Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba - pokračování 2

05.11.2015 17:20

Čestné sebehodnocení

Ať už jste v současné době ve vztahu nebo ne, udělejte si několik minut čas, abyste popřemýšleli a čestně odpověděli na následující otázky:

• Bude pro mne lepší, když budu mít právě teď vztah s opačným pohlavím?

• Je to přesně to, co Bůh chce pro můj život teď? Týká se to toho, s kým se teď setkávám?

• Co jsem udělal a čeho jsem dostihl, abych byl skutečně ve všem připraven k vytvoření zbožného a čistého vztahu, který by mohl vést ke zbožnému manželství?

• Mohu na základě toho, kde jsem v současné době duchovně, emocionálně, mentálně, profesionálně a materiálně, upřímně říct, že jsem úplně připraven k manželství?

• Mohu v tomto okamžiku svého života zabezpečit ženu a rodinu? Jsem připraven být zbožným vedoucím a milujícím mužem?

• Jsem připravena být zbožnou a pokornou manželkou?

• Vytvořil jsem dostatečně blízké vztahy s mými vedoucími v církvi? Mohou ke mně svobodně mluvit a učit mě, poučovat a nasměrovávat mě ve všech věcech mého života? Mohu s nimi svobodně diskutovat a vyprávět jim o svých zájmech a záměrech ohledně mé budoucnosti? Nebo všechno dělám sám a nikomu nejsem zodpovědný?

Staňte se tím člověkem

Je třeba ještě zdůraznit, že je důležité stát se takovým člověkem, s jakým chcete vstoupit do manželství. Buďte pro svého partnera takovým, jakým chcete, aby byl pro vás. Jestli věříte, že dostanete člověka, který bude v dobré fyzické formě a úspěšný, musíte se ubezpečit, že jste také ve formě. Jestliže věříte za někoho, kdo je v ohni pro Boha, duchovně zralý a chodí v poslušnosti, tak se přesvědčte, že nejste vlažný a duchovně povrchní. Jestli věříte, že váš partner bude mít zbožný charakter, je čestný, čistotný, radši buďte člověkem se stejně vysokými standardy. Staňte se stejnými, jako má být manželský partner, za kterého věříte.

Přesně toto jsem udělala a také jsem to dostala. Byla jsem úspěšná a v dobré fyzické formě, stejně tak i můj muž ještě do setkání se mnou. Oba jsme hořeli pro Boha. stejně jako David. Byla jsem poslušná Boha ve všem, co mě poprosil udělat a David jednal stejně. Byla jsem cudnou pannou a on byl také takový. Jsme dokonale sladěni. Nesouhlasila jsem s druhým nejlepším. Čekala jsem Boží nejlepší a On mi to dal. Dovolila jsem Bohu vybrat a dát, já jsem jen čekala a věřila.

Jste připraveni nebo ne?

Manželství je vážný závazek. Je to víc než spojení dvou jednotlivých duší, které přicházejí společně sjednotit minulost a vytvořit budoucnost. Představte si, že se úplně vydáte jinému člověku, včetně toho, co se k vám vztahuje – všechno ze své minulosti i přítomnosti. Opravdu byste chtěli a jste připraveni být úplně zranitelní v každém smyslu toho slova, nic si nedržet a nemít žádné tajemství? Jste připraveni se vypořádat se vší zátěží, kterou ten člověk přinese do vašeho života? Pokládáte celý svůj život v naději, že jako odměnu sklidíte celoživotního partnera, který bude vždy stát na vaší straně, v dobré i špatné době. Ale proč jste si jistí, že to bude právě tak a neskončí to rozvodem (jejichž počet dnes nekontrolovatelně roste)? Jaké kroky jste dopředu udělali, abyste se připravili, abyste vybudovali pevné, zbožné manželství, které plní Boží cíle a ne svoje?

Zamilované páry by měly mít čas, aby si pořádně promyslely důsledky rozhodnutí, které chtějí udělat před Bohem. Mohou se oddělit od emocionálního a sexuálního vzrušení, které je omámilo a rozumně určit, zda je toto spojení skutečně od Boha, jsou připraveni celý život dělat takové investice? Skutečně chápou, s kým se chystají spojit? Opravdu znají sami sebe?

Příliš často nádherné a zajímavé aspekty svatební ceremonie a její blesk převyšují význam závazku. Více se znepokojují tím, koho pozvat, co bude kdo dělat a říkat, než o realitě manželství. Mohou s plnou jistotou říct, že je Bůh skutečně spojil?