Tajemství úspěchu v uzdraveni

02.01.2013 20:13

Vynikající vyučování o uzdravení. Cílem služby Curry Blaka je připravit a vyzbrojit věřící. Můžeme se naučit, jak uzdravovat nemocné. Je to velmi jednoduché, je těžší svědčit o Ježíši a mít výsledky, než uzdravovat a mít výsledky. Uzdravení je spojeno s autoritou věřícího, který poručí nemoci a nemoc musí poslechnout. Bůh nás požehnal svým Duchem a Slovem, takže můžeme vidět lidi uzdravené, osvobozené a dokonce i vzkříšené z mrtvých. Není žádná nemoc, která by se uzdravovala hůře, než jiná. Boží vůlí je, abychom vysvobozovali zajaté. Pokud budete praktikovat to, co uslyšíte v tomto vyučování, uvidíte, jak nemocní budou uzdraveni. Tato služba vyučila již 40 000 věřících, kteří vzkládají ruce a lidé jsou uzdravováni.