9. kapitola Bůh vybírá partnera - dokončení

12.11.2015 18:11

Kroky ke zbožnému manželství

Bůh je Bohem, který uzavírá smlouvy. Uzavřel trvající smlouvu s Izraelem, svým vybraným národem a s Církví. Udělal vztahy silné, které nemají být zničeny nebo se měnit tak často jako oděv. Boží vztahy zahrnují závazky. Níže jsou uvedené kroky ke zbožnému manželství:

1. Přijměte závazek

Když vás Bůh představí tomu jedinému, kterého pro vás vybral a potvrdí to mnohými důležitými způsoby, musíte přijmout závazek k sobě navzájem. Vzhledem k tomu, že tu má místo opravdové přátelství v zdravém sociálním prostředí, je skvělé, že se vztah pozvedá na novou úroveň. Ale posuďte vztah s oběma rodiči nebo s duchovními rodiči.

2. Najděte pár, kterému se budete zodpovídat

Ideální pár, kterému se můžete zodpovídat, jsou rodiče, pokud jsou silní a zralí křesťané, kteří – když si vyberete jejich patronát – se za vás budou modlit, povedou vás, nasměrují, dají vám duchovní vizi, korekci a ochranu, které potřebujete. Doufám, že budou jedním z hlavních zdrojů potvrzujících, že jste udělali Boží rozhodnutí ohledně toho konkrétního člověka jako svého manželského partnera.

Je také dobré mít duchovní vedoucí, takové jako pastory a jiné v plnočasové službě, s kterými jste spojeni, osobně vás znají a mohou mluvit do vašeho života. Ujistěte se, že tito lidé jenom tak neschvalují a nespojují každý pár, který chce být spolu. Jestli nikdy neodmítli někoho spojit, znamená to, že si nedali tu práci slyšet od Boha ohledně každého páru, který k nim přichází. To také znamená, že vám nevyhovují jako zodpovědní lidé, protože nemají Boží standardy, týkající se vztahů a manželství. Je důležité mít správné vedoucí, kteří vám budou říkat Boží pravdu, vedoucí, kteří mají zbožnou moudrost a vhled, vyjadřují zbožný úsudek, ne humanistické a přirozené rady.

Pokračujte ve vztahu pouze v případě, jestli máte reálná potvrzení.

3. Rozvíjejte duchovní sblížení

Jakmile byl vztah prověřen, potvrzen a schválen rodiči a duchovními vedoucími, uvnitř páru může začít duchovní sjednocování – sdílení hlubokých duchovních myšlenek, přesvědčení, snů, proroctví atd.

4. Rozvíjejte emocionální spojení

S prohlubováním vztahu může postupně probíhat emocionální sjednocení, kdy každý sdílí to, co se týká jeho života, včetně minulosti, rodinného života a dětství. Mohou vstoupit do hry romantické dárky a omezené množství náklonnosti.

5. Rozvíjejte fyzické spojení

O první svatební noci pár zakouší úplné fyzické spojení, na které tak dlouho čekali. Místo, kde probíhá spojení jejich fyzických těl je dvoulůžková postel. Před nimi je celý život lásky a romantiky.

6. Povzbuzujte ostatní, aby činili totéž

Rozšiřujte biblické učení o vztazích a zbožných krocích ke zbožnému manželství.