Srpen 2013

01.09.2013 23:03

 

 

 

 

Srpen v Oděse byl slunečný a velmi teplý. Na obrázku je vysychající záliv, v místech, kde ještě nedávno byla voda, dnes je vrstva soli. Všude, kam člověk dohlédne, je sůl, dokonce i ve vodě jsou krystaly soli.

 

Tento nádherný letní měsíc jsme prožili v přípravách na službu pomoci obětem násilí. Založili jsme proto občanské sdružení Naděje (rusky ГХО Надежда). Než jsme s tím začali, modlili jsme se za právníka. Duch svatý nám dal hned tři skupiny právníků, kteří se zabývají právní pomocí různým menšinám na Ukrajině. Byli jsme jejich častými klienty, abychom mohli bez problémů vykonávat naši službu. Podali jsme příslušné dokumenty k registraci. V dané chvíli už je registrační dokument u podpisu, takže začátkem září bychom měli mít registraci hotovou. Nebylo to tak jednoduché, protože se opět změnily zákony, takže například stanovy jsme předělávali (tedy spíše právníci) asi čtyřikrát. Sláva Bohu za vedení Duchem Svatým!

Dokument od notáře o založení organizace potřebný pro registraci jsme chtěli udělat u státního notáře – je levnější. Státní notář v tu dobu neměl čas a když jsme hledali jiného, Duch Svatý nás přivedl k soukromé notářce, kde všechno proběhlo bez problémů přesně v době, kdy jsme potřebovali. Jenže když jsme dávali dokumenty na registraci, ukázalo se, že dokument od notáře nemá správnou formu (ta se nedávno změnila), takže ho bylo potřeba udělat znovu. Tato notářka nám zdarma vystavila nový, což by státní notář neudělal.

Počátkem srpna k nám přišly na návštěvu tři křesťanky z různých církví: Ala a Světa z Oděsy a Ljuda z Moskvy. Ale a Světě vložil Duch Svatý do srdce službu ženám. Nevěděly jak to uskutečnit, takže když jsme jim říkali o vizi, kterou nám Bůh dal, s radostí ji přijaly a rozhodly se pracovat s námi. Prožili jsme radostnou přítomnost Ducha Svatého, když jsme se společně modlili. I Ljuda prožila nové nasměrování pro svůj život.

Jakmile jsme měli dokumenty přijaté k registraci, začali jsme seznamovat s naší novou činností místní pastory – Duch Svatý nám to tak položil na srdce. Nechceme, aby nás považovali za konkurenci – že jim chceme odvést lidi, ale chceme získat spolupracovníky – naučit Boží děti pomáhat v této oblasti a také pomoci tam, kde je to potřeba. První pastor, se kterým jsme mluvili, nás pozval v neděli na shromáždění, abychom seznámili jeho církev s naší vizí a současně mě požádal, abych kázala. Pozvání jsme přijali a prožili nádherné shromáždění, kde pravda Božího Slova přinášela lidem svobodu. Duch Svatý na toto shromáždění přivedl Máju z Kyjeva, které jsme tam sloužili v lednu slovem a modlitbou. S radostí nám sdělila, že od té doby se její život úplně změnil, problémy se vyřešily a vchází do nových věcí. Modlila jsem se, aby nám Bůh poslal člověka, který umí psát projekty. Mája vyučuje manažerským i jiným dovednostem. Nabídla se, že když budeme potřebovat, napíše nám projekty a pomůže nám. Bůh je nádherný: přivedl nám člověka, jehož pomoc bychom mohli v budoucnu potřebovat, až z Kyjeva.

Navštívili jsme několik dalších pastorů. Jedni se tvářili odměřeně, rychle si nás vyslechli, druzí nás poslouchali se zájmem. Jeden z nich se zaměřuje na dětskou službu a sám má v domě dětský minidomov, kterým prošlo už asi třicet dětí (v současné době jich je v něm pět). Nabídl nám prostory ve své církvi, abychom mohli udělat vyučovací kurz pro spolupracovníky. Ve středu jsme byli na setkání pastorů oděských církví, kde jsme měli možnost seznámit s naší vizí mnohé jiné pastory. Všichni se shodli na tom, že tato pomoc a služba je velmi potřebná. Dokonce se s námi za to modlili, což je zde na pastorském setkání neobvyklý jev. Teď čekáme na jejich další reakce a spolupráci, ovšem spoléháme jedině na Boha v nich.

V podstatě se stále víc pohybujeme v oblasti pomoci ženám – obětem násilí, aniž bychom se o to nějak snažili. Setkali jsme se s dalšími dvěma ženami, křesťankami, které muži bili. K oběma chodíme na ulici, kde jim sloužíme. Situace jedné z nich se najednou začíná nadpřirozeně řešit – manžel sice odešel z domu (to je dobře, protože odešel z místa, které pro něho bylo velkým pokušením), ale přestal pít a začíná znovu žít s Bohem.

Jinou křesťanku manžel zbil žehličkou, měla tělo plné modřin, na několika místech jí museli lékaři zašívat. Odešla od něj i s dvěma dospívajícími dětmi, v podstatě nemají kde bydlet. Zatím jsou u její matky, která má jen jednu místnost. Je moc dobře, že odešli z domu kde žije celá rodina muslimů, protože její dcera má asi čtrnáct let. Je také znovuzrozená a za nějakou dobu by hrozilo, že ji prostě provdají za nějakého muslima a nikdo by se jí na její názor neptal. Po odchodu z domu tato mladá dívka onemocněla a několik týdnů se nemohla nemoci zbavit. Modlitba ji uzdravila. Chodíme za touto sestrou a povzbuzujeme ji Božím Slovem a modlitbou. Duch Svatý nás za ní posílá vždycky přesně v pravý čas, když potřebuje pomoci. Pro takové případy bychom chtěli co nejdříve to bude možné otevřít středisko obnovy, kde by takové ženy našly bezpečí a mohly si změnit myšlení a znovu se postavit na nohy.

Dnes jsme se dověděli od jedné spasené ženy, která v domě těchto muslimů také bydlí, že jsme v pondělí pozvaní právě k nim, abychom se tam modlili za nemocné. Sláva Bohu, je to velké privilegium a výsada. Bydlí tam několik rodin, všechno  vedou staří rodiče, kteří jsou zatím muslimové. Protože jeden z nich vážně onemocněl, souhlasili s naší návštěvou. Máme velké očekávání, že Duch Svatý tam bude dělat zázraky.

Lena byla o dovolené na vesnici u rodiny své kolegyně z práce. Jsou to křesťané, ale žili po celou dobu v náboženství, nikdy neslyšeli o Boží moci a lásce. Byli velmi překvapení, když viděli videa se zázraky, které Bůh dělá i dnes. Rozhodli se poznat Boha, následovat Ho a sloužit Mu. Manžel Leniny kolegyně Voloďa k nám přijel i se svou sedmnáctiletou dcerou, kterou trápili démoni a chtěli ji zabít. Duch Svatý je uváděl do pravdy Božího Slova a tím i do svobody. Dívka odjela domů úplně svobodná.

Už se moc těšíme, až budeme moci informovat veřejnost  o této pomoci obětem násilí a bude dostupná i pro nevěřící lidi. Ihned po obdržení dokumentů z registračního úřadu chceme otevřít linku důvěry a dát všude o tom informaci.