli Božím měřítkům ve vztazích a zaplatili vysokou cenu. Samson začal špatný vztah s prostitutkou Dalilou a ztratil svou moc, podporu Boha, zrak a nakonec i svůj život (Soudců 14-16). Izmael přišel o dědictví, když se oženil s pohanskými ženami a narodily se děti, jejichž potomci jsou jedni z největších nepřátel Izraele (Genesis 25:33-34, 26:34). Král David zcizoložil s Betsabe, která otěhotněla, takže se král snažil zamést stopy a nakonec nechal zabít jejího muže. I když David dělal pokání a Bůh mu odpustil, do konce svého života trpěl fyzickými následky tohoto hříchu (2. Samuelova 11-12). Král Šalamoun věrně následoval Boha, dokud si nevzal pohanské ženy a konkubíny, které ho přivedly na scestí (1. Král. 11:1-13). Každý z těchto lidí sklízel hořké plody, když šel proti Božím měřítkům. Proč si někteří z nás myslí, že to bude v podobných případech s námi jinak?

Znala jsem jednoho rozvedeného služebníka, kterému bylo kolem 50 let. Kvůli svému věku velmi chtěl vstoupit znovu do manželství. Říkal, že se chce oženit a proto se začal seznamovat a hledat si partnerku. Brzy se seznámil s rozvedenou křesťankou, kterou jsme velmi dobře znali. Byla trochu mladší než on, ale byla velmi silná v Pánu a už dlouhý čas osamocená. Chodili spolu několik měsíců, když mě poprosil o konzultaci. Začala jsem otázkou, jestli se ptal Boha na jejich vztah ještě před tím, než ho začal. Zdůraznila jsem, že je velmi důležité, aby oba věděli, že je Bůh vybral, aby byli spolu v manželství. Jinak v určitém smyslu chodí s budoucí ženou někoho jiného. Zpočátku byl v šoku, protože nikdy nepřemýšlel takovým způsobem o výběru partnerky, ale čím více o tom přemýšlel, tím více mu to dávalo smysl.

Navrhl té ženě, aby se na měsíc rozešli, modlili se a hledali Boží vůli ohledně jejich vztahu. Ona si chtěla být absolutně jistá Boží vůlí, a tak navrhla tři měsíce. Nebyl vůbec nadšen jejím návrhem, ale souhlasil. V té době jim Pán ukázal, že k sobě nepatří. Byl zklamán, protože se velmi chtěl oženit. Jen s těžkostí se zřekl svého přání a dal ho do Božích rukou. Díval se na manželství jako na svůj zdroj štěstí a uspokojení a ne na Boha.

O několik let později jsme se dověděli, že on dál chodil s různými ženami se stále větším zklamáním, protože stárl. Nakonec se oženil, ale velmi rychle se rozvedl. Jeho žena od něho odešla po několika měsících. On byl zpustošen během prvních dvou let, a doufal, že ona se vrátí. Byl nešťastný, protože si neustále držel tuto svou touhu. Řekli jsme mu, že ji musí pustit a nechat všechno v Božích rukou. Nakonec to udělal a teď s radostí slouží Bohu svobodný, dovoluje Jemu být tím, kdo ho naplňuje a uspokojuje.

Znala jsem dívku s lehkomyslným, veselým charakterem, která nikdy nehořela pro Boha, dokud se neodstěhovala s rodinou do Kalifornie. Učila se v biblické škole a zjistila, že její povolání je být misionářkou v Africe. V jejím srdci bylo břímě za Afriku, protože její církev tam evangelizovala. Když mi psala o svém životě ve škole, zmínila se, že má opravdu dobrý vztah se svými sousedy. Když jsme ji s Davidem navštívili, byli jsme zklamaní tím, že její sousedé byli pouze vlažní, nehořeli po Bohu. Byli jsme znepokojeni, že to zadusí její oheň pro Boha, byli to spíš blázniví kluci, kteří se chtěli prostě bavit. Více je zajímaly poslední filmy než příprava na službu Bohu. Samozřejmě, že dívka postupně ztrácela svůj oheň a vizi pro Afriku a stávala se stále víc pasivní, jako její sousedé. Pak začala chodit s chlapcem, který nebyl silným křesťanem. Dělal všechno, aby na ni udělal dojem svým šarmem a značkovým oblečením. Jeho rodiče ho poslali do biblické školy v naději, že se víc rozhoří pro Boha. Bohužel, on jenom chtěl následovat své tělesné touhy. Zasnoubili se.

Když se zasnoubili, se vyhýbali konzultacím o jejich vztahu s kýmkoli, dokonce i s vedoucími školy. Prostě nechtěli slyšet, že někdo neschvaluje jejich plány a říká jim, co mají dělat, chtěli žít podle svých vlastních plánů. Nakonec byli její rodiče zapojeni do přípravy svatby, ale nebyli zapojeni do schvalování jejich vztahu. Poprosila Davida, aby je oddal, ale on zdvořile odmítl, protože se nechtěl zodpovídat před Bohem za manželství dvou lidí, kteří nebyli schváleni Jím, a kteří do manželství nešli správnou cestou. Od té doby, co se vzali prošla už léta, mají děti, ale ona ztratila vizi a Boží oheň. Stále ještě chodí do církve, ale je prázdná, nenaplněná, dokonce i když dostala to, co si myslela, že jí přinese radost a uspokojení.

Připomněli mně Izraelity, kteří vyšli z Egypta. Dále toužili po tom, co bylo „tam“ a nevážili si toho, co jim Bůh poskytl, například many (pokrmu andělů) a vody ze skály. Proto v době, kdy ještě jedli to, po čem toužili, přišel na ně Boží soud.

„Rychle však zapomněli na jeho skutky, nečekali na jeho rozhodnutí. V pustině propadli chtivosti, v pusté krajině pokoušeli Boha. Splnil jim tedy jejich prosby, leč postihl je úbytěmi“ (Žalm 106:13-15).

Lidé si neuvědomují, že když zapomínají na Boží dobrotu a zázraky, urážejí tím Boha. To se děje, když jsou lidé netrpěliví k Bohu. Nechtějí čekat na naplnění Jeho plánů. Proto si dělají své vlastní plány, prohlašují, že Bůh dělá svou práci a pak žádají Boha, aby jim požehnal. Chtějí být požehnáni, aby jim Bůh pomáhal, podporoval je a aby se otevřely velké dveře, přímo teď!

Co nás nutí myslet a jednat tímto způsobem? Jakmile se začneme zabývat těmito druhy myšlenek a názorů je jasným znamením, že jsme ztratili naše zaměření a důvěru v Boha. Když vás nepřítel nutí pochybovat o Bohu, nespoléhat se na Něho, je lehké padnout do hříchu. Je to stejná taktika, kterou použil na Evu (Gen. 3:1). Nepřítel chce, abyste pochybovali o Boží dobrotě, věrnosti a schopnosti dát vám to, co potřebujete. Chce, abyste si mysleli, že Bůh neví, co je pro vás nejlepší. Chce, abyste vzali věci do svých rukou a udělali to, co vy chcete, aby se stalo. Dokonce i v nejideál­nějším prostředí, kde byly všechny potřeby a touhy uspokojeny, protivník uměl do Evy zasít pochybnosti a nedůvěru k Bohu tak, že padla do hříchu. Takže nemusíte měnit své prostředí, ale sebe, své srdce, svůj pohled, myšlení, vůli a své postoje. Když je všechno na správné cestě a nasměrováno k Bohu, můžete změnit všechno kolem vás.

Správná věc v nevhodnou dobu – je špatná věc. Bůh pro vás připravuje skvělé věci, ale jsou v ideálním čase, připraveny ve správném čase na potřebném místě. Nejlepší věci ve vašem životě stojí za čekání.