Škola uzdravení 1. část

02.01.2013 20:45

 

Jako naplnění proroctví J. Laka, které vynesl rok před svou smrtí v roce 1934 , Curry Blake pokračuje ve službě J. Laka. Od doby knihy Skutků svět neprožíval takovou velkou demonstraci Boží moci, jako ve službě J.Laka. Když budete poslouchat toto vyučování, naučíte se, jak přinést uzdravení nemocným lidem. Tato služba vyučila již 40 000 věřících, kteří vidí stejné výsledky, protože Bůh není přijímač osob, On použije každého člověka, který se Mu dá k dispozici. Naučíte se, jak sloužit nemocným jako věřící skrze vzkládání rukou a prohlášením Božího Slova.  Bůh spolupracuje s obyčejnými lidmi, aby skrze nich uzdravoval a osvobozoval lidi. Vždyť v každém znovuzrozeném člověku žije Ježíš skrze Ducha Svatého se svou mocí a ohromnou láskou k lidem, proto už máme všechno, co potřebujeme..