Bůh vybírá partnera - 3. Pravda o chození (o randění) dokončení

06.10.2015 20:24

Nebezpečné důsledky

Ve velké části západní společnosti mají děti ve dvanácti letech nebo ještě i mladší přítele a některé z nich experimentují se sexem. Dospívající by neměli randit, být o samotě s opačným pohlavím. Není to pro ně bezpečné ani zdravé. Každé dvě minuty je v USA někdo znásilněný. V roce 2006 bylo více než 272 300 obětí znásilnění, pokusu o znásilnění nebo sexuálního napadení.

Ještě jedno nebezpečí randění spočívá v tom, že chlapci a dívky přicházejí na schůzku s různým očekáváním. Většina dívek se chce cítit milovanými, chtěnými a v bezpečí. Z druhé strany, většina chlapců obvykle má na mysli jen jediné – sex. To klade obrovský tlak na dívky, které si myslí, že musí dát chlapci to, co chce. Různé potřeby a různá očekávání, ale stejný problém. Naopak, Bůh bude naplňovat všechny vaše potřeby, aniž by vám způsobil problémy, které vás jinak budou pronásledovat celý život.

Rodiče, kteří dovolují svým dětem chodit na rande, je vzdalují od bezpečí, vedení a ochrany, kterou děti ještě velmi potřebují. Jestliže děti dostávají předčasně příliš mnoho svobody, je to bezchybný lístek na bolest a trápení. To, že těla dospívajících jsou podobná dospělým, ještě neznamená, že jsou připravena k sexu. Dospívající nejsou připraveni jednat zdravě mentálně, emocionálně a finančně s důsledky a povinnostmi v péči o dítě, formování rodiny nebo s životní krizí, kterou přinášejí pohlavně přenosné nemoci. Dospívající opravdu potřebují zdravé přátelství, protože tehdy mohou rozvíjet zdravé dovednosti vztahů a nejít na kompromis ve vztahu ke své sexualitě nebo nevinnosti a nevzdávat se účasti rodičů v jejich životě. Přátelství chrání mladé lidi od emocionální bolesti při rozpadu vztahu, která je nezbytnou součástí randění.

Lidé spolu chodí v první řadě proto, aby se zbavili osamělosti. Někteří prostě chtějí vesele strávit čas a užívat si přítomnosti jiného člověka nebo najít trochu romantiky. Jejich úmysly se mohou zdát upřímné a opravdové, ale nesmíme ztratit ze zřetele negativní a nebezpečné důsledky. Nenechte se oklamat tím, co vám dá jen dočasné uspokojení, ale zanechá vás s trvalým poškozením.

Média ráda ukazují veselou a romantickou stránku randění a sexu, ve většině případů mimo kontext manželství. Ukazují to jako vzrušující a překrásné, ale záměrně skrývají všechny negativní, zničující a škodlivé důsledky. V důsledku toho je na celém světě rozšířen AIDS a jiné pohlavně přenosné choroby. Média často neukazují důsledky v životě, když dívka otěhotní s chlapcem, kterého sotva zná a myslí si, že buď musí jít na potrat nebo si ho kvůli těhotenství vzít. Filmy a televizní šou neukazují, jak dívka každou noc pláče.

Většina lidí podceňuje a neuvědomuje si nenapravitelné škody, prokletí a přenos nečistých duchů jako důsledek sexu vně Božího rámce manželství. Randění je jedním z vedlejších produktů celé liberální a chaotické kultury a může vést k mnohým zničujícím důsledkům v manželství. Těmito důsledky mohou být (není to úplný seznam):

Pohlavně přenosné nemoci, obzvláště mezi mládeží. Podle centra pro kontrolu a prevenci nemocí se každý rok objevuje asi 19 milionů nových případů nakažení pohlavně přenosnými nemocemi, téměř polovina z nich je mezi mládeží ve věku od 15 do 24 let.

Rozvod. Podle údajů výzkumné skupiny Barna: „Je na pováženou, že se znovuzrození křesťané rozvádí častěji než ostatní, a to už se děje dost dlouhou dobu. Ale výzkum se také zabývá otázkami týkajícími se efektivnosti toho, jak církve slouží rodinám. Konečná zodpovědnost za manželství je na muži a ženě, ale vysoké množství rozvodů v křesťanských církvích pozvedá otázku, jestli církve skutečně prokazují praktický a proměněný život, podporující manželství“. Jorge Barna také řekl, že výsledky pozvedají „otázky, týkající se efektivnosti služby církve rodině“. Dodal: „Zřídka vidíme skutečný rozdíl mezi morálním chováním křesťanů a nekřesťanů“.

Donald Chjuz, autor „Reality rozvodu“, řekl: „ Lidé v církvích mají pověrčivé představy, že křesťanství je bude držet od rozvodu, ale jsou vystaveni stejným problémům jako všichni ostatní, nemají správné návyky pro vztah. Proto znovuzrození automaticky nezbaví člověka problémů“. Chjuz tvrdí, že 90 procent znovuzrozených křesťanů se rozvádí poté, co už byli spaseni.

Existuje něco víc, abyste byli křesťany. Jenom vyznání, že jsi znovuzrozený křesťan, ti nezajistí úspěšné manželství nebo že se tvé manželství stane mocným svědectvím pro nevěřící a oslavuje Boha. Vyžaduje to mnoho práce, umírání sobě, bezpodmínečnou lásku, pokoru a zodpovědnost muže a ženy v manželství, aby rostli, zdokonalovali se a pracovali. Musíte se zbavit pýchy, tvrdohlavosti, špatných postojů a návyků. Je potřeba, abyste si sebe navzájem dostatečně vážili a cenili si svého manželství, abyste požádali o pomoc pokud je to potřeba a hledali způsob, jak stále své manželství zlepšovat a dělat ho takovým, jakým ho chce Bůh. Vaše manželství musí odrážet lásku a blízkost Boha s Jeho Nevěstou – Církví.

Jiné negativní důsledky zahrnují:

Znásilnění na schůzce, sexuální závislosti a promiskuitu.

Zvýšení počtu těhotenství dospívajících a nechtěných těhotenství a dětí, narozených mimo manželství. Kdo trpí důsledky předčasné sexuální aktivity? Dospívající matky mají menší šanci zakončit střední školu (jenom třetina z nich získá maturitní vysvědčení), a jenom 1,5 procenta získá titul bakaláře do 30 let. Téměř 80 procent svobodných mladistvých matek trpí nedostatečným zabezpečením. Děti mladistvých matek mají při narození menší váhu, často špatně prospívají ve škole a je větší riziko zanedbávání dítěte a hrubého zacházení s ním. Synové mladistvých matek mají o 13 procent větší pravděpodobnost, že se dostanou do vězení, u dcer mladistvých matek je o 22 procent větší pravděpodobnost, že se samy stanou mladistvými matkami.

Přerušení milionů životů nenarozených dětí. Od roku 1973 bylo v USA uděláno víc jak 40 milionů potratů.

Bolest z ukončeného vztahu. Je to zničující, když se někomu emocionálně i fyzicky vydáte a on se potom rozhodne, že nejste ten správný člověk a odejde k jinému. Tento cyklus se nikdy nezastaví a pokračuje v nezmenšené míře.

Není vždy lehké dělat to, co je správné, ale jako Boží dítě si nemáte vybírat lehké místo správného. Máte být oddaný Bohu a ne sobě nebo někomu jinému. Pokud neprodleně přerušíte nesprávný vztah, i když je těžké to udělat, postavíte se na Boží stranu, na stranu vítězství. Pokud všechno dáte Bohu, můžete být obnoveni v celistvosti tím, že rozbijete všechny falešné vztahy s vaším minulým milencem nebo milenci. Díky blízkosti s Ježíšem zjistíte, že On je zdroj uspokojení, naplnění a celistvosti.

V naší společnosti je mnoho lidí, kteří trpí zraněním z rozpadu vztahů. Je pro ně těžké pochopit, jak formovat zdravé a užitečné vztahy, zvláště pak proto, že dál pokračují ve zničujícím cyklu schůzek (randění). Ranění lidé mají sklon zraňovat jiné. Pokud zraněný člověk vstoupí do manželství s jiným zraněným člověkem, mívá to těžké důsledky. Tato kombinace je zárukou pohromy. Cyklus zranění pokračuje dokonce i poté, když tito lidé vytvoří nové rodiny, protože manželství neuzdravuje bolest. Je lepší, když zranění lidé zůstanou sami a využijí ten čas k vyřešení problémů a zranění, uzdraví se a stanou celistvými v Kristu Ježíši.

Často lidé v manželství, kteří měli zkušenosti z randění s množstvím negativních důsledků, mají sklony být podráždění, lehce se uráží, jsou ukřivdění, nejsou schopní podporovat druhého, vážit si ho, důvěřovat, odpouštět, uspokojujícího sexu atd. Bolest z minulosti může přetrvávat a infikovat přítomnost. Satan chce, aby žena, která byla zraněna, po zbytek svého života nenáviděla člověka, který jí způsobil bolest. On chce, aby se bolest a hořkost rozvinuly v nenávist ke všem mužům. To samé se týká zraněných mužů.

Božím plánem pro nás je, abychom odpouštěli těm, kteří nám způsobili bolest. To neznamená, že to, co udělali, bylo dobré, ale odpuštění je jediný způsob, kterým můžeme být uzdraveni, osvobozeni a mohou mám být odpuštěny naše hříchy. Mít Ježíše v srdci není všechno. Musíme následovat Boží plán a cesty, aby v našem srdci bylo uzdravení a celistvost. Někdy bolest tlačí některé lidi k poslušnosti. Když je bolest ze vztahů větší, než to, co dostávajínávratnost, tehdy jsou lidé připraveni ke změnám.

Domnívám se, že jednou z nejčastějších příčin manželských problémů je účast lidí na schůzkách (randění) před manželstvím. Bolest, zášť, frustrace a další negativní zkušenosti z neúspěšných vztahů jdou do manželství jako emoční zátěž, která komplikuje vztahy a vytváří vážné překážky, které je potřeba překonat. Tyto věci dusí rozvoj skutečné intimity. Také děti pociťují důsledky, když v dětství prožívají časté rozpady rodiny.

Láska a poslušnost

Následovat Boží cesty nám ušetří spoustu emocionálních ran. Musíme se naučit naslouchat a poslouchat Boha hned napoprvé, když k nám mluví. Získání poznání z poslušnosti je lepší, než získání poznání z neposlušnosti (1. Samuel. 15:22). Láska a poslušnost jdou ruku v ruce. Poslušnost je důkazem naší lásky. Jestliže říkáme, že milujeme Boha, ale neposloucháme Ho, tak Ho skutečně nemilujeme (1. Jan 5:3). Tehdy nejednáme jako opravdové Boží děti, ale jako nelegitimní (Židům 12:8). Samozřejmě, že Boží milost je obrovská a nezměrná. I když si mnozí mohou myslet, že naše láska a poslušnost k němu nikdy nebude dokonalá v tomto životě, není to omluva pro hřích a myšlení: „Ale co, nikdo není dokonalý“. Jako učedníci Ježíše Krista se vždy máme zdokonalovat a zrát v naší lásce k Němu (Filip. 3:12).

Vyučuji tomuto principu své děti: jestliže budete poslušné rodičů, okamžitě, hned napoprvé, když vás něco poprosí udělat, tak také budete rychle poslouchat Boha. Tak nebudete potřebovat stovky potvrzení před tím, než uděláte to, co vám Bůh říká. Čím dříve se děti naučí naslouchat a poslechnout Boží hlas, tím dříve se naučí důvěřovat Bohu na hluboké úrovni a poznají, jak Bůh odměňuje ty, kteří Ho opravdově milují svým způsobem života poslušnosti.

Samozřejmě, že nejen randění nese zodpovědnost za tuto neutěšenou realitu. Nepochybně i naše kultura, která dovoluje takový systém chození (randění) přispívá dnes k většině sociálních problémů. Stojí chození (randění) za takové nepříjemné důsledky? Existuje lepší způsob? Ano, existuje lepší způsob, ale zpočátku se musí církev probudit a přiznat svou roli v rozvoji tohoto problému a podniknout kroky, aby to změnila.