Bůh vybírá partnera - 6. Druhy lží, které přijali věřící, kteří nejsou v manželství - pokračování

18.10.2015 17:12

Lež číslo 2
Je mi 25 let a jsem stále sám, něco se mnou není v pořádku

Společnost, kultura a tradice přirozeného světa tlačí, aby člověk vstoupil do manželství. Ze všech stran – rodina, přátelé, kolegové, spolužáci, reklama a především sdělovací prostředky přinášejí ideál „někoho mít“, ať už milence nebo manžela. Jestli teenager nemá „dívku“ nebo „chlapce“, tak není in.

Většina filmů se točí kolem romantiky, dokonce i televizní šou a reklama. Někde jsem viděla reklamu na prací prášek. Zpočátku ukázali pár, vypadal romanticky a citově, v posteli. Potom mladá žena vstala a šla prát prádlo. Pomyslela jsem si: „Co má společného prášek na praní se sexem a romantikou? To opravdu musí zoufale chtít tento prášek prodat“. Podle toho, abyste použili prací prášek, musíte mít romantický vztah. Kam až svět přišel?

Domnívám se, že ženy trpí víc než muži, pokud jde o nesprávné chápání toho, že jsou samy. Lidé mají sklon si myslet, že pokud žena není vdaná, tak je to proto, že ji nikdo nechtěl, že je příliš složitá a má vážné problémy. Ale takové přemýšlení je lež. Nikde v Bibli nenajdete, že být svobodný je něco špatného, nenormálního, že je to prokletí. Ve skutečnosti je podporováno být svobodný, dívá se na to jako na něco velmi pozitivního a užitečného v Božím království. Svobodní mohou znát, milovat a sloužit Bohu bez omezení.

Pavel píše: „Chci, abyste byli bez starostí. Kdo nežije v manželství, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu, ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě, a je rozdělený. Neprovdaná žena a panna se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži. Toto říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu. Takže ten, kdo provdává svou pannu, činí dobře, a ten, kdo neprovdává, učiní lépe“ (1.Korintským 7:32-35, 38).

Žít v celibátu se v Bibli vysoce cení. Svobodní se musí dívat na celibát Božíma očima, a ne očima převráceného světa. Je velký rozdíl v tom, kde získáváme své představy o životě, o tom, co je dobré a co špatné. Je velmi důležité, abychom dovolovali jenom Božímu slovu a pravdě mít vliv na formování našich názorů.

Jako Boží děti máme být odděleni od světa, mít úplně jiné cennosti a normy.

Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v Duchu, ve víře, v čistotě... Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista“ (1. Timoteovi 4:12; 6:11-14).

Žít v souladu s Božími normami – to je to, čím je nám přikázáno pilně se tím zabývat, vyhýbat se zlu a následovat to, co je správné a dobré před Bohem a ne před světem. Bůh nám říká, abychom usilovali o zbožný život, a ne o zbožnou manželku nebo manžela. Zbožného manžela nebo manželku nemusíte hledat. Manželství je dar, který dostanete od Boha. Není to něco, co jste si sami vydobyli, vždyť Eva byla dána Adamovi, Rebeka byla dána Izákovi.

Jedna žena se mnou sdílela svou zkušenost: „Bojovala jsem se lží, že bez manželství nemám žádnou hodnotu, že možná se mnou něco není v pořádku. Tato lež mně zbavila radosti ze služby jiným, protože jsem byla natolik pohlcena svým cílem vstoupit do manželství, že jsem se okradla o uspokojení, které přichází ze služby a důvěry Bohu. Tento život je velmi krátký. Bůh mi pomohl vidět z věčné perspektivy, takže trápení a zklamání v tomto světě je možné vítězně překonat“.

Pravda: Bůh nám slíbil vše, co potřebujeme; pokud ví, že manžel nebo manželka nám umožní přinést Mu větší slávu, dá nám partnera. Uspokojení není v tom, co si myslíme, že chceme mít, ale ve výběru spokojit se s tím, co Bůh už zabezpečil.

Pevně se držte věčného života, který vám dal a ne dočasných přání a touhy po partnerovi. Dodržujte Boží přikázání ve vší čistotě. Pokud to budete dělat, stanete se úplným a celistvým, i když nebudete v manželství (a nic při tom neztratíte, nic vám nebude chybět); taková celistvost je možná jenom tehdy, když žijete pro Něho a jenom pro Něho.