Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha - pokračování 4

25.10.2015 21:20

Kroky k bezúhonnosti

Zde jsou některé kroky, které vám pomohou provést změny ve vašem životě a připraví vás k plnohodnotnému životu na cestě s Bohem:


 

1. Vzdejte se chození (randění)

Přijměte vědomé rozhodnutí vzdát se randění a všech světských praktik a místo toho přijměte Boží způsob, jak najít partnera. Dovolte Bohu být tím, kdo vám najde manželského partnera. Spolehněte se na Něho a svěřte Mu svou budoucnost, vězte, že On pro vás naplánoval to nejlepší. Žijte životem posvěceným a odděleným pro Něho a Jeho cíle.

2. Rozvíjejte svůj pocit důstojnosti a identitu v Ježíši

Vzhledem k tomu, že manželství není klíčem k vašemu štěstí a naplnění, měli byste se soustředit a rozvíjet své sebevědomí a identitu v Ježíši a ne skrze jiné lidi. Najděte integritu, uspokojení, naplnění a dokonalost v Něm. Vězte, kdo jste v Kristu a buďte hluboko zakořeněni a utvrzeni v Jeho Slově, pravdě a lásce.

Věnujte čas rozvoji zbožného charakteru a darů, používejte je pro Boha. Využívejte tento čas také k přípravě na manželství ve všech oblastech vašeho života: duchovně, emocionálně, mentálně, finančně i profesionálně.

3. Dovolte Bohu uzdravit vaši bolest z minulosti a obnovit vás

Doba, kdy ještě nejste v manželství, je ideální pro uzdravení a obnovu, abyste mohli být ještě efektivnější v Božím Království. Požádejte o pomoc, uzdravení a obnovu svou církev nebo jinou službu, která pomáhá v této oblasti. Budujte a upevňujte se v Ježíši.

4. Hledejte Boha kvůli svému povolání a osudu

Najděte svůj osud v Bohu. Neztrácejte svůj čas na věci, které vás nepřivedou do vašeho povolání a nepomohou vám. Neztrácejte zbytečně svůj čas, emoce a peníze na rozptýlení, které vás odvádí od vašeho osudu v Bohu. Aktivně hledejte Boží vůli pro svůj život a pak se na to připravte.

5. Věnujte svůj čas, schopnosti a energii službě Kristu

Nehledě na to, jestli znáte přesně své povolání nebo ne, začněte se učit a sloužit. Služte svým časem, schopnostmi a energií. Začněte pomáhat službě, která vás významně požehnala a měla vliv na váš život a na vaši místní církev. Je to nejlepší způsob, jak se něco dovědět o službě. Dokonce i když vám Bůh dal vlastní vizi toho, co budete pro Něho dělat v budoucnosti, potřebujete ještě čas na přípravu a vedení před tím, než naplníte své povolání.

Pochopila jsem, že když odložíme svou vlastní vizi a budeme pomáhat někomu naplnit jeho vizi, sklidíme, když přijde správný čas. Zabezpečí nám to také pokrytí, které potřebujeme, takže nezůstaneme sami při svém poznávání Božích cest a bojích, které přicházejí. Je lepší učit se od těch, kteří jsou již úspěšní, než chodit sám a dělat chyby a potenciálně škodit jiným. Kromě toho, jediný způsob jak se naučit být vedoucím je učit se poddávat jiným. Takové pokrytí má velký význam, když přijdou boje.

6. Staňte se součástí rodiny

Mnozí svobodní padají do pasti svého sobectví a seberealizace místo toho, aby věnovali svůj život rozšíření Božího království. Je velmi lehké o nikoho se nestarat, kromě sebe, usilovat jenom o naplnění vlastních potřeb a přání, zapomínat pečovat o druhé. Když se nemusíte starat o rodinu, tak je lehké do toho spadnout.

Ale jak už jsem dřív poznamenala, největší radost je v tom, když se vydáváme naplnění potřeb jiných lidí. Nebyli jsme dáni do tohoto světa, abychom uspokojovali sebe, ale abychom milovali a sloužili Pánu celým srdcem. Takže pomáhejte rodinám. Zjistěte si jaké potřeby by mohly mít, které můžete naplnit. Bůh vás odmění za pomoc jiným podobným způsobem. Bude vás to také držet od izolace a pocitu osamělosti.

7. Rozvíjejte užitečné a zbožné přátelství

Je to doba, kdy můžete rozvíjet zdravé a zbožné přátelské vztahy s jinými křesťany a nevstupovat s nikým do romantického vztahu. Pomůže vám to v boji proti osamělosti. Chraňte své srdce – pokud jste s někým přátelé, vyhýbejte se trávení času o samotě s člověkem opačného pohlaví, vyhýbejte se falešným poutům s ním. Nedívejte se na ně jako na potencionální partnery, ale jenom jako na bratry a sestry v Kristu. Vytvořte si hranice a normy, abyste se udrželi daleko od pokušení a kompromisu. Znejte hranice vašich rozhovorů a společného času, toho, co sdílet a jak dlouho trávit čas s přáteli.

8. Hledejte Boží vůli ohledně vašeho budoucího partnera

Rozhodněte se ve svém srdci, že dovolíte Bohu být jediným, kdo vám vybere budoucího manželského partnera. Nechte výběr, uskutečnění i čas na Něm. Umrtvěte svá přání i tělo a naučte se důvěřovat Bohu a trpělivě čekat. V určitém místě a době, pokud je to Jeho vůle, vstoupíte do manželství. On to udělá tak, aby se to stalo bez jakéhokoli úsilí z vaší strany.