Konference o uzdravení v Sacramentu v USA v církvi Melsichedek 12.4. 2013 - Curry Blake

15.07.2013 20:01

Pátek večer 1. část

Dvě příčiny neúspěchu

Proč nemohu přijmout uzdravení? Proč člověk, za kterého jsem se modlil, nebyl uzdraven? Proč nemám úspěch? Odpověď naleznete v tomto dílu vyučování Curry Blaka o uzdravení.

 

Pátek večer - 2.část

 Znič náboženské tradice ve své mysli

Abys mohl přijmout své uzdravení nebo být efektivní a úspěšný v modlitbě za nemocné, je potřeba, abys ze své mysli odstranil všechny lidské názory, všechno, co nepřináší výsledky zaslíbené v Božím Slově.

Pátek večer - 3. část

Mluv k problému!

Ježíš má veškerou autoritu na nebi i na zemi. Ty jsi v Kristu a proto můžeš mluvit k nemocem a problémům. Ježíš řekl: Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře' a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít.