Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha - pokračování 3

25.10.2015 21:04

Nerozptýlená oddanost

Svobodní mají být spokojeni s přátelskými vztahy. Bez manželských závazků mají dostatečné množství času a energie, aby pokračovali ve vztahu s Bohem a prohlubovali ho, rozvíjeli zbožný charakter a Bohem dané dary, pilně se připravovali, aby byli zbožnými a dobře připravenými manželkami nebo manželi, sloužili Mu v církvi a plně se soustředili na Boží povolání. Bůh nám jasně řekl v čem spočívá tajemství úspěchu a života, plného Jeho požehnání: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno“ (Matouš 6:33).

Je to tak jasné, ale mnozí křesťané opouští tuto jednoduchou pravdu a nepoužívají ji ve svém životě. Naše priority se musí řídit radou v Matouši 6:33. Trénujte své srdce, abyste Ho blízce znali, milovali Ho víc než cokoli nebo kohokoli jiného a sloužili Mu nezištně z lásky a vděčnosti za všechno, co pro vás udělal. Budujte svou víru v Něho – před vámi je dlouhá cesta, musíte důvěřovat svému Otci více, než sami sobě. Jeho Slovo říká, že máme všechny důvody očekávat to nejlepší od Něho díky tomu, Kdo je (Jakub 1:17) – On se nikdy nemění. Jenom nezapomínejte dát Mu jako odpověď také to nejlepší.

Nemůžeme zapomínat, že Bůh nám dal pokyny, které musíme vyplňovat a že máme nést svůj kříž a následovat Ho. „Nač padlo mé oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo radost – jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod sluncem!“ (Kazatel 2:10-11).

To je chození vírou! Nikdy o Něm nepochybujte, dokonce ani v nejtěžší době. Důvěřujte Mu dál. Jestli budeme usilovat o to, být Mu stále blíž, budeme věčně naplněni. Ale jestli budeme spoléhat na ideálního partnera, na současnou církev nebo na sobecký zisk, pak budou naše naděje odloženy. Všechno to je méně než naděje, méně než láska. Jenom Ježíš je dokonalý!

Váš celibát pro službu Bohu

Celibát je dar od Boha pro službu Jemu. Svobodní nemohou dělat všechno co chtějí, když se nechtějí nikomu zodpovídat. I u svobodných je Ježíš Pánem jejich života. On nám všem vládne, protože nás koupil za nesmírnou cenu svého života, jsme Mu zavázáni za všechno. On je náš Pán a Jeho Slovo je zákon, tady není potřeba přemlouvat. Jedinou možností je poslušnost. Ustanovte si v sobě, že budete prostě poslouchat.

Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe“ (Galatským 2:20).

Vydejte se Bohu, ať bude naplněn Jeho plán a ne váš. Zanechejte své naděje a sny na úpatí kříže a soustřeďte se na to, abyste žili svůj život pro Něho. Tehdy se On bude starat o naděje i touhy, které jsou ve vašem srdci. Všechno, co je od Něho, se ve svém čase stane. A všechno, co není od Něho, zůstane mrtvé a je lepší to zapomenout.

Nečekejte a dělejte to, co Bůh vložil do vašeho srdce. Možná vám už dal touhu jít na misii nebo břímě za určitou zemi nebo skupinu lidí. Teď není čas zdržovat to a pokračovat v hledání partnera. Touha po partnerovi může být tím, co vám brání dělat to, co Bůh chce, abyste dělali. Bůh do vás vložil touhu po těch věcech, které vás popohánějí k vašemu osudu v Něm. Začněte jednat, dělejte to, co vás Bůh povolal dělat. Udělejte Boží Království a spravedlnost svojí prioritou a On se postará o všechno ostatní. Všechno, co se týká vaší budoucnosti, je Jeho zodpovědnost, ne vaše. Vaší povinností je prostě Ho poslechnout ve všem, co vás prosí dělat. Starejte se o Jeho dům a On se bude starat o váš. Soustřeďte se na to, abyste se stal člověkem, jakým vás Bůh povolal být a všechno ostatní ve vašem životě, také i manželství, dostane své místo.