Září a říjen 2013 v Oděse

04.11.2013 14:21

V září bylo v Oděse nezvykle chladné a děštivé počasí. Věnovali jsme se dokumentům a registraci naší organizace. Je to docela náročná činnost, stále jsme ještě v procesu registrace. Celé září a říjen jsme se pohybovali mezi registračním úřadem a právníky. U notáře jsme byli kvůli jednomu dokumentu pětkrát, než ho registrační úřad přijal. Stanovy a ostatní dokumenty jsme předělávali minimálně sedmkrát, ale sláva Bohu, proces registrace se už blíží ke konci.

Intenzivně se připravujeme na práci pomoci obětem násilí. Zjistili jsme, že pomocí obětem násilí se nikdo nezabývá, proto neexistují ani systematické statistiky, jen občas ojedinělé údaje milice. Například v roce 2010 zemřelo na Ukrajině kvůli domácímu násilí 12 000 žen, což je 30 žen denně. Jen v této jedné oblasti pomoci obětem násilí je obrovská potřeba. Ale do této oblasti pomoci obětem násilí patří také oblast obchodu s lidmi, nucené prostituce, znásilnění... 

Informovali jsme o naší vizi a práci pastory oděských církví. Připravujeme a už také uskutečňujeme obsáhlý kurz pro spolupracovníky, který je připraví na efektivní pomoc obětem násilí. Sami jsme moc požehnaní tím, co nám Duch Svatý ukazuje ohledně této problematiky. Kurz se skládá z několika částí: seznámení se s problematikou domácího násilí, praktické použití biblických pravd v této službě, seznámení se se zákony ohledně domácího násílí, praktické rady pro službu jednotlivým skupinám obětí násilí (domácí násilí, obchhod s lidmi, znásilnění...) a služba agresorům. Vyučování bude mít asi 20 lekcí a praktickou část přímo v terénu. Celá služba je založena výhradně na Bibli a vedení Duchem Svatým.

Koncem září jsme začali vyučovat první čtyřčlennou skupinu spolupracovníků. Vyučovací skupiny jsou záměrně malé, abychom mohli sloužit každému účastníku, aby se tak každý mohl velmi dobře na práci připravit. Po dvou týdnech jsme začali vyučovat další skupinu pomocníků, ve které jsou vedoucí jedné oděské charismatické církve, včetně ženy pastora. Před týdnem jsme začali vyučovat další skupinu pomocníků složenou z romů. Máme z ní velkou radost, protože jsou v ní i dva muži a navíc nám dává možnost pomoci obětem násilí v romském národě, který je navíc muslimský a násilí je tam tedy hodně časté, dostat se k obětem násilí je z mnohých důvodů nemožné. Proto jsme moc rádi, že můžeme vyučit spolupracovníky - křesťany přímo z tohoto národa a oni mohou efektivně pracovat i v muslimských rodinách. Vyučování spolupracovníků věnujeme velkou pozornost, protože jsme si vědomi náročnosti této služby a chceme, aby byli dobře připraveni k nadpřirozené efektivní službě. Také jsme zjistili, že asi 80 % spolupracovníků někdy v životě zažilo domácí násilí a Duch Svatý jim při vyučování slouží a obnovuje je, takže zároveň si prakticky ukazujeme, jak sloužit lidem k obnovení a ke svobodě skrze Boží Slovo. Postupně chceme přibírat a vyučovat další skupiny spolupracovníků.