9. kapitola Bůh vybírá partnera - pokračování 2

11.11.2015 22:50

Namlouvání a randění

Ani namlouvání ani randění nepřišlo z Bible. To jsou metody vynalezené světem. Randění v podstatě vzniklo ze seznamování, z namlouvání (jak je napsáno v 2. kapitole). Podobně jako u randění je výsledkem některých namlouvání manželství, ale jindy pár prostě zůstal přáteli.

Co říká Boží Slovo? Pokud Bůh vybírá partnera, je náš Šad-chana, nejsou žádné volné konce, vadný systém, žádné triky, žádné tělesné jednání, vše je Bůh. Bůh jako dřív vybírá partnery, On to organizuje, On je Šad-chana pro své děti. To eliminuje potřebu jakéhokoli lidského úsilí a také potřebu pokusit se udělat na sebe navzájem dojem. Všechno je od Boha a všechno je dobré. On nepotřebuje naši pomoc, aby se to stalo.

Abraham nebyl závislý na své lidské moudrosti a kriteriích při výběru ženy pro Izáka. Nebyl závislý na lidské moudrosti a nesoudil podle vnějšího vzhledu nebo podle sociálních norem, ale úplně se spolehl na Boží vedení. Izák se nesetkal s Rebekou, dokud mu nebyla představena, aby se stala jeho nevěstou. Věděl, že Bůh a jeho otec Abraham mu najdou ideální ženu.

Bůh dal nadpřirozeným způsobem dohromady Rút a Boaze (Rút 2-4). Když Rút posvětila svůj život péči o svou ovdovělou tchyni Noemi, Bůh ji odměnil manželem z Noemina rodu. Ona neprosila o manžela a nehledala ho. Byla spokojená i bez manželství a pilně se starala o Noemi. Opět – Bůh použil a vedl rodiče, v daném případě Noemi, aby vybrala muže pro Rút a zorganizovala svatbu. Ona poradila Rút, aby šla na pole Boaze sbírat pšenici a potom si lehnout do humna s Boazem, což v konečném výsledku vedlo k jejich manželství. Bůh věděl, kdo a kdy má být manželem Rút. Toto manželství mělo velký význam, protože se stali částí rodokmenu Ježíše. Představte si! Jistě že to nebyla náhoda.

Bůh zařizoval manželství nejen ve Starém zákoně. Jak to bylo s manželstvím Marie a Josefa (Matouš 1-2; Lukáš 1)? Bůh dokonce použil anděly, aby mluvili s každým z nich v době jejich zasnoubení, dokonce i po narození Ježíše, když museli utéct do Egypta. Copak může být ještě něco více nadpřirozené, než to, jak Bůh organizoval jejich manželství? Ve skutečnosti Bůh organizoval každou část rodokmenu Ježíše. To, že v první kapitole Matoušova evangelia jsou uvedena všechna jména, ukazuje, že Bůh vybral Marii a Josefa, aby byli pozemskými rodiči Ježíše, dokonce ještě generaci před tím, než se narodili.

Bůh jako dřív stále sedí na trůnu a ví všechno. Nic se před Ním neschová. Pro všechny, kteří Ho poslouchají, dělá svou vůli křišťálově jasnou. U Boha neexistují žádné šedé zóny. Vše je černé nebo bílé. Tak Bůh mluví a jedná. Bůh není nestálý jako my. To, co Bůh říká, není přístupné pro úpravy. Jeho cesty se velmi liší od našich (Izaiáš 55:8-9).

Protože Bůh je náš Otec, vždy s námi mluví o všech základních otázkách života. Proč by měl mlčet nebo být lhostejný, když se jedná o to, aby řekl svým dětem, s kým mají vstoupit do manželství? Proč přestává být našim Pánem a je posazen na zadní sedadlo, když se jedná o výběr partnera pro naše manželství? Bůh neignoruje takovou důležitou událost v našem životě. Jestli Mu dovolíme vybrat nám manželského partnera, výsledek bude vždycky příznivý.

To je nejlepší čas pro svobodné, kteří chtějí ve vztazích něco lepšího. Ale nebude to lepší, dokud lidé nebudou skutečně chtít něco změnit. Někdo dal definici bláznovství jako dělání stále stejné věci znovu a znovu při očekávání jiného výsledku. Musíme změnit naše hodnoty, mentalitu, systémy víry, priority a postoje. Otázka je, jak moc chceme Boží nejlepší v našem životě a vztazích?

Lidé nejsou odborníky na lásku, ale Bůh je odborník. On je Láska! Jenom On zná vnitřní podrobnou informaci o nás. Jenom On je natolik kvalifikován, že může dva lidi spojit do ideálního páru. Kdo jsme my s naším omezeným poznáním a možnostmi, abychom se pokoušeli zaujmout Jeho zákonné místo při výběru správného člověka pro nás? My si prostě nemůžeme činit nárok na takovou odpovědnost.

Níže je uvedeno jednoduché schéma, převzaté z knihy pastorů Denise a Lindy Traut. Ilustruje rozdíly mezi světskými a Božími vztahy.

 

Světské vztahy

Boží vztahy

Přátelství

Zaměření se na to,
co z toho člověk bude mít

Zaměření se na rodinu

Randění, namlouvání

Pro uspokojení

Pro manželství

závazky

Křehké plány

Závazný příslib

Svatební sliby

Do rozvodu

Dokud nás smrt nerozdělí