Konference o uzdravení v Sacramentu v USA v církvi Melsichedek 11.4. 2013 - Curry Blake

08.07.2013 14:41

Čtvrtek večer - 1. část

Ježíš žije v tobě a chce žít skrze tebe

Bůh uzdravuje všechny nemoci. Neexistuje nemoc, která by mohla obstát proti Boží moci. Jestli jsi znovuzrozený, naplněný Duchem Svatým, v tobě žije Ježíš, proto jednej jako On.

2. část

Mocná svědectví o Boží lásce a dobrotě.Mocné Boží skutky skrze člověka - Bůh totéž může dělat i ve tvém životě a skrze tebe.