Markovo Evangelium 16:15-18

 

Ježíš jim řekl : „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a oni se budou mít dobře.“

 

Vítejte na stránkách o životě s Bohem.

Život s Ním nejsou obřady a náboženství, ale radostný a láskyplný vztah s mocným a milujícím Bohem. Je to život plný dobrodružství a zázraků, život v nadpřirozenu. Je dostupný všem, kdo po něm touží.