Bůh vybirá partnera - 3. Pravda o chození (o randění) - pokračování

05.10.2015 20:26

Známosti přes internet

Miliony lidí se spoléhají při výběru partnera na internet, ale ne na Boha. Seznamovací služby vybírají pro člověka vhodné kandidáty, aby si zvolil, který mu nejvíc vyhovuje. Takové rozhodování se děje výlučně na základě fyzické přitažlivosti a odpovědí na několik otázek universálního dotazníku. Ale stejně ve skutečnosti existují věci, které lidé o sobě nebo o druhém člověku nevědí, které zná jenom Bůh a to Ho dělá jediným, kdo může správně vybrat partnera. Služby na internetu nejsou spolehlivé, je tam mnoho příležitostí pro klam a lež. Využívání nejnovějších technologií k nalezení partnera lidem je proti Bohu, oklamává nás to, abychom věřili, že máme to, co potřebujeme, abychom se seznámili s ideálním partnerem.

Někteří lidé jsou prostřednictvím chatu na internetu ve spojení s úplně neznámými lidmi. Mnozí riskují a zasnoubí se s člověkem ještě před tím, než se s ním setkají. Někteří dokonce vstoupí do manželství s tím, koho znali pouze z dopisování si po internetu. Slyšela jsem o lidech, kteří letěli na jiný kontinent, aby se tam setkali poprvé se svým partnerem a hned si ho vzali. Mluvím o křesťanech a církvích, kteří toto tolerují a vstupují do manželství s člověkem v takovém typu vztahů.

Jednou poté, co se David vrátil z Kuvajtu, kde kázal, vyprávěl mi o dvou dvacetiletých indických křesťanských dívkách, které se chystaly na setkání se dvěma staršími křesťanskými podnikateli, se kterými se seznámily a dopisovaly si po internetu. Zeptaly se Davida na jeho názor ohledně tohoto setkání, které mělo skončit svatbou. David jim důrazně doporučil, aby to nedělaly. Vysvětlil jim, proč je to nebezpečné a z biblického pohledu nesprávné. Řekl jim o správném způsobu, jak najít partnera. Myslím si, že poslechly jeho varování.

Znám lidi, kteří vědomě odmítli všechna zbožná doporučení a varování na toto téma, nakonec žili v životu nebezpečném násilí a pak se rozvedli. Mnoho svobodných z třetího světa z beznaděje, jak vyjít z chudoby, se vdalo za prvního Američana, ve většině případů staršího a rozvedeného, se kterým se seznámily po internetu, ať už skrze chat nebo seznamovací služby. Z druhé strany jsem také slyšela, že je mnoho Američanů, hlavně starších a rozvedených, kteří hledají přes internet mladé exotické ženy z třetího světa, aby se s nimi oženili kvůli komunikaci a potěšení z nich. Oklamávají se, když si myslí, že zachraňují tyto chudobné ženy z trápení. Ospravedlňují své jednání soucitem a hrdinstvím, ale ve skutečnosti prostě chtějí, aby někdo uspokojoval jejich tělesné touhy a chtíč.

Nemůžeme říct, že manželství uzavřené takovým způsobem je od Boha nebo že to je Boží dar. V tom není nic božského nebo nadpřirozeného. To vymyslel svět, protože neuznává a nespoléhá se na Boha ve svých vztazích, ale teď i křesťané používají tento světský způsob hledání partnera. Jediné vztahy, u kterých je možné předpokládat, že jsou do Boha, jsou ty, kde všechno (to znamená kdo, kdy a jak) je celé z Boha. Jak mohou lidé poznat, že jsou již připraveni pro manželství nebo že manželství je Boží vůle pro jejich život právě v této chvíli svého života? To, že chtějí partnera, ještě neznamená, že ho musí dostat. Dejte si pozor, abyste nenazývali to, co je umělé, že je to od Boha.

Vztahy s královským dvořením

Mnozí muži „dělají úklon a odstoupí o jeden krok“, aby udělali dojem na ženu, kterou chtějí – chovají se k ní jako ke královně. V mnohých případech se jedná o ženy, které mají nízké sebevědomí, jsou nejisté a zoufale potřebují lásku a pozornost mužů. Velmi lehce spadnou do této královské pasti. Poté, co se vdají za takového muže, jeho královské jednání zmizí. Většinu času se tyto ženy ocitají v roli služky a očekává se, že se budou chovat k muži jako ke králi. Obvykle to dělají – z pocitu dluhu a ze strachu, že jestli to nebudou dělat, zůstanou zase samy. Proto není udivující, že ženy, které upadnou do pasti královského dvoření, často skončí ve vztazích, kde jsou zneužívány a nevidí z nich žádnou cestu ven.