vztahy

Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - dokončení překladu knihy

29.11.2015 17:06
Egan Ellison Egan pro nás pracovala od roku 2001. Viděli jsme, jak za ta léta vyrostla v Pánu. V současné době je mocně používána Bohem a dotýká se mnohých životů svou prací ve výrobě naší televizní show „Zóna slávy“ a pracuje je v mnohých oblastech naší služby. Tady je její...

Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - pokračování 3

29.11.2015 16:47
Ruth Heflin Ruth Heflin pro nás byla duchovní matkou. Její život a služba měly velký vliv na náš život. Ona nás seznámila s Boží slávou a náš život i služba se poté navždy změnily. Tady je její nádherné svědectví posvěcení života Bohu a ceny, kterou zaplatila, aby ji Bůh mocně používal. Když...

Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - pokračování 2

29.11.2015 16:40
Mark Sordzher Mark Sordzher je náš dobrý přítel, svobodný, Bůh ho silně používá ve službě uzdravení, spasení a osvobození. Tady je jeho svědectví: Když jsem byl spasen ve věku 14 let, Pán vložil do mého srdce velký hlad a touhu po skutečném vztahu s Ním. Domnívám se, že v období dospívání...

Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně - pokračování

26.11.2015 21:39
Derek Prince (1915-2003) Derek Prince byl jedním z Božích generálů, jejichž život a učení změnily můj život. Vysoce si cením jeho pomazání a svědectví. Tento člověk prožil svůj život skutečně v souladu s Božími principy a výsledky takového posvěceného života jsou zřejmé. Možná že...

Bůh vybírá partnera - 12. Dlouho a šťastně

25.11.2015 18:01
V této závěrečné kapitole uvádím podivuhodná svědectví lidí, které Bůh mocně používal a používá. Některé příběhy o manželství lidí, kteří sdíleli to, jak Bůh organizoval jejich vztah, jsou velmi podobné tomu, jak to Bůh udělal se mnou a s Davidem. Jiné jsou o svobodných, kteří žijí...

Bůh vybírá partnera - 11. Příběh mé lásky - dokončení

24.11.2015 22:24
Poddání se autoritě Řekli jsme to svým rodinám a představili jsme se jim. Můj otec stále ještě se mnou nechtěl mluvit, proto – jako obvykle – byla moje matka jediná, kdo se mnou sdílel tento drahý okamžik. Všichni, komu jsme řekli o našem vztahu, byli spokojeni, kromě mého otce. Řekli jsme o našem...

Bůh vybírá partnera - 11. Příběh mé lásky - pokračování 2

23.11.2015 19:16
Kdo se mnou mluví? Jednou, když jsem se modlila o samotě, uslyšela jsem hlas, který mi říkal, že David bude mým manželem. Moje okamžitá odpověď byla: „Svazuji tuto myšlenku ve jménu Ježíše!“ Pokaždé když jsem to uslyšela, automaticky jsem to svazovala a po nějaké době už i téměř s hněvem,...

Bůh vybírá partnera - 11. Příběh mé lásky - pokračování

22.11.2015 18:41
Přerušení vztahu bylo radostí „Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi“, (Židům 12:1). Přijela jsem do Dallasu týden před začátkem školy. Můj přítel byl rád, že budu studovat...

Bůh vybírá partnera - 11.kapitola Příběh mé lásky

18.11.2015 22:07
11. Příběh mé lásky Týden po návštěvě biblické školy jsem měla divný sen. Zdálo se mi, že jsem se tam vrátila a že kamkoli jsem šla, David tam byl se mnou. Když jsem se vzbudila, pomyslela jsem si, že tento sen se mi možná zdál, protože jsem se večer najedla pizzy. Nikdy nevíš, jaké sny se ti budou...

Bůh vybírá partnera - 10. Pán „Podvrh“ proti pánu „Opravdové“ - dokončení

16.11.2015 19:42
„Obyčejný“ ty Bylo by vhodné upřímně se na sebe podívat a provést důkladné posouzení. Jestli nejste skutečně duchovně, emocionálně, mentálně, profesionálně a finančně připraveni vstoupit do manželství, proč podporovat potřebu a touhu po jiném člověku a zavazovat ho nebo ji k uspokojování...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>