Bůh vybírá partnera - 5. Nebezpečí falešných spojení - dokončení

17.10.2015 15:44

Správné etapy spojení

Vztahy předpokládají spojení, kontakt. Nejbližší vztahy procházejí přes čtyři etapy spojení: sociální, duchovní, emocionální a fyzickou. Zdravé vztahy se rozvíjejí, když jsou etapy spojení ve správném pořádku. Níže je tabulka, která ukazuje správný pořádek těchto etap (pravý sloupec), a také typ vztahů, který každá z nich představuje (levý sloupec).

Závazek

Spojení

Přátelství

Sociální pouto

Bohem organizované vztahy

Duchovní pouto

Chození

Emocionální pouto

Manželství/smlouva jednoty

Fyzické spojení

Všimněte si, že fyzické spojení je poslední etapou v tomto procesu. Zejména tady většina lidí nesprávně jedná, včetně mnohých křesťanů, protože upadli do pasti randění. Většina začíná od fyzického spojení a to velmi ztěžuje sjednocení v jiných oblastech. Pokud tuto cestu procházíme ve správném pořadí, značně to ulehčuje vybudování zdravých vztahů, které dávají čest Bohu a chrání čistotu a závazky na základě vztahu, který vede k bohabojnému a silnému manželství.

Se zjevením přichází porozumění a s porozuměním skutek. Proste Pána o více zjevení a chápání Jeho slova. Pokud hledáme upřímně Jeho moudrost, zjevuje nám svá tajemství a projevuje se v nádherných vztazích.

Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Matouš 7:7-8).

Ale klíčovým je zde prošení. Máme jít ve správném pořadí. Boží slovo říká: „Hledejte (snažte se a usilujte) však nejprve Boží království a jeho spravedlnost (Jeho způsob jednání a přebývání v pravdě), a to všechno vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Nemáme nejdříve hledat věci. Jinak skončíme tak, že toho budeme litovat. Místo toho máme hledat Boha, Jeho království a spravedlnost (Jeho způsob jednání a přebývání v pravdě). Pokud máme upřeny oči na Ježíši, můžeme si být jistí, že nám ve svém čase a svým způsobem přinese to nejlepší do našeho života.