Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha - pokračování 2

24.10.2015 18:16

Celibát je dar od Boha

Přál bych si, aby všichni byli jako já, každý má ale od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak“. (1. Korintským 7:7).

Není většího dárce než Bůh. Rád dává dobré dary svým dětem. Když vám Bůh dá dar, máme ho přijmout s vděčností a s radostí. Nedá vám, jako někteří přátelé nebo příbuzní o svátcích, něco neužitečného, co ale zdvořile přijmete. Bůh je nejlepší Dárce. Můžeme důvěřovat Jeho úsudku: všechno, co nám dává, je ušité nám na míru, aby se to k nám ideálně hodilo.

Celibát je darem od Boha, stejně jako i manželství. Ani jedno není lepší nebo horší než druhé. V každém z nich je mnoho radosti, výhod i povinností. Pavel nás varuje: „Ať každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán. Bratři, ať každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán“ (1.Korintským 7:20,24). Není to rodinný vztah nebo postavení v životě, ale rozhodnutí žít v tom stavu v jednotě s Bohem. Takže se nesnažte mít dar, který pro vás Bůh nevybral. Nejdůležitější je to, abyste – nehledě na to, jestli jste svobodní nebo v manželství – byli v Boží vůli. Buďte tím, kým Bůh určil, abyste byli. Nemusí to vždy vypadat stejně, Bůh může poslat vítr změn na vaši cestu a překvapit vás ještě jedním darem. Ale nehledě na to: „ne moje vůle, ale Tvoje ať se stane“.

Svobodný je celistvý a kompletní

Být svobodným znamená být samostatný, jedinečný a celý. Bůh natolik miluje jedinečnost, že neexistují dvě stejné sněhové vločky. Neexistují dva stejné otisky lidských prstů. Stvořil každého z nás jedinečným a celistvým.

A tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti“ (Koloským 2:10). Neřekl že budete naplněni, jakmile vstoupíte do manželství. Říká že jsme naplněni, když jsme sjednoceni s Kristem. Manželství nemění vaši celistvost. Dokonce i když vstoupíte do manželství, jste stále stejný člověk – celistvý, jedinečný a naplněný, stejně jako před svatbou. Proto manželství není konečným cílem, který Bůh pro vás má. Chce, abychom našli naši plnost a celistvost v Něm.

Svobodní musí pracovat s tím, aby byli celistvými a vypořádali se s problémy, které – jak si myslí, vyřeší manželství. Jestliže se necítíte naplněni, když nejste v manželství, nebudete se cítit naplněni ani v manželství. Jestli máte problém s chtíčem nebo s hněvem, budete mít tyto problémy i v manželství. Svobodní, vy by jste se měli nejdříve ujistit, že máte dobře ustanovené hodnoty a normy, jinak budete lehkou kořistí nepřítele.

Postavte se na skálu – Ježíše Krista, postavte své nohy na tvrdou zemi Božího slova tak, že tlak a pokušení v životě na vás nebudou mít vliv, třást vámi a nepřivedou vás k pádu. Dokud nejste naplněni, když ještě nejste v manželství, nejste připraveni do něho vstoupit. Místo toho, abyste usilovali o manželství, usilujte o to, být dobrými svobodnými, naplněnými Bohem. Být naplněný a uspokojený pokud nejste v manželství je základem nejen manželského vztahu, ale i všech ostatních vztahů. Vztahy budou dobrými natolik, kolik do nich budete vkládat.

Naplněný a celistvý člověk přitahuje naplněného a celistvého člověka, protože oba nemají pocit, že je ten druhý neustále vycucává. Místo toho se neustále vydávají. Je to vzájemné dávání sebe a ne vztah typu „ty dáváš a já beru“. Jenom dva celiství lidé mohou utvořit úplný svazek, protože každý z nich je dostatečně naplněn tak, aby chtěl dávat jinému. Úspěšné, zbožné manželství je produktem dvou lidí, kteří jsou úspěšní jako svobodní.

Lidé nejvíce září, když se nacházejí v centru Boží vůle. Jestliže Boží vůle pro vás bude na pravé straně, ale vy stále jdete po levé, tak především budete slyšet od Boha slova, abyste se vrátili na správnou cestu. Pokud nepřijdete do takového stavu skutečné prostoty, celistvosti a naplnění, nejste připraveni vstoupit do manželství. Je lepší, pokud zůstanete sami.