Denis Orlovský

Buď veden Duchem Svatým

Kázání o důležitosti Ducha Svatého v našem životě.  

Jsme nositelé Boha - Maksim Plotnikov

Maksim Plotnikov káže v církvi pastora Denise Orlovského v Blagověštěnsku o tom, že my nehledáme Boha, On již žije v nás. My jsme Jeho nositelé. V tomto kázání se můžete dovědět, co to prakticky znamená pro každého z nás.  

Kříž

Je velmi důležité, abychom dostali zjevení o tom, co se skutečně stalo na kříži.  

Jdi cestou kříže

Úryvek kázání ze školy synovství. Jdi cestou kříže - velmi důležité poselství pro každé Boží dítě. Od té doby, kdy jsem toto poselství slyšela poprvé, věta "Jdi cestou kříže" neustále zní v mém srdci.  

Moc kříže

Velmi důležité kázání. Každé Boží dítě potřebuje zjevení o tom, co se stalo na kříži. Je nezbytně nutné, abychom byli zakořeněni a upevněni v Boží lásce.