Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba

02.11.2015 00:10

8. Příprava je povinnost, ne volba

Vždy, když dojde na tu či onu dívku řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi, po dovršení toho, co pro ni nastalo podle nařízení o ženách během dvanácti měsíců (protože tak se naplní dny jejich péče o tělo -- šest měsíců myrhovým olejem, šest měsíců balzámy a náležitou ženskou péčí) (Еster 2:12).

Autor knihy „Ester“, inspirovaný Duchem svatým, by lehce mohl vynechat část o přípravě Ester a prostě nám říct, že se stala královnou. Ale protože čas přípravy měl rozhodující roli pro to, aby Ester získala královský trůn, Bůh to udělal tak, že tato rozhodující doba byla začleněna do historie. Je velmi důležité, abychom chápali důležitost přípravy a očištění před tím, než dostaneme Boží požehnání nebo se pozvedneme na další úroveň. Člověk nemůže vstoupit do manželství bez přípravy k závazkům a odpovědnosti. Odmítnout přípravu na manželství se podobá skoku do hluboké vody bez toho, že by se člověk před tím naučil plavat. Výsledek je katastrofální. Člověk, který se připravuje vstoupit do manželství, musí pochopit svou roli v manželství. Dělejte svou část a důvěřujte Bohu, že splní to, co řekl: „Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat“ (Žalm 37:5).

Co je materiálem pro manželství?

Stejně jako Ester, to, jak se připravíte na manželství, ovlivní kvalitu manželství. V podstatě dostanete to, co do něj vložíte. Jestli nechcete zvýšit statistiku rozvodů nebo být v problematickém manželství, tak udělejte přípravu na manželství prioritou.

Zpočátku potřebujete vědět, jak vypadá materiál pro manželství – jaké vlastnosti má mít člověk, který je dobře připraven vstoupit do manželství. Mnozí si vybírají partnera na základě vzhledu, smyslu pro humor, jestli je veselý nebo milý. Abyste měli nejen úspěšné manželství, ale manželství, které oslavuje Boha a převyšuje to, co kdy svět viděl a o čem snil, potřebujete něco víc. Abyste to dostali, musíte splnit svou část.

Následující oblasti jsou základní komponenty člověka, který je dobrým „materiálem pro manželství“.

1. Duchovně silný

Vezměte si věřícího, který je duchovně rozžhavený. Pro ženy: je potřeba, aby muž hořel stejně jako vy, nebo dokonce ještě víc, protože muž je hlava domova. Potřebujete partnera, který většinou ví, slyší a poslouchá Boží hlas a naplňuje Boží vůli. Aby když se vdáte, muž věděl, jak přivést rodinu do centra Boží vůle. Pro ženu je také dobré, aby měla poznání, způsob života poslouchání a poslušnosti Božímu hlasu – tehdy nebude překážkou pro svého muže, když bude chtít dělat to, co mu Bůh říká. Místo toho potvrdí Boží vůli a bude s mužem v jednom duchu.

Vdejte se za toho, kdo miluje Ježíše více než vy, ne za toho, kdo bude milovat více vás než Boha. Láska k Ježíši musí být maximální. Váš budoucí manžel musí projevovat nepřetržité důkazy duchovního růstu a vy také. Jestliže před vztahem s vámi člověk nebyl aktivní v církvi, nečekejte, že po svatbě bude jiný. Stejné zvyky a způsoby, jaké má člověk před tím, než jste se s ním seznámili, bude mít také poté, kdy s ním vstoupíte do manželství.

Musíte mít společnou touhu po Božím království. Pokud manželé nemají společný cíl v životě, tak se k sobě nehodí. Je potřeba, abyste měli stejné přesvědčení – jinak vznikne konflikt, zvláště pak ohledně výchovy dětí a vedení rodiny. Dokonce i když máte stejné povolání a vizi, stejně to může být past od nepřítele. Ujistěte se, že Bůh vás sjednocuje. Nemůžete jít cestou logické shody nebo dokonce vzájemné slučitelnosti, musí to být nadpřirozeně organizované Bohem!