Listopad 2013

27.12.2013 16:32

LISTOPAD 2013 v Oděse

 

Milí přátelé, máme pro vás několik zpráv z Oděsy. Listopad byl poměrně teplý, slunečný, někdy naopak velmi vlhký. Celý listopad jsme intenzivně vyučovali, často až čtyřikrát v týdnu. Vzhledem k tomu, že si všechno vyučování sami připravujeme, měli jsme opravdu co dělat. Jsme nadšení z pravd Božího Slova, které nám Duch Svatý ukazuje a když nám naši spolupracovníci říkají, jaká zjevení dostávají a jak to mění jejich životy. Takže si to opravdu užíváme. Na vyučování se podílíme oba já i Ivo. Já vyučuji spíše odborná témata, ale všechna témata společně probíráme a pak připravujeme tištěné materiály. Kromě toho, že jsme vyučovali o podstatě domácího násilí, jeho důsledcích a charakteristice oběti, tak jsme také vyučovali o praktickém použití některých biblických skutečností ve službě obětem násilí – o panství Ježíše, Boží lásce, radosti, o člověku, o tom, co dělat s duší, o obnově mysli, darech Ducha a o ovoci ducha, autoritě věřícího. Velkou pozornost jsme věnovali tématu manželství a rozvodu. Ještě nám zbývá několik odborných témat – jak sloužit jednotlivým skupinám obětí násilí a seznámení se se zákony. Nedávno jsme měli velmi dobrou schůzku s jedním Duchem Svatým naplněným advokátem, který nás v příštích týdnech bude vyučovat o zákonech v dané oblasti. Řekl nám, že mu Duch Svatý dal na srdce spolupracovat s námi a být členem Křesťanské organizace pomoci obětem násilí. Takže vyučováním o zákonech se už i prakticky zapojí do naší činnosti. Jenom žasneme, jak Duch Svatý pracuje a jak vše připravuje. Mluvili jsme spolu o spoustě konkrétních možností činnosti, které se otevírají.

Ivovi končí už první rok pobytu na Ukrajině, takže jsme vyřizovali jeho povolení k prodloužení pobytu; sláva Bohu, tentokrát bez větších komplikací to máme – za týden si můžeme přijít pro vyřízené dokumenty.

V Oděse teď bylo docela dost různých křesťanských konferencí a seminářů. Nedávno byla konference Jednoty, do které byli zapojeny všechny oděské církve plného evangelia. Na tuto konferenci byl pozván sloužit Denis Podorožnyj – pastor z Uzbekistánu. Měl slovo o poslední době z pohledu „Co je nejvíce pod útokem nepřítele“, tedy je potřeba to nejvíc chránit – víru, rodiny a církev. Bylo nádherné, když na shromáždění pro pastory a vedoucí byl plný sál Božích služebníků v Boží lásce. Také bylo mocné, když jsme na posledním shromáždění všichni v jednotě přijímali Večeři Páně a asi 20 pastorů se společně s církví modlilo za Oděsu a církve. Je v tom velká moc, když Boží lid nehledá chyby a rozdíly, ale je v jednotě a lásce nehledě na rozdíly. V současné době, když píši tyto řádky, jsou na několika místech Ukrajiny vyprovokované nepokoje, ale v Oděse je klid a pokoj – Duch Svatý mně ukázal, že je to právě proto, že Boží lid v Oděse se v této době zabývá Bohem (právě tento víkend probíhá konference mládeže) a je v jednotě a velkou roli měla právě tato konference Jednoty. 

Pastoři Oděských církví plného evangelia

Oděští pastoři se modlí za Oděsu a církve