Leden 2014

14.03.2014 23:39

Začátek letošního roku je úplně jiný než předchozí roky. Čas běží stále rychleji. Od prvních dnů všechno dostalo spád a vidíme jednat mocnou Boží ruku. S novým rokem začala i spousta nových věcí.

Začali jsme sloužit vyučováním skupině křesťanů, kteří slouží jiným lidem, ale kvůli neznalosti Božího slova a jeho zákonitostí se dostali do mnohých problémů. V této skupině jsme se setkali s lidmi, se kterými dál spolupracujeme a otevřely se nám nové možnosti pomoci lidem.

Duch Svatý nás kromě toho uvádí do modliteb za nemocné. S jedním bratrem ze zmíněné skupiny jsme se začali chodit modlit za nemocné do nemocnice. On ještě se dvěma jinými sem chodí už několik let v neděli večer; modlil se za větší efektivnost této služby nemocným. Duch Svatý začal jednat a ve velmi krátké době se mnohé začalo měnit, především v modlitbách za nemocné. Lidé se tady normálně léčí nejméně tři nebo čtyři měsíce. Navštěvujeme zde dvě patra, nosíme lidem ovoce, sladkosti, ale především uzdravení. Když po týdnu přicházíme, vždy se dovíme, že někteří z těch, za které jsme se modlili, už byli propuštěni z léčení. Ve většině případů přijímají modlitbu za uzdravení, pokaždé někdo přijímá Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Dáváme jim Nový zákon a knížečky se základním vyučováním, které jsme pro tento účel připravili. Chceme vytvořit týmy, které se budou efektivně modlit za nemocné po celé nemocnici. Před dvěma týdny jsme se modlili za uzdravení člověka, který byl mimo jiné i hluchý. Po modlitbě začal trochu slyšet, za další týden jsme se za něho znovu modlili a začal už slyšet normálně. Bylo to okamžité viditelné uzdravení. S každým člověkem mluvíme osobně, modlíme se za jeho problémy, radíme mu jak žít s Bohem. Máme radost z toho, že na tomto oddělení je stále méně pacientů. Zdravotní personál je vstřícný; občas hubují, že nemáme roušky, tak nám je rychle přinesou, ale často ani nikoho z personálu nevidíme.

Po mnoha letech Duch Svatý naplňuje to, co mně ukázal ještě před tím, než jsem přijela do Oděsy. Otevřel nám cestu k HIV pozitivním lidem a nemocným AIDS. Přidali jsme se k letničním křesťanům, kteří slouží nemocným v hospice pro tyto lidi; ten se nachází na okraji města. Jezdíme tam každý čtvrtek, i když poslední dva týdny je velký mráz (kolem -10 °C, sníh, cesty jsou zledovatělé). V hospice je hodně mladých lidí, mužů i žen v různém stadiu nemoci. Také zde je už zavedený způsob služby: nemocné zvou do modlitební místnosti, která je k dispozici, tam je připraveno občerstvení, mluví se o Ježíši, modlí se za lidi. Pokaždé někdo přijímá Ježíše jako svého Spasitele. Dostali jsme se do skupiny se dvěma ženami, Duch Svatý nám i tam otevírá cestu ke všem nemocným, nejen k těm, kteří přijdou do modlitební místnosti; chodíme na pokoje a modlíme se za jejich uzdravení. Věříme v plné uzdravení, mocné zázraky, jednání Boží lásky. Díky modlitbám křesťanů je hospic nově opravený. Když byla velká námraza, dva dny tam měli poruchu v dodávce elektřiny, nebylo tedy světlo ani se netopilo. Tři čtvrti hodiny po našem příjezdu začala elektřina fungovat.

Duch Svatý má všechno ve své režii. Když už jsme připravení se efektivně modlit za nemocné, chceme v tom dál růst – v pondělí pojedeme na seminář o uzdravování nemocných se Světlanou Krotovou do Kyjeva. Chceme aby každý, za koho se modlíme, byl uzdraven. Víme, že pokud někdo není uzdraven, je to naše chyba, že jsme ještě nedorostli do plnosti Krista. Proto přijímáme zodpovědnost a obnovujeme svou mysl Božím slovem, abychom neomezovali Ježíše v nás. Také se téměř denně modlíme za nemocné, ať už přímo nebo po skype a vidíme stále víc výsledků.

Sláva Bohu, hon za dokumenty už skončil. Registrace organizace je hotová!. Je to velké vítězství po sedmi měsících! Máme už také razítko; tady se ovšem „nosí“ jen kulatá, takže název naší organizace je zcela zaplnil – téměř se tam nevešel. Ještě nám zbývá pár formalit na úřadech, ale už můžeme oficiálně veřejně pracovat. Ukončili jsme první dva běhy kurzu pro spolupracovníky, takže osm lidí je připraveno pomáhat obětem násilí. Dnes jsme byli na konferenci linek důvěry. Byla to světská akce s psychology, ale potřebovali jsme vědět, jak tady takové věci fungují. Získali jsme dobrou zkušenost: uvědomili jsme si, že nemáme na srdci linku důvěry, ale jen kontaktní telefony a pokud možno jednat s lidmi přímo osobně. Takže teď jsme na začátku nové práce: vytvoříme a natiskneme letáky a vizitky a rozšíříme informaci o pomoci obětem násilí po Oděse.

V současné době pomáháme dvěma ženám - křesťankám. Jedna z nich prožila násilí v manželství, byla duševně obnovena a rozhodla se pracovat na záchraně manželství. Další trpí fyzickým i psychickým násilím ze strany své dcery, která užívá drogy. I ona se rozhodla dál žít se svou dcerou a bojovat o její záchranu. Obě vyučujeme Božímu slovu, které je obnovuje a dává sílu a moc jít dál a nevzdávat se. Je nádherné vidět, jak Boží slovo jedná v jejich životech, jak z depresivních žen povstávají ženy smělé, které začínají chápat, kdo jsou v Kristu.

Zdravíme všechny z mrazivé Oděsy a přejeme vám nádherný úspěšný únor.