Překlad kázání Curry Blaka

Vedeni soucitem

Překlad vyučování Curry Blaka Dnes se budeme zabývat tím, proč Ježíš uzdravoval. Název tohoto vyučování je „Vedený soucitem“. Chci, abyste se rozloučili ještě s jednou „svatou krávou“ – abyste si přestali myslet, že Ježíš musel být veden na určité místo, aby uzdravil určitého člověka. Nic takového...

Upevňuj sám sebe

Musíte pochopit, že Boží slovo je živé a jednající. Poslal Své slovo a uzdravil je. Setník řekl Ježíši, že je člověkem, který ví, co je to autorita — jestliže přikáže sluhovi přijít, tak on přijde. Jestliže máš autoritu, lidé poslouchají. On řekl: „Ježíši, nemusíš jít ke mně domů, ale řekni jenom...

"Cizí oheň"

Curry Blake "Cizí oheň" Překlad kázání Nato Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a přinesli před Hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil je; zemřeli před Hospodinem. Leviticus 10:1-2 Nádab a...

Jsem připraven?

Jsem připraven? Překlad kázání Curry Blakea — Am I Ready. Čekáte vy na Boha nebo Bůh čeká na vás? Když jsem se stal v 17 letech křesťanem, hned jsem pochopil Boží vůli pro mne. Věděl jsem, že Bůh chce, abych kázal Evangelium všude a všem. Od té doby na mne Bůh vložil i poslání povolávat jiné lidi...