Bůh vybírá partnera - 10. Pán „Podvrh“ proti pánu „Opravdové“ - dokončení

16.11.2015 19:42

„Obyčejný“ ty

Bylo by vhodné upřímně se na sebe podívat a provést důkladné posouzení. Jestli nejste skutečně duchovně, emocionálně, mentálně, profesionálně a finančně připraveni vstoupit do manželství, proč podporovat potřebu a touhu po jiném člověku a zavazovat ho nebo ji k uspokojování vašich emocionálních, fyzických nebo dokonce i duchovních potřeb? Pokud se obracíte k jinému člověku, aby uspokojoval vaše potřeby, nepřímo tím říkáte Bohu, že Mu nedůvěřujete, že se o vás postará. Jenom Bůh může uspokojit vaše potřeby.

Jestli se představujete jako duchovně silný, abyste udělal dojem na jiného člověka, ale neřeknete tomu člověku, že vůbec nehoříte pro Boha, tak všechno, co děláte, je jenom na obdiv a oklamání jiného člověka v naději získat ho jako potenciálního partnera do manželství. Jestli měníte své chování s cílem dobýt srdce jiného člověka a získat jeho souhlas, oklamáváte toho člověka a jenom se přetvařujete. Motiv vašeho srdce není správný. Bůh to vidí a ví a nemůže to požehnat.

Toto je skutečná zkouška: budete se i nadále chovat stejně jako dřív, když vám Bůh řekne, abyste přerušili všechny vaše vztahy a nechá vás v nevědomosti o vaší budoucnosti? Budete dodržovat vysoké standardy nebo se vrátíte k tomu, jací jste byli dřív? Je to jediný způsob, jak skutečně poznáte svoji duši a skutečný motiv, proč se chováte jinak, než obyčejně.

Jenom klameme sami sebe, když oklamáváme jiné v tom, kdo skutečně jsme. Manželství se změní v okamžiku, protože to je jediné místo, kde nemůžete schovat to, jací skutečně jste. Musíte být připraveni úplně otevřít to, jací skutečně jste a to je zranitelné místo. To není místo pro herce, pokud nechcete být jako herci, kteří se rozvádí, když už dál nemohou hrát divadlo.

Skutečnost, že je někdo křesťan a má stejné přesvědčení jako vy, ještě neznamená, že je to nejlepší nebo správná Boží volba pro vás. Myslela jsem si to, když jsem byla se svým přítelem, dokud mi Bůh do toho nedal světlo. Skutečně jsem Ho hledala a bylo pro mě dobré, že v té době jsme byli od sebe vzdáleni, dovolilo mi to lépe slyšet Boží hlas a uvidět věci jasněji. Musela jsem vyjít za hranice humanistického a povrchního způsobu myšlení. Nedovolte si spadnout do této pasti.

Naučila jsem se, že je snazší slyšet od Boha, pokud ještě nejste ve vztahu, než když už máte vztah; když jsou vaše emoce a touha po druhém člověku v činnosti, je lehké zahlušit Boží hlas. V mé situaci mi vzdálenost mezi námi, úroveň přátelství bez fyzické blízkosti, krátké a bezpečné schůzky „o samotě“, můj vážný vztah s Bohem a upřímné přání líbit se Mu a dělat to, co je správné, dovolily uslyšet od Boha jasně ohledně toho člověka. Nakonec mě moje opatrnost a vysoké standardy, nemluvě už o Božím zjevení, zachránily.

Věřím, že pro každého z nás je jenom jeden, který se k nám ideálně hodí. Člověk nemůže otevřít dveře nesprávným klíčem, nehledě na to, že ten klíč je velmi podobný správnému. Stejně neexistuje deset různých lidí kteří mohou uplatnit nárok na to, že jsou pro vás Božím nejlepším. Jen jeden je správný.

Počkejte na Pána, uklidněte se v Něm a důvěřujte Mu, že On vás přivede dohromady ve správnou dobu. Nejspíše to udělá, když nebudete nikoho hledat, když budete úplně uspokojeni bez manželství, pokud vás vaše blízkost s Bohem úplně naplňuje. On to udělá tak, že to bude bez jakéhokoli úsilí z vaší strany. Zanechte tu touhu, ať to udělá svým způsobem. Všechno, co potřebujete udělat, je čekat v Jeho přítomnosti a uvolnit se. Ať On pracuje ve vašem životě a budoucnosti. On vás nikdy nezklame.