Poselství z počátku roku 2013 - konference víry na Ukrajině

01.08.2013 20:10
Konference Víry leden 2013 – proroctví skrze Adrianu Jensen (ředitelka biblických škol RHERMA na Ukrajině)

 

Čas je krátký, konec se přibližuje a mnozí jsou v dolině přijetí rozhodnutí. Musíte jednat směle, musíte být chrabří. Musíte být lidmi víry, s duchem víry, se srdcem, které je nasměřováno k celému světu a s mocí, kterou jsem vám předal. Už žádné další ústupy zpět, žádné další výmluvy, víc už žádné „a co když...“. Víc už žádné: „ale, ale....“. Z celé duše volejte za sklizeň, trénujte svou víru za sklizeň, modlete se za to, aby přišli ženci, aby přišly finance na Evangelium.

Vysílejte s Evangeliem. Běžte s Evangeliem. Vy přinesete toto poselství. Přinesete ho do zemí, kam ještě nepřišlo. Přišel čas rozšířit své vidění, svou vizi, čas zrychlit krok. Přišel čas přemýšlet ve velkém, snít ve velkém. Vidět víc než své přirozené schopnosti, víc než schopnosti své služby, nad schopnosti své církve. Víc než schopnosti své rodiny a vašeho fyzického těla. Už není čas, abychom ho ztráceli. Je výzbroj, kterou musíte přijmout v každém určitém bodě, proto musíte být ve správný čas na správném místě. Neotáčejte se ani napravo, ani nalevo a už vůbec nejděte zpět. Jděte dopředu, tlačte se. Vztahujte se po vyšším povolání. Máte vyšší povolání, věčné povolání. A odměna bude věčná. Někteří dostanou svou odměnu, ale někteří ne. Nebuď jedním z těch, kteří odpadají, kteří se odvrací, kteří se uráží, jsou ukřivdění, kteří zanechávají Boží povolání po polovině cesty nebo ve tři čtvrtině cesty nebo k když už téměř přišli k cíli. Ti, kteří přeseknou cílovou pásku, dostanou odměnu.

Křik žně určuje Boží vůli. V Novém zákoně je mnohokrát řečeno: Jděte! Jak můžeš být soustředěný jenom na svém maličkém okruhu 30 km nebo jen na své rodině? Dělníci, dělníci! Ježíš řekl: Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, aby vyhnal žence, poslal je Duchem Svatým, s financemi, silné ve svých tělech, silné ve své mysli, silné ve vizi, upevněné v tom poselství, které nesou. Radikální dělníky. Dělníci, kteří obětují, dělníci, kteří jdou s tou stejnou smělostí, s jakou šla raná církev. Oni se nebáli ztratit svůj život nebo svou pověst.

https://www.facebook.com/groups/192267397582489/