krevní smlouva

1. Co je krevní smlouva - 2.část

Proč Bůh používá krevní smlouvu 13 Když Bůh dal zaslíbení Abrahamovi a neměl nikoho vyššího, při kom by učinil přísahu, ‚přísahal při sobě samém‘. 14 Řekl: ‚Jistě tě zahrnu požehnáním a velmi tě rozmnožím.‘ 15 A tak trpělivě vyčkal a dosáhl toho zaslíbení. 16 Neboť lidé přísahají při větším, než...

1. Co je krevní smlouva

1. CO JE KREVNÍ SMLOUVA Původ krevní smlouvy Krevní smlouva není výmysl lidí, sám Bůh je jejím autorem. Žádnou krevní smlouvu nevymyslel člověk. Krevní smlouva má svůj zdroj přímo v Bohu. V podstatě v každé civilizaci lidé praktikovali krevní smlouvu. Indiáni, Afričané, různé staré...

Krevní smlouva - úvod

S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu. Žalm 25:14 (Český studijní překlad) V Bibli 21 je napsáno: „Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání“. Abychom mohli plně poznat a pochopit Boží smluvní vztahy, potřebujeme mít Boží bázeň –...