Bůh vybírá partnera - 6. Druhy lží, které přijali věřící, kteří nejsou v manželství

18.10.2015 16:12

6. Druhy lží, které přijali věřící, kteří nejsou v manželství

Existuje mnoho lží o celibátu a manželství, ve které věří osamocení lidé. Naše západní kultura a společnost přinášejí svůj vklad do těchto lží. Skrze kino, televizi a současnou hudbu je svobodným lidem říkáno, že:

Lež číslo 1
Manželství je klíčem ke štěstí

Mnozí osamocení lidé si myslí: jestli bych jenom mohl vstoupit do manželství, byl bych šťasten. Jestli by tomu tak skutečně bylo, tak proč je tedy v manželství spousta lidí nešťastných? Dokonce v církvi, kolik manželských párů služebníků žije v manželství na dobré úrovni? Ne moc, musím smutně říct.

Osamocení křesťané znají ve své mysli, že je Bůh miluje a že zaslíbil naplnit všechny jejich potřeby. Ale mnozí se stále potýkají s pocitem, že ve skutečnosti přece jen Bůh není dostatečný a možná, kdyby jen mohli vstoupit do manželství, tak se budou cítit šťastně. Jestliže je manželství klíčem ke štěstí, tak proč je tak vysoké procento rozvodů?

Manželství bylo vytvořeno a propracováno Bohem. Je nádherné, ale samo o sobě neudělá lidi šťastnými a naplněnými a neuzdraví je od osamělosti. Někteří z nejosamělejších lidí na světě jsou v manželství. Často se osamělost v manželství stupňuje, když manželé nejsou v stavu zaplnit prázdnotu. Manželský partner není schopen uspokojit všechny vaše potřeby, protože ho Bůh pro to nestvořil. On stvořil naše srdce takovým způsobem, že není osamělé jenom s Ním, skrze poznání a život pro Něho.

Ve skutečnosti se osamělost nepociťuje tehdy, když jste sami, ale když chápete, že jste vstoupili do manželství s nesprávným člověkem. Podobá se to životu v dobrovolném vězení – žít v jednom domě, ale rozdílným životem, spát v jedné posteli, ale nemít skutečnou blízkost. Copak tohle chtějí svobodní?

Jedním z důvodů, proč chtějí lidé vstoupit do manželství je lživé očekávání od manželství. Mají chybné představy o manželství a o tom, co v něm mohou dostat. Manželství není hledání toho, kdo nás udělá šťastnými. Je to více učení se, jak udělat šťastným jiného člověka. Není to o dostávání, ale o dávání. Není to ani tak o uspokojení, jako o sebezapření a sebeobětování.

Ať jste v manželství nebo ne, Ježíš je jediný, kdo skutečně může uspokojit, naplnit a uzdravit, ne manžel nebo manželka. Počítat s tím, že vaše potřeby budou uspokojeny v manželství, to znamená nasměrovat se na velké zklamání. Jsem v manželství velmi šťastná, jsem velmi požehnaná tím, že jsem se vdala za člověka, kterého mi Bůh vybral. Ale i při tom všem je Ježíš jediný, kdo mě dělá celistvou a zcela uspokojenou, ne můj muž. Můj manžel mě může líbat a milovat celý den, ale dokonce i jeho nejsilnější láska nemůže naplnit mé potřeby, které může uspokojit jen Bůh.

Nikdo nemůže nahradit Ježíše. Jestli jste osamělý, nemáte blízký osobní vztah s Ježíšem, ve kterém stále rostete v Něm a v poznání Jeho, tak vám navrhuji rozvíjet s Ním vztah teď. On je jediný, kdo může zaplnit prázdnotu ve vašem srdci – prázdnotu, kterou, jak si myslíte, může zaplnit jen „Někdo neobyčejný“.