Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - dokončení překladu knihy

29.11.2015 17:06

Egan Ellison

Egan pro nás pracovala od roku 2001. Viděli jsme, jak za ta léta vyrostla v Pánu. V současné době je mocně používána Bohem a dotýká se mnohých životů svou prací ve výrobě naší televizní show „Zóna slávy“ a pracuje je v mnohých oblastech naší služby. Tady je její svědectví o tom, že není vdaná a je šťastná.

Když jsem dospívala, byl mým základním zdrojem rad o randění a manželství Hollywood. Přátelé byli pro mě příklady toho, jaké mají být vztahy. Bylo to do mého prvního roku studia na vysoké škole; potom jsem dala všechno Ježíši a můj život se úplně změnil. Pocítila jsem, jak Boží přítomnost vešla do mého pokoje na koleji, změnila mě a naplnila božským hladem po poznání Jeho. Jsem moc vděčná Bohu za hlad, který mi od počátku dal. To mě zachránilo od mnohých chyb. Začala jsem vidět mnohé věci v „křesťanském světě“, zvláště pak ohledně vztahů, které se nijak nelišily od světa, ze kterého jsem vyšla. I když vnějšně byly trochu více nevinné, byl to stejný flirt, známosti všude ve snaze mít přítele, které jsem viděla ve světě stejně jako u křesťanů. Něco ve mně vědělo, že existuje něco lepšího.

Jednou, když jsem trávila čas v Jeho přítomnosti, mi Bůh řekl, abych nechodila na schůzky, dokonce abych ani nechodila ven s mými kamarády mužského pohlaví, protože chtěl, abych trávila svůj čas s Ním a nikým se nerozptylovala. Ukázal mi své srdce Otce, který chrání svou dceru jako v biblické době; On má také být tím, kdo vybere pro svou dceru toho, kdo je pro ni stvořen. Také mi ukázal své srdce, které touží po své Nevěstě, která se nerozptyluje, ale dobrovolně si vybrala mít oči upřené na Jediném a ten Jediný je On.

Když jsem se před mnoha lety seznámila se Stefani a Davidem a uslyšela vyprávění o tom, jak Bůh každého z nich povolal k životu oddanému Jemu a nakonec je Bůh svrchovaně a nadpřirozeně přivedl do manželství, všimla jsem si mnohého shodného s tím, co mi Bůh říkal o celibátu a manželství. Jejich příběh mi potvrdil, že Bůh má věčný standard, který od počátku ustanovil. Je to nejlepší cesta pro každé Jeho dítě. Bůh chce, abychom našli pokoj, naplnění a uspokojení v Něm. A když bude chtít, spojí nás s člověkem, kterého pro nás připravil.

Pokud vědí, že nejsem vdaná, lidé mi někdy říkají: „Ty musíš být osamělá“. Ve skutečnosti Bůh slíbil, že umístí osamělé do rodin (Žalm 68:7). Svobodný neznamená osamělý. Bůh nás chce umístit do rodiny, ať už do tradiční nebo do církevní. Pokud se nebudete dívat na sebe, začnete vidět, že Bůh kolem vás dal jiné lidi, aby vás podporovali a vy je.

Uplynulo deset let od doby, kdy jsem poprvé uslyšela, jak ke mně mluví a povolává mě k životu, oddělenému pro Něho. Byly to ty nejúžasnější, vzrušující, naplněné roky, jaké jsem kdy prožila. Nikdo, ani manžel, ani děti nemohou naplnit tak, jako čas strávený s Ním a chození v tom, co vás Bůh povolal dělat. Jestliže tato část vašeho života není v pořádku, tak nic, ať se jakkoli snažíte, vás nikdy nenaplní. Stále mi ukazoval nové aspekty sebe samotného, Jeho schopnost být pro mě vším – mým Otcem, Přítelem, Učitelem, dokonce i mým Manželem. Konečně On je Ten, čí nevěstou jsme my, věřící, povoláni být. Proč nezačít už dnes?


 

********************

Máte teď příležitost přepsat svůj život. Opusťte svá zklamání, bolest a pocit selhání, dejte to všechno Bohu a úplně uzavřete tu stránku. Opusťte to a dejte Bohu. Běžte vpřed do budoucnosti, kterou pro vás Bůh má, vězte, že není nic, co můžete udělat, abyste změnili svou minulost, ale můžete změnit svou přítomnost a budoucnost. Kam jdete je důležitější než to, kde jste byli. Dnes je nový den!

Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.... Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli. Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. (Filipským 3:13-14, 16-17).

Před tím než zavřete tuto knihu, vás žádám, abyste popřemýšleli o tom, když byste vy napsali své vlastní poselství, co byste řekli? Boží láska a milost směřují k vám, aby vám pomohly vybrat Boží cestu. Možná vás můj život bude inspirovat a motivovat, abyste svěřili Bohu svůj život a dělali všechno Jeho způsobem. Rychle uvidíte odměny a požehnání, které přicházejí s jeho dokonalým plánem.

Vyhněte se randění. Rozhodněte se najít svou celistvost, uspokojení a naplnění jenom v Bohu. Ať On uzdraví veškerou bolest, odpusťte a odevzdejte Mu ty, kteří vás zranili. Žijte v souladu s Božími principy a způsoby a budete štědře požehnáni. Jestliže je manželství částí Božího plánu pro vás, důvěřujte Bohu a dovolte Mu to udělat nadpřirozeně. Jestliže manželství není Božím plánem pro vás, ať je váš život úplně posvěcen Jemu. Žijte, abyste Mu sloužili a byli požehnáním pro druhé.