Bůh vybírá partnera - 5. Nebezpečí falešných spojení - pokračování 2

14.10.2015 23:38

Emocionální pouto

Falešné emocionální pouto nastane, když dáte někomu své srdce a emoce a přeroste to rovinu přátelství. Jak se to děje? Stává se to, když se dva lidé sdílí s hlubokými věcmi, s problémy, se starostmi, bolestí, ale také se svými sny, osobními proroctvími a intimními tajemstvími. Tyto věci by neměly být sdíleny s kamarády nebo s cizími lidmi. Jestliže máte takovou komunikaci s někým jiným než se svým manželským partnerem nebo budoucím manželem, tak jste překročili hranici přátelství a přemístili jste váš vztah na něco víc. Duševní spojení nastane, když se vaše duše spojují cestou výměny intimních věcí, i když jen v duchovní oblasti, ne fyzické. Časem vás to může lehce přivést k fyzické intimitě, protože se už cítíte propojeni vzájemně mezi sebou ve svých srdcích.

Některé ženy nepřejdou k sexuálním vztahům, ale daly samy sebe citově. Vzpomínám si, jak jsme s Davidem sloužili v Kataru – v nevelké zemi, která sousedí se Saudskou Arábií. Indická žena – křesťanka mě poprosila, abych se pomodlila ze její manželství. Souhlasila jsem a zeptala se jí na její manželský problém. Vysvětlila, že manžel je duchovně slabší a ona se kvůli tomu chtěla rozvést. Šla jsem k tomu muži a on řekl, že skutečně chce zachránit manželství. Cítila jsem upřímnost a hluboký zármutek, vycházející z jeho srdce. Z druhé strany se žena zdála být naprosto lhostejná. Odvedla jsem ji stranou a pocítila jsem nutkání se jí zeptat, jestli je v tom hrubé zacházení nebo jiný člověk. Řekla, že manžel s ní nezachází hrubě a ani nemá milenku. Ale ona měla jiného. Začala jsem se jí vyptávat zejména na to, proč nazývala manžela duchovně slabým a jestli má s jiným mužem sexuální intimitu. Řekla, že ne, ale mezi nimi je emocionální pouto. I když neměli žádnou sexuální blízkost, vytvořili falešnou emocionální blízkost, emocionální cizoložství. Tento hřích je stejně nebezpečný a ničivý jako sexuální cizoložství.

Důrazně jsem jí doporučila pokání z tohoto emocionálního spojení s jiným mužem, poprosit manžela o odpuštění za všechno její nesprávné jednání a řešit problémy s ním. Neexistuje problém, který by vám Bůh nemohl pomoci vyřešit. Vysvětlila jsem jí, jakou bolest a škodu může rozvod učinit jejich dvouletému synu a řekla jsem jí, že její muž bude dělat všechno, co od něho bude vyžadovat Bůh, aby zachránil manželství. Navrhla jsem, aby se obrátila o pomoc ke svému pastoru a vedoucím.

Kromě přitažlivosti, která je založena na fyzickém projevu existuje přitažlivost společné konverzace – čím hlubší je tato konverzace, tím je přitažlivější. Výměna informací o minulé a současné bolesti a sny o budoucnosti sjednocují, vytváří emocionální blízkost, proto by taková konverzace měla být vyhrazena pouze pro vztah v manželství. Ženy mají zpravidla tendenci být poddajné mužům a příliš citlivé. Muži mají tendenci být zdrženlivější a jakýkoli náznak zájmu, pozornosti nebo úzkosti může být snadno zaměněn za něco víc než přátelské gesto.

Někdy může mít místo změna v rolích, jak se to děje s muži, kteří mohou být úplně posedlí a pokládat se za ženy nebo s muži, kteří mají velké odchylky a považují se za vyvržence.

Pokud jim žena věnuje svou pozornost a ukazuje jim soucit, mohou si to nesprávně vysvětlit jako signál o touze být více než přáteli. I ty nejmenší dobré skutky nebo flirt mohou být tak pochopeny. Ať už se vytvoří z neznalosti nebo úmyslně, toto falešné citové pouto může lehce přijímat různé formy, takové jako nastavení ramena, aby bylo možné se vyplakat, poslouchání vyprávění, utěšování a podpora nebo být dobrým přítelem.

Mnohé vztahy začaly z emocionálního spojení. Bohužel, některé jsou rozbité a trpí silnou bolestí, zradou, odmítnutím, opuštěním, hněvem, záští, neodpuštěním a nenávistí. Tito lidé tak trpí rozchodem a přenáší si tyto negativní pocity do jiných vztahů, dokonce do svých manželství. Mnohá manželství tím byla poškozena nebo skončila rozvodem kvůli nemístnému hněvu z minulé bolesti.

Tady jsou některé způsoby, jak zabránit takovému falešnému poutu, které by mohlo vzniknout zejména mezi přáteli:

* Hranice. Hluboké intimní otázky, jako jsou například vaše problémy, problémy v minulosti a bolesti v současnosti, dokonce i vaše sny a touhy, osobní boje, proroctví a intimní tajemství nesdílejte s nikým jiným, než se svým manželem nebo budoucím manželem. Okamžitě zdvořile zastavte každého, pokud konverzace začne být příliš intimní. Dejte tomu člověku znát, že taková témata sdílíte pouze se svým manželem (manželkou).

* Vyhněte se službě opačnému pohlaví o samotě. V naší službě máme pravidlo: evangelizujeme nebo sloužíme s člověkem stejného pohlaví, abychom se vyhnuli falešným emocionálním poutům. Je to tak bezpečnější. Když jsem studovala na střední škole, svědčila jsem o samotě chlapcům, s upřimným srdcem jsem mluvila o Ježíši. Projevovali zájem a snažili se mě přesvědčit, že by opravdu chtěli uslyšet víc o Ježíši. Ve skutečnosti se prostě chtěli se mnou projít.

Pokud máte falešné citové vazby, úplně je roztrhněte, obzvláště před tím, než si vezmete Bohem vyvoleného partnera. Je nezbytně nutné, abyste přerušili pouta s každým z vašich minutých vztahů. Zničte všechny zamilované dopisy, fotografie, dárky a šperky, dekorace a také smažte veškeré maily a digitální fotografie. Ať po nich nezůstane ani památka. Zničte každé emocionální pouto krví Ježíše Krista. Ať Jeho krev smyje každý hřích, vzpomínku a pouto. Když jste čistí a svobodní, můžete být blíže Bohu a On zaplní vaši prázdnotu Svou láskou a přítomností. Dovolte Mu vzít všechny vaše křivdy a proměnit je v radost. Umožněte Mu obnovit ve vás celistvost, když Mu dovolíte vládnout v celém vašem životě.