Březen 2014

03.04.2014 23:39

Sláva našemu Bohu za nádherný březen, který jsme mohli prožít s Ním v Jeho dobrotě a lásce. Pokračujeme ve všem, co jsme započali v letošním roce.

Počátkem března jsme navštívili Vjačeslava a Taťánu Belous, kteří bydlí asi 50 km od Oděsy. Taťána je lékařka, která v sedmdesátých letech minulého století onemocněla rakovinou mozku. Lékaři ji tehdy operovali, ale ona v průběhu operace zemřela. Byla mrtvá celé tři dny. V době, kdy byla mimo své tělo byla v nebi, setkala se s Bohem a pak jí anděl ukázal peklo. Vjačeslavovi Bůh řekl ještě před operací, že Taťána bude žít, on proto její smrt nepřijal, dál věřil Bohu a Taťána byla po třech dnech v márnici vzkříšena z mrtvých, nehledě na to, že jí studenti pitvali břicho, měla mrtvolné skvrny a její tělo se už téměř rozkládalo. Celý svůj příběh Taťána vypráví na https://www.tv7.cz/profil/posel2010

Protože nebylo mnoho času, povídali jsme si jen o nejzajímavějších a nejdůležitějších momentech, které Taťána prožila především u Božího trůnu. Mluvili jsme také o vytržení Církve, které jí Bůh ukázal a řekl jí, že ona ho prožije. Jeden z jejích nejsilnějších zážitků byl v pekle, kde uviděla jednoho ze svých pastorů. Mluvila s ním a on ji požádal, aby varovala jeho rodinu, aby dělali pokání a nenásledovali příklad jeho života. Aby jí jeho žena a církev uvěřily, řekl jí věci, které věděla pouze jeho žena. Poté, co se Taťána vrátila do svého těla a vyřídila vzkaz, život celé pastorovy rodiny se radikálně změnil. Nehledě na svůj věk jezdí Taťána s manželem po celé Ukrajině a i po světě a vypráví svědectví o svém životě – nejen o nebi a pekle, ale také o pronásledování, kterým prošli a o mnoha zázračných uzdraveních.

Pokračujeme také v tréninku a vyučování Božích dětí v efektivní pomoci lidem. Naše první skupina se rozrostla na dvanáct lidí a vznikla další skupina, která je asi desetičlenná. Učíme se efektivně modlit v jazycích, vyučujeme Božímu Slovu a modlíme se za nemocné. Lidé vcházejí do svobody a smělosti. Duch Svatý mění jejich životy. Zatím máme jen drobná svědectví, ale věřím, že Duch Svatý bude mocně jednat skrze tyto lidi, uzdravovat a přinášet svobodu.

Dál přicházíme každý týden do hospicu s nemocnými HIV+ a AIDS. Každou návštěvu někdo přijímá Ježíše. Velmi rádi chodíme s Ivem po pokojích, mluvíme s lidmi, modlíme se za jejich uzdravení, rozdáváme knížečky se základními informacemi a Nové zákony. Lidé s radostí přijímají, jen zřídka se stává, že odmítnou. Jsou otevření k evangeliu, i když někdy nechtějí jít do modlitební místnosti; některým to nedovoluje jejich zdravotní stav. Je jen škoda, že na chození po pokojích máme málo času, protože nás vždy již čekají v modlitební místnosti – my bychom s lidmi na pokojích nejraději strávili většinu času. V modlitební místnosti ještě se dvěma sestrami připravujeme pro nemocné občerstvení, mluvíme s nimi o Ježíši, o Božím slově a modlíme se za ně.

V březnu byly v této nemocnici dvě ženy, které nevěděly, kde se nakazily virem HIV, pravděpodobně u zubaře. Byl to pro ně šok. Musely se s tím vypořádat: sláva Bohu, přijaly Ježíše, touží Ho následovat a věří za své uzdravení. I jeden muž, který zpočátku odmítal Ježíše, ještě ten den přišel do modlitební místnosti a od té doby tam chodí pokaždé. Když jsme mluvili s další ženou, říkala, že je pro ni problém delší dobu sedět nebo vstát, dali jsme jí tedy naše knížečky, aby si mohla aspoň sama přečíst základní věci, protože jsme už neměli čas věnovat se jí na pokoji. Nehledě na svůj zdravotní stav za chvilku přišla za námi, jenže po nějaké době se jí udělalo špatně a omdlela. Odnesli jsme ji na lůžko, ihned po modlitbě bylo vše v pořádku, ale ona se polekala a nechtěla se už s námi bavit a bála se, když jsme se k ní přiblížili. Cestou z nemocnice jsme se za ni intenzivně modlili v jazycích a za dva dny nám zatelefonovala, že se chce s námi setkat. Duch Svatý všechno přivedl do pořádku a ona teď naopak k nám má důvěru. Modlíme se za její uzdravení a věříme, že odejde z nemocnice úplně zdravá. Při každé naší návštěvě se Duch Svatý dotýká lidí, věříme ve velké změny v tomto hospice.

Pomáháme také obětem domácího násilí. Udělali jsme internetové stránky, dali jsme natisknout další plakátky a vizitky. V polovině března nám přijela pomoc Josefka. Vylepují s Lenou plakátky u vchodových dveří domů na sídlišti – potřebujeme dostat informaci o pomoci k lidem. Zatím zatelefonovala jedna žena, se kterou jsme se další den setkali. Potřebovala pomoc v jiné oblasti, než kterou se zabýváme, přesto jsme pro ni udělali, co bylo v našich možnostech. Ale co je nejdůležitější: tato už starší žena byla velmi otevřená k evangeliu a jakmile jsme jí řekli, jak může být spasena, okamžitě se sama modlila – ještě před tím, než jsme my stačili jakkoli zareagovat. Tady dostala to nejdůležitější pro svůj život.

Po měsíci jsme šli navštívit Natašu, která se na nás obrátila v lednu o pomoc a několikrát jsme ji vyučovali. Nataša vzala Boží slovo vážně a začala podle něho jednat. Manžel se k ní vrátil zpět a manželství je obnoveno – protože Nataša změnila své chování a žije Boží láskou, změnil se i její manžel. Měli jsme velkou radost, když jsme viděli Natašu radostnou a spokojenou, jak dál – už sama – studuje, ale hlavně činí Boží slovo.

Také dcera Valentýny, která brala drogy, se mění. Obrací se k Bohu a k Božímu slovu a situace v rodině se stabilizuje. O pomoc se k nám obrátila i Lilia s problémy s nefunkčním manželstvím, násilím a alkoholem. Manžel, i když je křesťan, po několik dnů nepřišel domů. Domluvili jsme se na návštěvě. Vzhledem k tomu, že mají malou holčičku to vypadalo, že bude muset být toto manželství ukončeno, aby dítě mohlo vyrůstat v klidu. Duch svatý je ale nádherný: když jsem k nim přišla, manžel Lilii se právě vrátil po několika dnech domů. Okamžitě chtěl odejít, ale začali jsme se bavit, Duch svatý se ho mocně dotkl a on si sedl a poslouchal Boží slovo. Byl ihned vysvobozen a požádal o další návštěvu. Od té doby se situace v rodině mění: pravidelně je chodíme s Ivem vyučovat a Duch Svatý dělá mocnou práci v této mladé rodině. Jsou to nádherní lidé a máme velkou radost, když vidíme mocnou práci Ducha Svatého v jejich životech.