Bůh vybírá partnera - 10. Pán „Podvrh“ proti pánu „Opravdové“

13.11.2015 23:49

10. Pán „Podvrh“ proti pánu „Opravdové“

Bůh slíbil Abrahamu a jeho ženě Sáře syna, ale kvůli tomu, že už byli staří, se Sára snažila získat ho vlastní cestou. Sára nabídla svému muži svou služku jako způsob, jak dostat slíbené dítě (Gen. 16). Když Bůh něco slíbí, je také plně schopen to splnit. Nepotřebuje naši pomoc. Někteří si myslí, že kvůli tomu, že Mu to příliš dlouho trvá (jako bychom my znali lépe než Bůh správný čas), musí Bohu podat pomocnou ruku.

Pokud my do toho zasahujeme, uchvacujeme od Boha autoritu a obyčejně to končí chaosem. Bůh žehná tomu, co sám přikázal. Možná znáte některé lidi, kteří hořce zaplatili za to, co si objednali a vynutili, aby se to stalo. Možná si člověk myslel, že se ožení s miss Ameriky, ale později zjistil, že ve skutečnosti je to Jezábel. Nebo možná si nějaká dívka myslela, že se vdá za prince, ale potom se krutě probudila ze sna a uviděla, že on je v podstatě bídák.

Nepřítel je velmi zručný v posílání podvrhů před tím, než přijde to pravé; snaží se nás oklamat, abychom souhlasili s něčím jiným, ale ne s tím, co pro nás má Bůh. Musíme být velmi pozorní, protože nepřítel nechce, abychom měli Boží nejlepší. Jestli nás může přinutit přijmout jakéhokoli dobrého křesťana nebo dokonce velmi dobrého, krásného a úspěšného nekřesťana, tak vyhraje a my ztratíme.

Je snadné spadnout do této pasti, zvláště pak pro ty, kteří měli v minulosti špatné vztahy. Často jsou velmi rádi a vděční, že si jich nakonec někdo všímá. Uspokojeni, že se na ně už lidé nedívají jako na „zkažené zboží“, slepě a bezstarostně padají znovu a znovu do této pasti. Nedají si tu práci chránit své srdce nebo hledat potvrzení, modlitby, zodpovědnost a konzultace od duchovně silných lidí včetně vedoucích.

Pokud jste byli v minulosti zaslepeni, podřiďte se autoritě. Poddejte se zodpovědným duchovním vůdcům, kteří mohou mluvit do vašeho života. Důvěřujte jim více, než sobě. Nevystavujte se další špatné zkušenosti. Neznalost udělá poprvé chybu, protože nemá dobré poznání. Hloupost dělá stejnou chybu znovu a znovu a nikdy se z ní nepoučí.

Mnozí svobodní dělají chyby, když ohraničují zdroj potvrzení, vedení, moudrosti a vhledu jen na okruh svých přátel. Přátelé obvykle z těch nejlepších úmyslů dávají chybné rady, protože na jejich rozhodnutí má vliv oddanost vám. Kvůli tomu, že vás vaši přátelé chtějí vidět šťastnými, a protože přijímají vaše slova, že manželství vás udělá šťastnými, mají tendenci schválit toho, koho si vyberete, kdo se zdá být dostatečně dobrý. Přátelé zpravidla soudí povrchně, bez toho, že by sondovali hlouběji. Je rozumnější hledat radu, vhled a moudrost ohledně potencionálního partnera u duchovních vedoucích, kteří jsou duchovně zralí a proto jsou lépe schopni činit informovaná rozhodnutí.

15 Pij vodu ze své cisterny, bystrou vodu ze své studny. 16 Mají se tvoje prameny rozlévat na ulici, proudy vody na náměstí? 17 Ať patří tobě samému, a ne cizím spolu s tebou! 22 Ničemu polapí jeho vlastní viny, provazy svého hříchu bude zajat. 23 Zemře, protože neměl kázeň, pro velikost své hlouposti bude vrávorat (Přísloví 5:15-17; 22-23).

Pokud jste si v sobě vypracovali touhu po zakázaném v době, kdy nejste v manželství, stejně tak to budete chtít dokonce i poté, co vstoupíte do manželství. Zakázané věci v životě přivádí duši k otroctví. Jestli jste měli v minulosti takové problémy, zbavte se jich co nejdřív, abyste mohli vše začít znovu, aby vás nic nečistého netáhlo na nesprávnou cestu. Z vaší strany je potřeba pokora, abyste přiznali, že máte problém, že potřebujete jiné lidi, kteří vám pomohou se plně osvobodit od těchto pout. Odpovědnost je rozhodující. Buďte dobré mysli, protože Bůh dává milost pokorným, ale pyšným se protiví. (Přísloví 3:34).