Duben 2014

04.07.2014 00:33

Sláva Bohu za intenzivní prožití dubna v Oděse a na Ukrajině, za intenzivní Boží jednání. Pokračujeme v započatém díle a jsme nadšeni z Božího konání, i když víme, že mnohé je ještě před námi.

Počátkem dubna jsme byli na třídenním setkání vedoucích v Kyjevě. Bylo to nádherné setkání Božích dětí, kde Duch Svatý mocně jednal. Na tomto setkání, organizovaném křesťanskými podnikateli, bylo celkově asi 40 lidí z celé Ukrajiny, ale také z Běloruska, Izraele, Filipín a Ghany. Setkání bylo velmi neformální, ale již dlouho jsme nezažili tak mocné jednání Ducha Svatého skrze všechny přítomné. Lidé si sloužili navzájem dary Ducha. Na počátku prvního večera, kdy jsme se všichni sešli, jedna žena z Filipín se svým překladatelem se začala seznamovat s jednotlivými lidmi. Daleko se však nedostala, už u třetího člověka se začaly projevovat dary Ducha a Duch Svatý skrze ni začal sloužit všem. Všichni jsme byli naplněni velkou radostí. Další den předával své poselství ghanský konzul na Ukrajině. Je to pomazaný Boží muž, který zároveň slouží jako apoštol. Slovo bylo mocné a výstižné – o praktickém křesťanství, o tom, jak pomáhat lidem. Vše probíhalo v atmosféře přátelského rozhovoru. Cílem setkání bylo navázání přátelství, obecenství, upevnění vztahů Božích dětí, sloužit si navzájem svými dary. Jeden den byl věnován modlitbě za Ukrajinu, za jednotlivé oblasti Ukrajiny a také za národy, které byly na setkání zastoupeny, tedy i za Českou republiku. Seznámili jsme se se spoustou lidí, navázali nová přátelství. Byli jsme přítomni silným projevům darů Ducha, především výkladu jazyků, slova poznání, moudrosti a proroctví. Seznámili jsme se s ženou, která vyučuje o modlitbě a darech Ducha formou tréninku. Jmenuje se Taťána, proudí ve všech darech Ducha a učí to ostatní. Spřátelili jsme se. Toto setkání pro nás bylo obrovským požehnáním, přijali jsme od Boha spoustu nových věcí, konkrétních pokynů, seznámili se s mnoha novými lidmi, navázali nová přátelství. Duch Svatý nám otevřel cestu k lidem, kteří stojí v čele Božího dění na Ukrajině (skutečně, nikoli formálně). Děkujeme Bohu za to, že se budeme moci i v budoucnu účastnit těchto pravidelných setkání.

Navečer jsme odjeli na návštěvu k Sašovi a Věře do Čerkaské oblasti. Už rok jsme se neviděli. Saša s Věrou v průběhu roku kázali ve vesnici evangelium a modlili se za nemocné. Několik lidí bylo spaseno, každý ve vesnici slyšel evangelium a viděl Boží moc. Lidé se ale spolu nescházeli. Měli jsme požehnané setkání, kde Duch Svatý ustanovil nové věci. Přišla k nim ještě jedna sestra, která se do vesnice nedávno nastěhovala. Ustanovili jsme tam církev.

Dál pokračujeme ve vyučování týmů života. Sláva Bohu, lidé vcházejí do Boží radosti a dostávají zjevení o tom, co je to nové stvoření. Na každém setkání podávají svědectví o Božích skutcích v jejich životech. Nedávno se nám jedna sestra svěřila, jak se na tým dostala. Toužila po tom, aby Boží slovo jednalo v jejím životě, prošla mnohé církve, ale stále se jí nic nedělo. Byla zklamaná, vzala do ruky Bibli a řekla Bohu: „Bible v mém životě nefunguje, proto ji nebudu číst“. A odložila ji. V tu chvíli zazvonil telefon a někdo se jí zeptal: „Chceš vědět, jak funguje Boží slovo? Tak se rychle obleč a za půl hodiny přijeď do Luzánovky“. Ona poslechla a přijela na setkání týmu. Dnes se směje, že už ví, že Boží slovo funguje i v jejím životě. Velmi se radujeme, že vidíme změny v životech lidí.

Dál se chodíme modlit za nemocné do nemocnice. Lidé tam přijímají Boží slovo a modlitbu, téměř na každém setkání někdo přijímá Ježíše. Žena, která zpočátku nemohla chodit a byla velmi slabá, byla asi po měsíci z nemocnice propuštěna. Ještě před odjezdem z nemocnice jsme se s ní setkali ve městě. Protože bydlí asi 250 km od Oděsy, přinesli jsme jí spoustu knížek. Je plná radosti a přesvědčená o svém úplném uzdravení z HIV. Mnozí z těch, za které jsme se modlili, už v nemocnici nejsou.

Pomáháme také obětem domácího násilí, i když zatím jsou to ojedinělé případy, které nám Duch Svatý posílá do cesty. Některé takové ženy nacházíme i nemocnici. Od začátku července jsme připraveni otevřít centrum obnovy – prostory, které budou sloužit k ubytování obětí domácího násilí a k jejich obnově. Chceme sloužit také mužům, kteří se násilí dopouštějí.