Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - pokračování 2

29.11.2015 16:40

Mark Sordzher

Mark Sordzher je náš dobrý přítel, svobodný, Bůh ho silně používá ve službě uzdravení, spasení a osvobození. Tady je jeho svědectví:

Když jsem byl spasen ve věku 14 let, Pán vložil do mého srdce velký hlad a touhu po skutečném vztahu s Ním. Domnívám se, že v období dospívání mě moje vášeň k Bohu udržela od mnoha světskostí kolem mě. Ve třetím ročníku vysoké školy jsem silně pocítil Boží povolání. Věděl jsem, že můj život musí být úplně uveden do poddanosti Bohu v povolání a ve službě. Ještě před tím, než jsem dostal plné zjevení o Božím povolání, On mě už na něj připravoval. Duch svatý se stal mým nejbližším přítelem. Dal jsem Bohu úplně všechno – ducha, duši, tělo i mysl. Mojí největší vášní bylo chodit s Bohem, být sjednocen s Jeho srdcem a žít v Jeho přítomnosti.

V důsledku toho pozemské vztahy ustoupily do pozadí, hlavní a nejdůležitější byl můj vztah s Bohem. Věděl jsem, že jestli se někdy ožením, moje žena by měla mít stejnou úroveň oddanosti k Bohu a stejný postoj k povolání ke službě. Beru to velmi vážně. Rozhodl jsem se, že soustředím veškerou svou pozornost a energii na Boha, Jeho vůli a srdce. V procesu Mu pokojně věřím, že moje dny jsou v Jeho rukou. Jako u každého člověka, který se připojil k Pánu, je ve mně hluboký pocit uspokojení, pokoje, radosti a spokojenosti, který vytéká z mého vztahu s Bohem a z naplňování Jeho vůle pro můj život. Moje dny a hodiny probíhají v Boží přítomnosti.

Já vím, že život je neustále plný změn. Prošel jsem skrze mnoho různých etap v životě i ve službě. Žiji se zjevením, že si mohu naplno užívat každé etapy, kterou Bůh pro mě připravil. Pokud jste v etapě manželství, tak máte rádi společnost a vztah s vaším partnerem, daným vám Bohem. Ale tato etapa má také své problémy. V průběhu etapy „sjednocení se jenom s Pánem“ je úroveň komunikace, kde prožíváte vztah s Bohem, kdy se staráte jen o jedno – líbit se Bohu a naplnit Jeho vůli. Někdy na mě lidé tlačí, abych se oženil jenom proto, abych byl ženatý. Ale oni nechápou, že je mi dán tento čas, abych trávil všechen čas s Bohem. Když řídím auto, jsem doma nebo v hotelovém pokoji, mohu dát všechen svůj čas modlitbě a společenství s Bohem. To je dar!

Mohu si užívat každého dne, který mi Bůh dává; vím, že v jakýkoli okamžik se může tato etapa změnit a Bůh mi může dát skvělou, krásnou, zbožnou ženu, se kterou mohu sloužit Bohu. Netrpělivě čekám na ten den. Ale to mi v žádném případě nebere radost a uspokojení, které teď mám a nemá vliv na službu, ke které mě Bůh povolal. V každém případě mi to pomáhá soustředit se na to, co mě Bůh povolal dělat. Každý okamžik mého života je dán na postup Jeho Království v životě těch, kterým mohu sloužit. Klíčem je užívat si každého dne naplno a vědět, že každá etapa má své zvláštní charakteristiky, které jsou darem od Boha.


 

Markova matka Veronika

Poprosila jsem Markovu matku, aby něco napsala o tom, jak se modlí za syna a pomáhá mu tím, že s ním pracuje v plnočasové službě. Ona vlastně pracuje pro svého syna jako jeho osobní pomocník. Byla jsem dotčena a požehnaná nádhernými vztahy mezi ní, jejím mužem a synem a tím, jak pokorně a oddaně slouží v jeho službě. Nejenom že se modlí za naplnění Božího plánu pro svého syna, také v něho věří a pomáhají mu svou nesobeckou službou. Nikdy jsem neviděla nic podobného. Je to podivuhodné. Tady je její svědectví.

Naše láska a modlitby za naše děti by měly vždy odrážet Boží srdce. Bůh mě požehnal dvěma skvělými syny. Chápu Boží lásku k nim, touhu Božího srdce dát jim nejlepší a zabezpečit plnohodnotný a radostný život pro každého z nich. Mojí modlitbou bylo a je, aby se Boží vůle, cíl a plán pro jejich život naplnily. Nepřináším své vlastní předem vytvořené představy, ale ve víře otevírám své srdce, přimlouvám se za cíle Božího Království, aby přišly a objevily se v jejich životě. Jeho plánem může být manželství, ale také nemusí. Nechceme být v opozici proti srdci nebeského Otce. Uvolňujme naše děti do Božího plánu s vírou a důvěrou Bohu, radujme se spolu s našimi dětmi, když naplňují Boží plán pro svůj život.