Bůh vybirá partnera - Úvod

21.09.2015 20:34

Překlad knihy Stefani Hercog

Úvod 1

Milí přátelé, to, že držíte v rukou tuto knihu, není náhoda. Čtení toho, co jsem musela říct, může působit jako jasné světlo, které osvítí temný pokoj. Zpočátku toto oslnivé světlo téměř oslepí, ale nakonec se vaše oči adaptují a vy pochopíte, že můžete v pokoji najít svou cestu, protože se zvýšila vaše schopnost vidět. I když si vaše oči možná zvykly na tmu, dostupné světlo osvěcuje mnohé detaily, kterých jste si dříve nemuseli všimnout. Začnete si všímat těch věcí, kvůli kterým jste zakopli a upadli, smetí, které bylo ve vašem životě mnoho let. Nakonec to uvidíte takové, jaké to skutečně je a můžete to odstranit.
Cílem této knihy není dát vám rady o tom, jak „ulovit“ muže nebo ženu. To pokládám za ztrátu času a také je to v protikladu k Božím úmyslům se vztahy. Tato kniha je určena k tomu, aby vás přivedla ke změně vašich představ o manželství a celibátu a vy uvidíte, jak je to ve skutečnosti. Tyto principy se zpočátku mohou zdát neznámé, protože se obyčejně nevyučují. Proto vás vyzývám – podívejte se na to hlouběji, abyste dovolili Bohu vybrat vám partnera.

V mém srdci je touha pomoct vám pochopit, že celibát je stejný dar od Boha, jako je manželství. Apoštol Pavel řekl: „Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak“ (1.Kor. 7:7). Ani jedno není lepší nebo horší. Osamocení lidé často chtějí vstoupit do manželství a ženatí chtějí být znovu svobodní. Obě životní období mají svou radost, výhody, zodpovědnost, boje a bolesti. Manželství není něco víc než celibát. Nenechte si vzít radost jenom proto, že si myslíte, že ten, kdo není v manželství, je méně cenný.
V průběhu své služby po celých Spojených Státech i jiných zemích jsem si všimla tří kategorií křesťanů, kteří nejsou v manželství:
1. Ti, kteří si myslí, že jsou neúplní, pokud nejsou v manželství.
2. Ti, kteří byli silní a aktivní v Bohu, ale vůbec nic nevěděli o osobních vztazích.
3. Ti, kteří si vybrali Boží cestu a nikdy toho nebudou litovat.
Bohužel největší a nejrozšířenější skupinou jsou ti, kteří si myslí, že nejsou úplní nebo s nimi něco není v pořádku, protože ještě nejsou v manželství. Cítí se zklamaní a jsou v depresi, která je může přivést k tomu, že udělají jednu ze dvou chyb: vejdou do nesprávného vztahu nebo budou dál žít v depresi a ve zklamání. Tyto chyby mohou vést ke vzpouře proti Bohu kvůli pocitu, že je Bůh trestá nebo je nespravedlivý.
Dávají si otázku: proč už jsou všichni v manželství, kromě mne? Co mám dělat? Co jestli se nikdy nevdám? Co se mnou není v pořádku, že se se mnou nikdo nechce oženit? Tyto otázky a pochybnosti pronikají každodenním životem s velkou emocionální sílou, takovou, jako je strach, nepokoj, smutek, žárlivost, zklamání, hněv, sebelítost, deprese a odmítnutí.
Někteří jednotlivci prožili svůj život čekáním na partnera – mysleli si, že sami nemohou vést produktivní a plnocenný způsob života nebo efektivně sloužit Bohu, pokud nebudou v manželství. To je nebezpečné oklamání, které je v úplném protikladu s Písmem. Nečekejte, až váš partner poslechne Boha a naplní Boží plán ve vztahu k vám. Pokud otálíte odpovědět na Boží výzvu jenom proto, že nemáte vedle sebe partnera, přivede vás to jenom ke zklamání a neplodnému životu. Postavte si tento cíl a zároveň i rozhodnutí být v centru Boží vůle a následovat Ho celým svým srdcem, dokonce i když jste osamoceni, to vám přinese skutečný pokoj, uspokojení a naplnění vaší duše.
Prostě být znovuzrozený věřící nestačí k tomu, aby vám to zabezpečilo úspěch v této oblasti,  a to mě přivedlo ke druhé kategorii lidí, kteří nejsou v manželství. Tito lidé hoří pro Boha, jsou silní v Pánu a aktivně Mu slouží, ale oni vůbec nic nevědí, nemají moudrost a poznání ohledně osobních vztahů. Používají stejné způsoby jako svět a dostávají se do vztahů s lidmi, se kterými by neměli. Setkala jsem se s mnohými církvemi, které nevyučují biblickým principům ohledně vztahů. Proto není divu, že křesťané mají ve vztazích výsledky podobné jako svět.
Kromě těchto skupin věřících jsou někteří věřící, kteří patří do třetí kategorie svobodných – ti, kteří si vybrali Boží cestu a nikdy toho nebudou litovat. Jsou upevněni v tom, kdo jsou v Kristu, a nepotřebují partnera k tomu, aby se cítili úplnými. Více pozornosti udělují svému povolání a tomu, jak ho naplnit, než tomu, že nejsou v manželství.
Můj cíl – pomoci vám realizovat se v Bohu, i když nejste v manželství a poznat Boží cesty. Jestliže se naučíte důvěřovat Bohu dnes a vidět Jeho věrnost den za dnem, mnohem snadněji Mu svěříte svou budoucnost. Bůh má vše pod kontrolou. Nic se Mu nevymkne z rukou. Buďte přesvědčeni o tom, že všechno, co On má pro vás, ať už je to dlouhodobá osamělost nebo manželství, všechno to je součást Jeho dokonalé vůle a plán pro váš život – jediný plán, který vám přinese skutečnou radost a plodnost.