Nový člověk

07.01.2013 16:03

Seminář Curry Blaka na velmi důležité téma - Nový člověk o tom, co se s člověkem stalo po jeho znovuzrození. Je to jedno z nejdůležitějších zjevení Božího Slova, nezbytné proto, abychom mohli naplnit Boží plán a dělat skutky Ježíše na této zemi, žít jako Ježíš, přinášet lidem Boží život.