Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha - pokračování

23.10.2015 17:09

Důležitost blízkosti

Copak to není příjemné – vědět, že Bůh pro vás připravil něco velikého? Jeho myšlenky a plány pro nás jsou vždy dobré. Můžeme Mu úplně svěřit svůj život. Intimita s Bohem je to, co skutečně potřebujeme, ať už jsme svobodní nebo v manželství – je to jediný způsob, jak najít skutečné štěstí a uspokojení. Vy, kteří bojujete v této oblasti – dovolte mi nasměrovat váš hlad a touhu na to, abyste měli takovou hlubokou intimitu s tím, kdo vás skutečně miluje.

Poté, jak se Ježíšova láska v nás poprvé probudila, přitahuje nás Ježíš v různých stadiích Své lásky. První etapa – to je etapa „první lásky“, kdy se nám zjevuje ve své slávě. Druhá etapa – etapa „plamenné lásky“ – On projevuje lásku, díky které cítíme, že můžeme dobýt svět. Třetí etapa – etapa „smluvní lásky“, kde nás zve do svého sladkého společenství a otevře svůj postoj k nám. A čtvrtá etapa – etapa „vřelé lásky“, kdy toužíme po Jeho přítomnosti a toužíme zůstat s Ním navždy.

Někdy jsme tak plní sebe, že pro Ježíše není lehké žít v nás a skrze nás. Když nám dovolí, abychom měli to, co jsme kategoricky chtěli, ale v důsledku toho se trápí a musí projít pouští. Ve stejné době, kdy se zdá, že se všechno hroutí, On se k nám znovu obrací a chce, abychom se přestali dívat na sebe, abychom mohli dostat víc od Něho.

Bible je plná příkladů mužů a žen, kteří žili v Jeho přítomnosti. Pro Abrahama to bylo mnohem víc než putování krajinou do zaslíbené země, přetékající zabezpečením a požehnáním. Byla to cesta víry, která ho přivedla do blízkosti s Bohem (Genesis 12-25). Copak je to méně pravda pro nás, současné „duchovní poutníky“?

Když je situace vratká a objevují se pochybnosti a strach, začínáme vidět, že náš duch je připraven, ale tělo slabé a že lehce od Něho odcházíme. Starosti tohoto života a světské věci se nás snaží nalákat a svést, ale On nás neopustí. On je stejný a neustále se snaží nás získat. Chodíme v Jeho přítomnosti v krátké chvíli Jeho inspirace, ale pak se vracíme zpět. Jsme spokojeni náhodnými setkáními s Bohem, ale nežijeme každodenně a neustále v Jeho přítomnosti.

Musíme přijít do bodu, kde už nejsme spokojeni jenom s Jeho občasnou přítomností. Není důležité, kdo jste – student, lékař, dospívající, služebník, dědeček, rozvedený, instalatér nebo osamělý rodič – musíte být v Jeho přítomnosti a neustále tam žít. Vyžaduje to naše úplné poddání se Jeho vůli, abychom věděli, že Mu můžeme svěřit svou budoucnost.

Neměli bychom plout životem jako loď bez kontroly a doufat, že narazíme na Boží vůli a záměr pro nás. Poslušnost – to je jediný způsob, abychom přišli na místo požehnání a odpočinku. Když opustíme všechny bezpečnostní kotvy a zónu komfortu, našeho ducha naplní pokoj. Můžeme mít svoji svobodnou vůli, abychom určovali svou budoucnost, ale proč bychom neměli dovolit udělat to Jemu? Jeho cesty jsou lepší a vyšší než naše (Izaiáš 55:9). Jestliže tvrdíme, že jsme Jeho děti a učedníci, tak musíme být poslušní – není jiná možnost.